S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 442

1
Yurt Dışı Sağlık Uygulamaları Hakkında 28/07/2020 Tarihli ve 8949028 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

8949028 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.07.2020

2
Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 28/07/2020 Tarihli ve 2020/30 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/30 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.07.2020

3
Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 14/07/2020 Tarihli ve 2020/27 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/27 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.07.2020

4
2020/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları Hakkında 11/07/2020 Tarihli ve 8233536 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

8233536 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2020

5
Bulgaristan Yaşam Beyannamesi Hakkında 09/07/2020 Tarihli ve 8164486 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2020

6
Türkiye-Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 03/07/2020 Tarihli ve 2020/25 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/25 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.07.2020

7
Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri Hakkında 02/07/2020 Tarihli ve 7774458 Genel Yazı · Genel Yazılar

7774458 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2020

8
İşveren İşlemleri Genelgesi · Genelgeler

2020/20 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2020

9
Kontrol Muayene Tarihlerinin Ertelenmesi Hakkında 11/06/2020 Tarihli ve 6895345 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

6895345 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2020

10
Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 22/05/2020 Tarihli ve 2020/16 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/16 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.05.2020

11
Hatalı Teşvik Kayıtları Süre Uzatımı Hakkında 22/05/2020 Tarihli ve 6237642 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

6237642 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 22.05.2020

12
Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması Hakkında 12/05/2020 Tarihli ve 5994808 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

5994808 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.05.2020

13
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Kurul Kararları

2020/4 - RG. 09.05.2020/31122 - Yürürlüğe Giriş T. 09.05.2020

14
2020/12 Sayılı Koronavirüs Genelgesi · Genelgeler

2020/12 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.05.2020

15
Asgari Ücret Desteğine İlişkin 21/04/2020 Tarihli ve 2020/10 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.04.2020

17
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Kurul Kararları

2020/3 - RG. 04.04.2020/31089 - Yürürlüğe Giriş T. 04.04.2020

18
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında 02/04/2020 Tarihli ve 5157380 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

5157380 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.04.2020

19
İdari Para Cezası Genelgesine İlişkin 01/04/2020 Tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/8 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.04.2020

20
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Kurul Kararları

2020/2 - RG. 03.03.2020/31057/1 - Yürürlüğe Giriş T. 03.03.2020

21
Borç Sorgusu Hakkında 02/03/2020 Tarihli ve 2020/05 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/05 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.03.2020

22
7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 uncu Maddesi Hakkında 13/02/2020 Tarihli ve 2020/3 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/3 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.02.2020

23
Kontrol Muayene İşlemleri Hakkında 09/02/2020 Tarihli ve 2339831 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

2339831 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2020

24
5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Hakkında 06/02/2020 Tarihli ve 2248590 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

2248590 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 06.02.2020

25
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 29/01/2020 Tarihli ve 2020/02 Sayılı Genelge · Genelgeler

2020/02 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2020

27
4/1-(A) ve 4/1-(B) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2020/Ocak Artışları Hakkında 25/01/2020 Tarihli ve 1490816 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

1490816 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2020

28
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2020/1 - RG. 17.01.2020/31011 - Yürürlüğe Giriş T. 17.01.2020

29
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Kurul Kararları

2019/6 - RG. 11.01.2020/31005 - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2020

30
Hatalı Teşvik Kayıtları Hakkında 27/12/2019 Tarihli ve 20662475 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

20662475 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2019

31
Hizmet Çakışması Nedeniyle Sigortalı Sayısının 10'un Altına Düşmesi Hakkında 23/12/2019 Tarihli ve 20240865 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

20240865 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.12.2019

32
Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İşlemleri · Genel Yazılar

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.12.2019

33
Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Hakkında 12/11/2019 Tarihli ve 17519684 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

17519684 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.11.2019

34
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/5 - RG. 09.10.2019/30913 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2019

35
KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(A), 4/1-(B), 4/1-(C) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi Hakkında 11/10/2019 Tarihli ve 15367140 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

15367140 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.10.2019

37
Bursa İlinde Yapılacak Üre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1611 - RG. 04.10.2019/30908 - Yürürlüğe Giriş T. 04.10.2019

38
39
Ankara İlinde Yapılacak Olan Rüzgâr Tüneli Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1508 - RG. 05.09.2019/30879 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

40
Adana İlinde Yapılacak Olan Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

1506 - RG. 05.09.2019/30879 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2019

43
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/3 - RG. 04.09.2019/30878/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2019

44
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı · Tebliğler

2019/4 - RG. 04.09.2019/30878/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2019

45
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri · Genelgeler

2019/17 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.08.2019

46
Özel Kanun Hükümlerine Göre Bağlanan Aylık ve Yapılan Ödemelere İlişkin Uygulamalar Hakkında Genelge · Genelgeler

2019/18 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.08.2019

47
Hizmet Borçlanma Programı ve Entegre Tescil Programında Yapılan Düzenlemeler Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

10523544 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2019

48
2019 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir Aylık Alt Sınırları Hakkında Genel Yazı · Genel Yazılar

9909650 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2019

49
4/A Kapsamında Gelir Aylık Alanların Birikmiş Ödemelerinin Günlük Ödemesi Hakkında 24.06.2019 Tarihli ve 9109821 Sayılı Genel Yazı · Genel Yazılar

9109821 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.06.2019

50
5510 Sayılı Kanunun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları Hakkında 30/05/2019 Tarihli ve 2019/15 Sayılı Genelge · Genelgeler

2019/15 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.05.2019

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: