S
Skip to Search Results

Toplam: 14

1
Özel Ceza Hukuku Cilt X - Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267 - 298): A. TCK İLE ETCK KARŞILAŞTIRMASI

Serap Keskin Kiziroğlu, Sinan Altunç, Köksal Bayraktar, Ali Kemal Yıldız, Fulya Eroğlu, Barış Erman, Eylem Aksoy Retornaz, Asuman Aytekin İnceoğlu, Pınar Memiş Kartal, Zeynel T. Kangal, Vesile Sonay Evik, Ali Hakan Evik, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Hamide Zafer / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2021

2
Özel Ceza Hukuku Cilt X - Adliyeye Karşı Suçlar (TCK m. 267 - 298): III. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK

Serap Keskin Kiziroğlu, Sinan Altunç, Köksal Bayraktar, Ali Kemal Yıldız, Fulya Eroğlu, Barış Erman, Eylem Aksoy Retornaz, Asuman Aytekin İnceoğlu, Pınar Memiş Kartal, Zeynel T. Kangal, Vesile Sonay Evik, Ali Hakan Evik, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Hamide Zafer / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2021

3
Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki Dinlenilme Hakkı: i. Katalog Suçlar

Abdullah Batuhan Baytaz / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2021

6
Türk Anayasalarında Yakalama, Gözaltı ve Tutuklama: c. Yasal Karineler

Gözde İbicioğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2019

TEMİZLE
-