S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 37

1
Ağaçlandırma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.10.2019/30927 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2019

2
3
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 11.09.2019/30885 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2019

4
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

957 - RG. 18.04.2019/30749 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2019

5
Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

807 - RG. 08.03.2019/30708 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2019

6
Dikili Ağaç Satışı Hakkında 12/12/2018 Tarihli 16947773 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

16947773 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.12.2018

7
Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/12010 - RG. 08.07.2018/30472/1 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

8
Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/12009 - RG. 08.07.2018/30472/1 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

9
B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[2016/4338]-454416 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2017

10
Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.07.2016/29787 - Yürürlüğe Giriş T. 31.01.2017

11
Vahidi Fiyatla Çalışanların Sigortalılığı Hakkında Yazı · Genel Yazılar

4858430 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.09.2016

12
Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.05.2016/29702 - Yürürlüğe Giriş T. 04.05.2016

13
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinin Denetimine Ait Usul ve Esaslar Tebliği · Tebliğler

301 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2015

14
Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliği · Tebliğler

303 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2015

15
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar Tebliği · Tebliğler

299 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2015

16
Mesire Yerleri Uygulama Tebliği · Tebliğler

300 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2014

17
Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.04.2014/28976 - Son Değişiklik T. 06.07.2018

18
Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.04.2014/28976 - Son Değişiklik T. 21.01.2017

19
Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.03.2013/28580 - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2013

20
Mesire Yerleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.03.2013/28578 - Son Değişiklik T. 15.12.2017

21
Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.11.2012/28473 - Son Değişiklik T. 22.03.2014

23
Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 03.08.2012/28373 - Yürürlüğe Giriş T. 03.08.2012

26
Orman Amenajman Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.02.2008/26778 - Son Değişiklik T. 03.04.2018

27
Orman Yol Ağı Planlarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.07.2007/26569 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2007

29
Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği · Yönetmelikler

1999/105/Ec - RG. 02.02.2006/26068 - Yürürlüğe Giriş T. 02.02.2006

31
Damga Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.04.2004/25429 - Yürürlüğe Giriş T. 10.04.2004

32
Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.11.1995/22456 - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.1995

33
6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33'ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.08.1987/19544 - Son Değişiklik T. 13.06.2014

34
Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 17.08.1984/18492 - Son Değişiklik T. 23.08.1985

35
Orman Kanununun 112, 113. ve 114 üncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.07.1984/18456 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.1984

36
Orman Kanununun 84 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.07.1984/18456 - Son Değişiklik T. 23.11.2004

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.