S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 57

1
Kamu İhale Kurulu'nun 29/07/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-219 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2020/DK.D-219 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2020

2
Kamu İhale Kurulu'nun 29/05/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-134 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2020/DK.D-134 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.05.2020

3
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2020/5 - RG. 02.04.2020/31087 - Yürürlüğe Giriş T. 02.04.2020

5
29/01/2020 Tarih ve 2020/DK.D-23 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2020/DK.D-23 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2020

6
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.10.2019

7
7161 Sayılı Kanun Hakkında 30/09/2019 Tarihli ve 14405354 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

14405354 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.09.2019

8
05.09.2019 Tarih ve 2019/DK.D-205 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2019/DK.D-205 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

9
07.11.2018 Tarih ve 2018/DK.D-348 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2018/DK.D-348 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.2018

11
31.05.2018 Tarih ve 2018/DK.D-113 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2018/DK.D-113 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

12
23/05/2018 Tarih ve 2018/DK.D-104 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2018/DK.D-104 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.05.2018

13
İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Konulu 2018/12 Sayılı Genelge · Genelgeler

2018/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.07.2020

15
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesinde İş Artışına İzin Verilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10658 - RG. 24.08.2017/30164 - Yürürlüğe Giriş T. 24.08.2017

18
Akdeniz Üniversitesine Ait “Onkoloji Hastanesi + Isı Merkezi Projesi”nde İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10103 - RG. 12.05.2017/30064 - Yürürlüğe Giriş T. 12.05.2017

19
12.04.2017 Tarih ve 2017/DK.D-145 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2017/DK.D-145 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.04.2017

20
Teknik Şartname Hazırlama Usul ve Esaslarına Dair Yönerge · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2017

21
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkına İlişkin Genel Yazı · Genel Yazılar

6206716 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.11.2016

22
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.11.2016/29883 - Yürürlüğe Giriş T. 09.11.2016

23
13.04.2016 Tarih ve 2016/DK.D-59 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2016/DK.D-59 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.04.2016

24
28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2016/DK.D-10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.01.2016

25
28.01.2016 Tarih ve 2016/DK.D-11 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2016/DK.D-11 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.01.2016

26
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 22.01.2015/29244 - Son Değişiklik T. 30.03.2018, Geçerlilik T. 24.12.2017

27
26.2.2014 Tarih ve 2014/DK.D-21 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2014/DK.D-21 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.02.2014

28
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2013/5216 - RG. 31.08.2013/28751 - Son Değişiklik T. 27.06.2019

29
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2013/5217 - RG. 31.08.2013/28751 - Yürürlüğe Giriş T. 29.11.2013

30
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2013/5215 - RG. 31.08.2013/28751 - Yürürlüğe Giriş T. 29.11.2013

32
12.06.2013 Tarih ve 2013 DK.D 96 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2013 DK.D 96 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2013

33
İhalelerden Yasaklama Kararı Genelgesi · Genelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.01.2013

34
10.10.2012 Tarih ve 2012/DK.D-179 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kararı · Kurul Kararları

2012/DK.D-179 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.10.2012

35
17.06.2011 Tarih ve 2011/DK.D-105 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2011/DK.D-105 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.06.2011

36
Deprem Teminatının Verilmesi ve Deprem Tarifelerinin Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu · Sektör Duyuruları

2011/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2011

37
03.03.2011 Tarih ve 2011/DK.D-27 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2011/DK.D-27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.03.2011

38
İhale Yasağı Talepleri · Genel Yazılar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2011

39
16.08.2010 Tarih ve 2010/DK.D-135 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2010/DK.D-135 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.08.2010

40
26.04.2010 Tarih ve 2010/DK.D-58 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2010/DK.D-58 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.04.2010

43
Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Genelge · Genelgeler

2008/42 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 11.04.2018

44
13.04.2007 Tarih ve 2007/DK.D-54 Sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2007/DK.D-54 - RG. 03.05.2007/26511 - Yürürlüğe Giriş T. 03.05.2007

45
Ceza İnfaz Kurumlarında Lojman Tahsisi ile Yapım ve Onarımlar Hakkında Genelge · Genelgeler

48 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2006

46
Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen Ödeneklerin Kullanımı ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge · Genelgeler

47 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2006

47
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yatırım İşleri Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2005

48
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.07.2004/25523 - Yürürlüğe Giriş T. 15.07.2004

49
Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7384 - RG. 10.06.2004/25488 - Son Değişiklik T. 31.10.2018

50
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yasaklı İstekli ve Yüklenici Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.12.2003

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: