S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 479

1
Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi · Kitaplar

Esra Yiğit / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2019

2
Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar · Kitaplar

Ferhat Kayış / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2019

3
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler · Kitaplar

Muhammet Özekes / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

5
Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu · Kitaplar

Davut Gürses / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

6
Ticari İşletmenin Devri · Kitaplar

M. Fatih Cengil / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2018

7
Kaldıraçlı Devralma ve Anonim Şirketin Finansal Yardım Yasağı · Kitaplar

M. Fatih Arıcı, Cem Veziroğlu / On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2018

8
Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Kapsamı, Niteliği ve Sınırları · Kitaplar

Şerif Emre Gökçay / On İki Levha Yayıncılık, Temmuz 2018

9
Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine · Kitaplar

Ömer Ekmekçi, İrem Yayvak Namlı, Ayşe Ladün Akdeniz, Ayşe Köme Akpulat, Özge Yıldız Hakkakul, Aslı Çalışkan / On İki Levha Yayıncılık, Temmuz 2018

10
11
Orman ve Arazi Mülkiyeti Uyuşmazlıkları · Kitaplar

Yusuf Güneş / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2018

12
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXXI · Kitaplar

Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mayıs 2018

13
Rekabet Hukuku Uyuşmazlıklarının Uluslararası Tahkim Yoluyla Çözümü · Kitaplar

Zeynep Feyza Eker Ayhan / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2018

14
Özel Ceza Hukuku - Cilt III - Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m. 106-140) · Kitaplar

Ali Hakan Evik, Barış Erman, Hamide Zafer, Hasan Sınar, Köksal Bayraktar, Ali Kemal Yıldız, Serap Keskin Kiziroğlu, Sinan Altunç, Güçlü Akyürek, Fulya Erman Eroğlu, Eylem Retornaz Aksoy, Asuman İnceoğlu Aytekin / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

15
Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt (İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-II) · Kitaplar

Yeşim M. Atamer, Ece Baş Süzel, Elliott Geisinger / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

16
Türk Medeni Hukukunda Kadın ve Çocuğun Soyadı · Kitaplar

Esra Dursun / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

17
Ceza Koşulu ve Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi · Kitaplar

Yasemin Arslanyürek Kabaklıoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

18
Toplanma Özgürlüğü Hakkının Korunması · Kitaplar

İdil Cansu Mahmutoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

19
Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi · Kitaplar

Tamer Budak / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

20
Kuzey Buz Denizi'nde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve CMI'nın Bu Konudaki Çalışmaları · Kitaplar

Ceyhan Karasoy / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

21
Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Danışmanlık · Kitaplar

Orkun Tat / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

22
Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı · Kitaplar

Gökhan Albayrak / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

23
Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Teslim Borcu · Kitaplar

Atakan Adem Selanik / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

24
Uluslararası Elektronik Fon Transferine Uygulanacak Hukuk · Kitaplar

Burcu Yüksel / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

25
Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali · Kitaplar

Ferda Nur Güvenalp / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

26
Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemleri · Kitaplar

Mehmet İnanç / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

27
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar · Kitaplar

Murat Besen / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

28
Avrupa Birliği'nde Organize Suçluluk Mevzuatlarının Uyumlaştırılması ve Yakınlaştırılması · Kitaplar

Merve İnan Orman / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

29
İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi : Fransız İcra Görevliliği Modeli · Kitaplar

Mehmet Emin Alpaslan / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

30
Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Güncel Gelişmeler · Kitaplar

Süheylâ Balkar Bozkurt / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

31
Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi · Kitaplar

Adviye Merve Senkeri / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

32
İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri · Kitaplar

Ömer Faruk Erol / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

33
Lex Superıor İlkesi : Hukukî Geçerliliği ve Uygulaması · Kitaplar

Yahya Berkol Gülgeç / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

34
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması · Kitaplar

Seyithan Güneş / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

35
Yayım Sözleşmesi · Kitaplar

Emre Cumalıoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

36
Soyut Tehlike Bağlamında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ( TCK 179/3) · Kitaplar

Ömer Metehan Aynural / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

37
Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları (TCK m. 220 - 221) · Kitaplar

Erkan Sarıtaş / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

38
Uluslararası Hukukta Hukukun Genel İlkeleri · Kitaplar

Mehmet Emin Büyük / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2018

39
Bölgeli Devlet : İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık Örnekleri · Kitaplar

Seyfullah Tosun / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2018

40
İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı · Kitaplar

Canan Ünal / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2018

42
Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi · Kitaplar

Murat Açıl / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2018

43
Pay Sahipleri Sözleşmesinden Doğan Birlikte Satma Hakkı ve Birlikte Satışa Zorlama Hakkı · Kitaplar

Gülşah Yılmaz / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2018

44
Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı · Kitaplar

Erdoğan Moroğlu / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

45
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi · Kitaplar

İpek Betül Aldemir / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

46
Sözleşmeyi İhlale Yöneltme · Kitaplar

Meliha Sermin Paksoy / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

47
Sermaye Şirketleri Özelinde Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim · Kitaplar

Tolga Ayoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

48
Metus Kavramı ve Kurumlarının İncelenmesi · Kitaplar

Ayşe Öncül / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

49
Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler ve Kar Dağıtımı · Kitaplar

Aydın Çelik, H. Güzin Üçışık / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

50
Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca- · Kitaplar

Nafiye Yücedağ / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.