S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 412

1
Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Hakkında 12/11/2019 Tarihli ve 17519684 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

17519684 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.11.2019

2
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/5 - RG. 09.10.2019/30913 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2019

3
KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(A), 4/1-(B), 4/1-(C) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi Hakkında 11/10/2019 Tarihli ve 15367140 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

15367140 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.10.2019

5
Bursa İlinde Yapılacak Üre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1611 - RG. 04.10.2019/30908 - Yürürlüğe Giriş T. 04.10.2019

8
Ankara İlinde Yapılacak Olan Rüzgâr Tüneli Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1508 - RG. 05.09.2019/30879 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

9
10
Adana İlinde Yapılacak Olan Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1506 - RG. 05.09.2019/30879 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

11
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/3 - RG. 04.09.2019/30878/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2019

12
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/4 - RG. 04.09.2019/30878/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2019

13
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri · Genelgeler

2019/17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.08.2019

14
Hizmet Borçlanma Programı ve Entegre Tescil Programında Yapılan Düzenlemeler Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

10523544 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2019

15
2019 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir Aylık Alt Sınırları Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

9909650 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2019

16
4/A Kapsamında Gelir Aylık Alanların Birikmiş Ödemelerinin Günlük Ödemesi Hakkında 24.06.2019 Tarihli ve 9109821 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

9109821 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.06.2019

17
5510 Sayılı Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları Hakkında 30/05/2019 Tarihli ve 2019/15 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/15 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.05.2019

18
Mesleki Eğitim ve Staj Yapacak Öğrencilerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.05.2019

19
Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması Hakkında Genelge · Genelgeler

2019/13 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

20
Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 24/05/2019 Tarihli ve 2019/14 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/14 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

21
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35'inci Maddesinin Uygulaması Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

7941563 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.05.2019

22
2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapan 2019/12 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.05.2019

23
2019/10 Sayılı Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri Genelgesi · Genelgeler

2019/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.05.2019

24
Sosyal Güvenlik Kurumu 30/04/2019 Tarihli ve 6557729 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

6557729 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.04.2019

25
Soruşturma Kapsamındaki Kontrol Muayenesi Bildirimleri Hakkında 18.04.2019 Tarihli 6034817 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

6034817 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2019

26
Muhtar Kayıtlarının Online Bildirimi Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

58680964-201.02.01-E.4934206 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.03.2019

27
Asgari Ücret Desteği Hakkında 22/03/2019 Tarihli ve 2019/8 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/8 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2019

28
E-Devlet Üzerinden Askerlik ve Doğum Borçlanma Taleplerinin Alınması Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

4299189 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

29
Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirim Nedenleri Hakkında 18/03/2019 Tarihli ve 4331865 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

4331865 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2019

30
14/03/2019 Tarihli ve 4171008 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

4171008 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.03.2019

31
2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Ana ve Babalar Hakkında 12.03.2019 Tarihli ve 36900 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

36900 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2019

32
05.03.2019 Tarihli ve 2019/6 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2019

33
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 2019/2 Sayılı ve 29/01/2019 Tarihli Kararı · Tebliğler

2019/2 - RG. 01.02.2019/30673 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2019

34
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Genelgesi · Genelgeler

2019/2 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

35
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 2019/1 Sayılı ve 11/01/2019 Tarihli Kararı · Tebliğler

2019/1 - RG. 01.02.2019/30673 - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2019

36
7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler Hakkında 11/01/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2019

37
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müfredat Kartlarının Düzeltilmesi Hakkında 04/01/2019 Tarihli ve 239239 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

239239 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.01.2019

39
Almanya ve Diğer Sözleşmeli Ülkelerde Daimi İkamet Koşulları Hakkında 24/12/2018 Tarihli ve 17585756 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

17585756 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.12.2018

41
Borçlanma Tebliğleri Hakkında 03/12/2018 Tarihli ve 16436746 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

16436746 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.12.2018

42
4/B Güvence Kayıtları "Sorunlu Tablo" Kayıtları Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

16192281 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.11.2018

43
Mersin İlinde Yapılacak Olan Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

385 - RG. 27.11.2018/30608 - Yürürlüğe Giriş T. 27.11.2018

44
TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.11.2018

45
Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri · Genelgeler

2018/26 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.11.2018

46
06/11/2018 Tarihli 2018/38 Sayılı Emeklilik İşlemleri Konulu Genelge · Genelgeler

2018/38 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 15.08.2019

47
16/10/2018 Tarihli, 13719065 Sayılı ve Kapsam ve Emektar Kayıtları Konulu Genel Yazı · Genel Yazılar

13719065 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2018

48
Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı Hakkında 12/10/2018 Tarihli ve 13565450 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

13565450 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.2018

49
Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi Hakkında 03/10/2018 Tarihli ve 12945285 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

12945285 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.10.2018

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.