Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Karşılaştırılabilecek sürümleri göster Sürüm listesini göster
Dosya olarak kaydet: PDF - WORD


Bankanın sorumlu olduğu miktar

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4

MADDE 4

(1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

(1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli altıbin Türk Lirası veya üzerinde ise altıbin Türk Lirası,

1) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası veya üzerinde ise dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası,

Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-28/01/2023/32087) m.1
Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-27/01/2024/32442) m.1

2) Çek bedeli altıbin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

2) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-28/01/2023/32087) m.1
Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-27/01/2024/32442) m.1

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli altıbin Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıbin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

1) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-28/01/2023/32087) m.1
Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-27/01/2024/32442) m.1

2) Çek bedeli altıbin Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıbin Türk Lirasını

2) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasını

Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-28/01/2023/32087) m.1
Değişik bent: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-27/01/2024/32442) m.1

ödemekle yükümlüdür.

ödemekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 2

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıbin Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıbin Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

(1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için sekizbinaltıyüzelli Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için sekizbinaltıyüzelli Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Değişik fıkra: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-28/01/2023/32087) m.2
Değişik fıkra: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.-27/01/2024/32442) m.2