S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Kuruma göre süz
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.534

2
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/1 - RG. 12.02.2021/31393 - Yürürlüğe Giriş T. 12.02.2021

3
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 525 - RG. 09.02.2021/31390 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2021

4
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 524 - RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

5
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/2 - RG. 13.01.2021/31363 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2021

6
38418978-120[61-18/45]-10238 Sayılı Özelge · Özelgeler

Defter-Beyan Sistemine geçiş yapan basit usule tabi mükellefin çalışan işçiler için işçilik giderlerini kayıtlarına alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ve giderleştirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2021

7
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 522 - RG. 29.12.2020/31349/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

8
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 78 - RG. 29.12.2020/31349/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

10
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

yeniden değerleme oranı
Sıra No: 521 - RG. 28.11.2020/31318 - Yürürlüğe Giriş T. 28.11.2020

11
93767041-120[8580212748]-102422 Sayılı Özelge · Özelgeler

Serbest meslek erbabının yapacağı özel bina işyeri inşaatının vergi kanunları karşısındaki durumu
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.11.2020

12
41931384-130[29-2016-61]-42479 Sayılı Özelge · Özelgeler

Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Kesilen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanımı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.11.2020

13
63611781-130[10-2019/14]-E.29890 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kiralama işlemlerinde vergilendirme hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.10.2020

14
27575268-105[236-2020-472]-280399 Sayılı Özelge · Özelgeler

Avukatlık vekâlet ücretinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2020

15
27575268-105[313-2019-458]-267580 Sayılı Özelge · Özelgeler

Lüks restoran olarak alınan işyerinin avukatlık ofisine dönüştürülmesi için yapılan harcamaların indirimi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2020

16
27575268-105[238-2019-78]-260307 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ek emeklilik aylığı ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.10.2020

17
49327596-125[KVK.2019.ÖZ.58]-E.153882 Sayılı Özelge · Özelgeler

Üniversite tarafından yurt dışına verilen hizmetin vergilendirilmesi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.10.2020

18
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 520 - RG. 07.10.2020/31267 - Yürürlüğe Giriş T. 07.10.2020

19
64597866-130[13/i]-E.22555 Sayılı Özelge · Özelgeler

KDV Kanununun (13/i) maddesi kapsamında konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.09.2020

20
B.07.1.GİB.4.41.15.02-105-83060 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kalite problemi nedeniyle yurt dışında imha edilen ürünün maliyet bedelinin giderleştirilmesi, imha edilen ürüne ilişkin yurt dışı firma tarafından düzenlenen Debit Note veya ihracatçı tarafından düzenlenen Credit Note'un kayıtların tevsikinde kullanılıp kullanılamayacağı, yurt dışı firmaya verilecek ciro primi için düzenlenmesi gereken belge hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2020

21
B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-711311 Sayılı Özelge · Özelgeler

Sipariş üzerine yurtiçinde imal ettirilen ve yurtdışındaki firmaya daha önce faturası düzenlenen özel kalıpların, yurtdışındaki firmanın talebi üzerine serbest bölgedeki temsilcisine gönderilmesinde belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.09.2020

23
19579043-105-72388 Sayılı Özelge · Özelgeler

Belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında Ba-Bs bildirimi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.09.2020

24
46480499-120.01.01[2018/1661]-63499 Sayılı Özelge · Özelgeler

Haftalık veya aylık olarak kiraya verilen gayrimenkulün vergilendirilmesi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 08.09.2020

25
27575268-105[2018-451]-232740 Sayılı Özelge · Özelgeler

6550 Sayılı Kanuna Göre Yeterlilik Almış ve Tüzel Kişiliğe Haiz Olan Kurumun Vergisel Durumu Hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2020

26
65771276-120.04[2020/1]-12108 Sayılı Özelge · Özelgeler

Avukatın yanında sigortalı ve ücretli olarak çalışan avukatın isminin, iş yerine asılan tabelada yer almasının işe başlama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2020

27
27192137-105[164-2018/436]-68758 Sayılı Özelge · Özelgeler

Diğer mirasçıların muvafakatı üzerine faaliyete tek mirasçının devam etmesi halinde vergisel yükümlülükler hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2020

28
11395140-105[177-2019-VUK2-12731]-646869 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kuaför işletmeciliği ve lokanta işletmeciliği faaliyetlerinde nulunan mükellefin, tüccar sınıfının belirlenmesinde dikkate alınacak had ve SGK teşvikinin satış hasılatı toplamına dahil edilip edilmeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.09.2020

29
22202903-010.05-5045 Sayılı Özelge · Özelgeler

Vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmakla yükümlü olan mükelleflerin kendilerinin Defter Beyan Sistemini kullanabilme yetkisi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 31.08.2020

30
63611781-105[ÖZELGE.2019-11]-22676 Sayılı Özelge · Özelgeler

Gazete Bayiliği Faaliyetinden Dolayı Satıştan İade İşlemlerinde Form Ba-Bs Bildirimi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.08.2020

31
35831311-105-9363 Sayılı Özelge · Özelgeler

Olüm halinde faaliyete devam eden mirasçıların işe başlama bildirim süresi, süresinden sonra işe başlama bildiriminde bulunulması halinde Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından yararlanma durumu hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.08.2020

32
11395140-105[VUK-1-22164]-604277 Sayılı Özelge · Özelgeler

Z raporlarının 10 'ar günlük toplamlar halinde Defter Beyan Sistemine kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.08.2020

33
67630374-155[2019]-15681 Sayılı Özelge · Özelgeler

Döner Sermaye İşletmesine Bağlı Tüzel Kişiliği Bulunan Uygulama Otelinin Beyannameleri Üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti ve Harici Banka Pos Cihazı Kullanma Mecburiyeti
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.08.2020

34
67854564-105[2020/1741-6995]-231284 Sayılı Özelge · Özelgeler

İşletme hesabı esasına göre defter tutmakta iken işi bırakan mükellefin, aynı dönem içinde yeniden işe başlaması durumunda bilanço esasına göre defter tutabilmesinin mümkün olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.08.2020

35
46480499-120.04.01[2018/1648]-55656 Sayılı Özelge · Özelgeler

Stokta kalan ilaçların serbest meslek kazancı hesaplanmasında ne şekilde dikkate alınacağı
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

36
37009108-130[291475]-E.64139 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinde KDV tevkifatı ve Bs Formu Beyanı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.08.2020

37
B.07.1.GİB.4.35.16.01-120.04.02[18-2017-19]-227158 Sayılı Özelge · Özelgeler

Serbest meslek kazanç istisnası kapsamındaki heykel çalışmalarının işyeri kiralamak ve personel çalıştırmak suretiyle yapılması halinde gelir vergisi tevkifatı olup olmadığı hk
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

38
67630374-130[2017/69]-15415 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye ithal edilmeden, Yurtdışındaki Firmaya satılması işleminin KDV''ye tabi olup olmadığı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

39
39044742-130[Özelge]-E.591417 Sayılı Özelge · Özelgeler

Tek ortaklı limited şirketin ortağı adına düzenlenen ithalat beyannamesinin şirket adına kayıt edilip edilemeyeceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

40
70280967-105[2019/72588]-68343 Sayılı Özelge · Özelgeler

KDV beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren mükelleflerin Defter-Beyan Sisteminde işletme hesabı defterine işlemlerini kayıt süresi hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

41
95133703-105-41778 Sayılı Özelge · Özelgeler

Ticari faaliyetine ilişkin olarak bilanço usulüne göre defter tutan mükellefin, aynı zamanda serbest meslek faaliyetinde bulunması halinde, elde ettiği kazançlara ilişkin beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden mi, e-Beyanname uygulaması üzerinden mi verileceği hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.08.2020

42
79690095-120[1-2018-120-58]-47050 Sayılı Özelge · Özelgeler

İki araçta çalışan servis hostesinin diğer ücret yönünden vergilendirilmesi
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.08.2020

43
96620903-120-64723 Sayılı Özelge · Özelgeler

Özel hesap döneminde bordrolu çalışanların kümülatif vergi matrah sıfırlaması
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.08.2020

44
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 519 - RG. 30.07.2020/31201 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2020

45
11395140-105[177-2019-VUK2-12274]-E.417811 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kurumlar vergisinden muaf olan ancak KDV mükellefiyeti bulunan dernek iktisadi işletmesinin defter tutma yükümlülüğü ile defterlerin tasdiki hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.06.2020

46
84974990-130[KDV-1/İ/29-2019/20]-154267 Sayılı Özelge · Özelgeler

Konkordato ilan eden firmadan olan alacağın vergi kanunları karşısındaki durumu.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2020

47
19579043-105[2019]-47309 Sayılı Özelge · Özelgeler

Belediyeye bağlı iktisadi işletmelerin P.S.F. veya Ö.K.C.Fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği, KDV nin indirilip indirilemeyceği.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2020

48
45404237-130[16-204]-69844 Sayılı Özelge · Özelgeler

Yurt dışında mukim firmaya, yurt dışındaki kişilere yönelik olarak verilen aracılık/pazarlama hizmetinde KDV'ye tabi olup olmadığı ve belge düzeni hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2020

49
95462982-105[VUK.ÖZLG-2019-89]-E.69752 Sayılı Özelge · Özelgeler

Bisküvi üretiminde kullanılan makine ve teçhizatın amortisman oranı hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2020

50
67854564-105[1741 / 6777]-E.149070 Sayılı Özelge · Özelgeler

Kira müddeti belli olmayan işyeri için özel maliyet kapsamında yapılan harcamaların itfası hk.
Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2020

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: