S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 1

1
B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10948/15 Sayılı Özelge · Özelgeler

Vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin olarak yü
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.01.2004

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: