S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 29

1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 03/01/2020 Tarihli ve 15591373-010.99-E.159645 Sayılı Genel Yazısı · Genel Yazılar

15591373-010.99-E.159645 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.01.2020

2
Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Hakkında 12/11/2019 Tarihli ve 17519684 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

17519684 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.11.2019

3
KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(A), 4/1-(B), 4/1-(C) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi Hakkında 11/10/2019 Tarihli ve 15367140 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

15367140 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.10.2019

4
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35'inci Maddesinin Uygulaması Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

7941563 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

5
Asgari Ücret Desteği Hakkında 22/03/2019 Tarihli ve 2019/8 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/8 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2019

6
Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirim Nedenleri Hakkında 18/03/2019 Tarihli ve 4331865 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

4331865 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

7
14/03/2019 Tarihli ve 4171008 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

4171008 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.03.2019

8
05.03.2019 Tarihli ve 2019/6 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2019

10
Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı Hakkında 12/10/2018 Tarihli ve 13565450 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

13565450 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.2018

11
E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri Hakkında 14/9/2018 Tarihli ve 11899985 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

11899985 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.09.2018

12
Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi Hakkında 03/09/2018 Tarihli ve 11154977 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

11154977 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.09.2018

15
29.03.2018 Tarihli ve 2018/12 Sayılı Kamu Kurumu İşverenlerine İlişkin Genelge · Genelgeler

2018/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.03.2018

16
16/03/2018 Tarihli 2018/11 Sayılı Otomatik İşyeri Tescili Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/11 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 01.06.2018

17
01/03/2018 tarihli, 2018/9 Sayılı ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri Konulu Genelge · Genelgeler

2018/9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2018

18
Yönetmelik Değişikliği Hakkında 15/01/2018 Tarihli ve 304076 Sayılı Genel Talimat · Tebliğler

304076 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2018

19
08/11/2017 Tarihli, 5640432 Sayılı, Muhtar Sigortalılara Aylık Bağlanması Konulu Genel Yazı · Genel Yazılar

5640432 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.11.2017

21
2886/4734 Sayılı Kanun Dışındaki Özel Sektörden Özele Verilen İşlerde Yapılacak İşyeri Tescili · Genelgeler

2016/23 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2016

22
Hizmet Bildirme ve Birleştirme İşlemleri ve (4/a) Hizmet Borçlanma Programları Hakkında Yazı · Genel Yazılar

3190177 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.06.2016

23
Yurtdışı Borçlanmasında Vekaletname Hakkında 28/04/2016 Tarihli ve 2486570 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

2486570 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.04.2016

24
Bazı İş Kollarında Asgari İşçilik Oranı · Genel Yazılar

6474882 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.04.2016

25
Ertelemeye İlişkin 07/04/2016 Tarihli 5282395 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

5282395 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2016

26
5510/4-1.B Kapsamındaki Sigortalıların Prim İşlemlerinde Yaşanan Tereddütler Hakkında Yazı · Genel Yazılar

6432362 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.12.2015

29
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu · Kanunlar

5510 - RG. 16.06.2006/26200 - Son Değişiklik T. 05.05.2020

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: