S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 25

1
Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 24/05/2019 Tarihli ve 2019/14 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/14 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

2
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35'inci Maddesinin Uygulaması Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

7941563 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

3
06/07/2018 Tarihli, 3834450 Sayılı 4/1-(A) ve 4/1-(B) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018/Temmuz Artışları · Genel Yazılar

3834450 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

4
6/6/2018 Tarihli ve 2018/19 Sayılı 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/19 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.06.2018

6
04/01/2018 Tarihli, 90053 Sayılı, Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olanlar Konulu Genel Yazı · Genel Yazılar

90053 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.01.2018

7
4/1-(A) ve 4/1-(B) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2017/Temmuz Artışları Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

3835540 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.07.2017

8
4/1-(A) ve 4/1-(B) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2017/Ocak Artışları · Genelgeler

370682 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.01.2017

9
Yol ve Yemek Paraları Hakkında Yazı · Genel Yazılar

4035150 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.07.2016

10
41-(A) ve 41-(B) Kapsamında Gelir-Aylık Alanların 2016- Temmuz Artışları Konulu Genel Yazı · Genel Yazılar

3950253 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2016

11
Geçersiz Sigortalılık Statüsünde Yatan Primlerin Geçerli Sigortalılık Statüsüne Aktarma İşlemleri · Genelgeler

2014/28 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 30.12.2015

12
(4/A), (4/B) ve (4/C) Ortak Tescil ve Hizmet Görüntüleme Programı Hakkında 06/02/2013 Tarihli ve 2269093 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

2269093 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.02.2013

13
Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı · Genelgeler

2012/27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 18.09.2018

14
25/02/1982 Tarih 2952 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması · Genelgeler

2012/14 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2012

15
Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi · Genelgeler

2011/32 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 30.04.2014

16
17
Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları · Genelgeler

2008/87 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2008

18
506 Sayılı Kanunun Ek 5’inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 18.08.2007/26617 - Son Değişiklik T. 26.09.2007

19
2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği · Tebliğler

Seri No: 2006/1 - RG. 30.05.2006/26183 - Son Değişiklik T. 06.12.2006

20
2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı · Tebliğler

2005/2 - RG. 05.01.2006/26044 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2006

21
İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Borçların Takibi Hakkında 06/12/2005 Tarihli 2005/16-358 Ek Sayılı Genelge · Genelgeler

2005/16-358 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.12.2005

23
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 236 - RG. 05.08.2000/24131 - Yürürlüğe Giriş T. 05.08.2000

24
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 233 - RG. 15.06.2000/24080 - Son Değişiklik T. 29.03.2003

25
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 174 - RG. 19.02.1994/21854 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.1994

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.