S
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 75

2
4
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.02.2020/31039 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2020

5
Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 17.01.2020/31011 - Yürürlüğe Giriş T. 17.01.2020

7
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/07/2019 Tarihli ve 2019/225 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2019/225 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2019

8
Kurumsal Yönetim Raporlama Rehberi · Kılavuzlar ve Rehberler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2019

10
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Son Değişiklik T. 31.12.2018

11
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 14.11.2018

12
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi · Kurul Kararları

75935942-050.01.04-[04/177] - RG. 17.10.2018/30568 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2018

13
Sermaye Piyasası Kurulunun 04/10/2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru · Kurul Kararları

49/1126 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 04.10.2018

14
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı · Kurul Kararları

RG. 19.09.2018/30540 - Son Değişiklik T. 26.08.2020

16
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11597 - RG. 26.05.2018/30432 - Yürürlüğe Giriş T. 26.05.2018

17
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 493 - RG. 21.03.2018/30367 - Yürürlüğe Giriş T. 21.03.2018

18
Uygulama İç Genelgesi · Genelgeler

Seri No: 2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.01.2018

19
Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Tarım Satış Kooperatiflerinin ve Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Genelge · Genelgeler

2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2018

20
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2018 Tarih ve 2018/1 Sayılı Genelgesi · Genelgeler

2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 03.01.2018

22
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 - [01/147] - RG. 02.08.2017/30142 - Yürürlüğe Giriş T. 02.08.2017

23
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ · Tebliğler

Sıra No: 56 - RG. 29.07.2017/30138/1 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2017

24
Rotasyon Uygulaması Hakkında Kurul Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 – [03/06] - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.01.2017

26
Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 31.12.2016/29935/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2017

27
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 06.12.2016/29910 - Son Değişiklik T. 22.07.2020

28
Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında Kurul Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 – [03/ ] - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2016

29
28.01.2016 tarih ve 2016/DK.D-10 sayılı Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı · Kurul Kararları

2016/DK.D-10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.01.2016

33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 Tarih ve İ-SPK.23.2 Sayılı İlke Kararı · Kurul Kararları

23.2 (35/1207) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.12.2014

34
Aracı Kurumların Sermaye Artırımları ve TTK Madde 376 Uyarınca Yapacakları İşlemler Hakkında 2014/746 Sayılı Genel Mektup · Genel Yazılar

2014/746 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2014

35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2014 Tarih ve İ-SPK.45.2 Sayılı İlke Kararı · Kurul Kararları

45.2. (22/711) - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.07.2014

36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 Tarih ve 11/352 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

11/352 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.04.2014

37
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 - [04/19] - RG. 18.03.2014/28945 - Yürürlüğe Giriş T. 18.03.2014

38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2014 Tarih ve 7/198 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7/198 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2014

39
Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 14.02.2014/28913 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2014

42
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 - [04/2] - RG. 21.07.2013/28714 - Son Değişiklik T. 17.10.2018

43
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2013/28663 - Son Değişiklik T. 28.02.2015

44
Borsa İstanbul Anonim Şirketi Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 19.06.2013

45
Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 24.05.2018

46
Borsa İstanbul Anonim Şirketi Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi · Yönergeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Son Değişiklik T. 28.05.2020

47
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi · Kurul Kararları

RG. 20.05.2013/28652 - Son Değişiklik T. 14.12.2019

48
Sorumluluk Sigortalarında Birden Çok Sigorta Hükümlerinin Uygulanabilirliği Hakkında Genelge · Genelgeler

2013/6 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2013

49
Sigorta Şirketleri ile Reasürans Şirketlerinin Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Genelge · Genelgeler

2013/5 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2013

50
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketlerindeki Denetim Müessesesine İlişkin Genelge · Genelgeler

2013/4 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2013

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: