S
Gelişmiş arama Gizle
Göster

Toplam: 25

1
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 28.10.2017/30224 - Son Değişiklik T. 27.08.2020

3
Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 16.02.2017/29981 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2017

5
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.07.2016/29779 - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2016

6
Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.05.2016/29710 - Yürürlüğe Giriş T. 12.05.2016

9
Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği · Tebliğler

RG. 21.02.2015/29274 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2015

11
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.05.2014/28994 - Son Değişiklik T. 31.08.2019

12
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.04.2014/28962 - Son Değişiklik T. 23.10.2019

13
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 26.02.2014/28925 - Yürürlüğe Giriş T. 26.02.2014

14
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 11.02.2014/28910 - Yürürlüğe Giriş T. 11.02.2014

15
Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 12.01.2014/28880 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2014

16
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 20.08.2013/28741 - Yürürlüğe Giriş T. 20.08.2013

17
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.11.2012/28483 - Son Değişiklik T. 10.08.2016

18
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.10.2012/28445 - Son Değişiklik T. 28.06.2014

19
Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.10.2012/28444 - Son Değişiklik T. 11.01.2019

20
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.10.2012/28437 - Yürürlüğe Giriş T. 10.10.2012

22
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.04.2012/28257 - Son Değişiklik T. 22.05.2015

23
Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 31.03.2012/28250 - Son Değişiklik T. 17.05.2019

24
Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.03.2012/28246 - Son Değişiklik T. 28.06.2016

25
2011/15 Sayılı Genelge · Genelgeler

2011/15 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.12.2011

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: