S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.403

21
90792880-155.15[6696]-141397 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2021

22
16700543-155[20-515-3]-24674 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senedi damga vergisi ve harç muafiyeti
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2021

23
97895701-155[2020/128]-277577 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Damga Vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.03.2021

24
19341373-120[ÖZELGE-2018/16]-24093 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatın GV, DV ve KDV’ye Tabi Olup Olmadığı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.02.2021

25
90792880-155.15[1627]-43650 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

7186 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanununa Eklenen Geçici 32’nci Maddesi Kapsamındaki İstisna
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2021

26
97895701-155[2019/156]-36696 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Personele yapılan evlenme yardımlarının damga vergisine tabi olup olmadığı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2021

27
Damga Vergisi Kanunu Genel TebliğiTebliğler

Seri No: 65 - RG. 29.12.2020/31349/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

28
50426076-155[1-2019/20-585]-117758 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Serbest bölgede kurulacak kollektif şirketin ana sözleşmesine noter harcı ve damga vergisi istisnası
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.12.2020

29
90792880-155.15.99[5868]-352082 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi uygulaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.12.2020

31
66813766-155[1-2018/75]-337135 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Ağaçlandırma sahası ile ilgili düzenlenen borçlanma senedinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.11.2020

32
61504625-155-46786 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Damga Vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.11.2020

33
90792880-155.14.02[170]-302585 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Döviz kazandırıcı işlemlerde re'sen damga vergisi istisnası uygulanması durumunda gerçekleşmeyen kısma ait vergi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.11.2020

34
64597866-155.01-25500 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Borç ve Ödeme Taahhüt Belgesi'nin damga vergisine tabi olup olmaması ve ayrılan karşılık giderinin vergisel durumu
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.11.2020

35
97895701-155[2020/33]-806340 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

İşe başlatmama tazminatı ödemesinde damga vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.11.2020

36
27575268-105[238-2019-78]-260307 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Ek emeklilik aylığı ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.2020

37
97895701-155[2019/182]-754447 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Kullanılan kredinin teminatı için imzalanan alacak temlik sözleşmesinin teminatını oluşturan ve cezai şart hükmü içeren taahhütnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.2020

38
63611781-155.01[1-2019/2]-26948 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Damga Vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.10.2020

39
90792880-155.01.05.02[5575]-254161 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Mahkeme kararı gereğince avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.10.2020

40
13649056-120[GVK/ÖZE-14]-50209 Sayılı ÖzelgeÖzelgeler

Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2020

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: