S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4

1
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.01.2009

2
2008/70 Sayılı Genelge · Genelgeler

2008/70 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2008

3
2005/109 Sayılı Genelge · Genelgeler

2005/109 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2005

4
B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10948/15 Sayılı Özelge · Özelgeler

Vergi mahkemesi kararlarına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulsa bile bu kararların ilgili idareye tebliğinden başlayarak otuz günlük süre içerisinde bu kararlar uyarınca işlem tesis edilmesi zorunludur. Ancak, itiraz veya temyize ilişkin olarak yü
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.01.2004

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: