S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 43

1
Adıyaman İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

2757 - RG. 14.07.2020/31185 - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2020

2
Orman Alanlarında Orman Kanununun 16, 17/3 ve 18 inci Maddelerine Dayalı Olarak Talep Edilen İzinler Hakkında Talimat · Tebliğler

66995690-255.03-E.567691 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.03.2020

4
Ağaçlandırma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.10.2019/30927 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2019

5
6
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 11.09.2019/30885 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2019

7
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

957 - RG. 18.04.2019/30749 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2019

8
Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

807 - RG. 08.03.2019/30708 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2019

9
Dikili Ağaç Satışı Hakkında 12/12/2018 Tarihli 16947773 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

16947773 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.12.2018

10
Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/12009 - RG. 08.07.2018/30472/1 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

11
Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/12010 - RG. 08.07.2018/30472/1 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

12
B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[2016/4338]-454416 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2017

13
Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.07.2016/29787 - Yürürlüğe Giriş T. 31.01.2017

14
Vahidi Fiyatla Çalışanların Sigortalılığı Hakkında Yazı · Genel Yazılar

4858430 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.09.2016

15
Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.05.2016/29702 - Yürürlüğe Giriş T. 04.05.2016

16
Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 28.08.2015/29459 - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2016

17
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinin Denetimine Ait Usul ve Esaslar Tebliği · Tebliğler

301 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2015

18
Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliği · Tebliğler

303 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2015

19
Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 02.05.2015/29343 - Yürürlüğe Giriş T. 02.05.2015

20
Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar Tebliği · Tebliğler

299 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2015

21
Mesire Yerleri Uygulama Tebliği · Tebliğler

300 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2014

22
Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.04.2014/28976 - Son Değişiklik T. 05.06.2020

23
Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.04.2014/28976 - Son Değişiklik T. 06.07.2018

24
Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.03.2013/28580 - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2013

25
Mesire Yerleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.03.2013/28578 - Son Değişiklik T. 15.12.2017

26
Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.11.2012/28473 - Son Değişiklik T. 22.03.2014

28
Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 03.08.2012/28373 - Yürürlüğe Giriş T. 03.08.2012

31
Orman Amenajman Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.02.2008/26778 - Son Değişiklik T. 03.04.2018

32
Orman Yol Ağı Planlarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.07.2007/26569 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2007

34
Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği · Yönetmelikler

1999/105/Ec - RG. 02.02.2006/26068 - Yürürlüğe Giriş T. 02.02.2006

36
Damga Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.04.2004/25429 - Yürürlüğe Giriş T. 10.04.2004

38
Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.11.1995/22456 - Yürürlüğe Giriş T. 07.11.1995

39
6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33'ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.08.1987/19544 - Son Değişiklik T. 13.06.2014

40
Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 17.08.1984/18492 - Son Değişiklik T. 23.08.1985

41
Orman Kanununun 112, 113. ve 114 üncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.07.1984/18456 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.1984

42
Orman Kanununun 84 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.07.1984/18456 - Son Değişiklik T. 23.11.2004

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: