S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 44.940

12
Psikolojik Bozuklukların Tedavisinde Aydınlatılmış Onam

Alper Küçükay, Burcu Küçükay / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2024, Sayı 171

External Source Icon
14
Kurumsal Yönetim Perspektifinde İş Adamı Kararı İlkesinin Bir Değerlendirmesi

Efe Dündar / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2024, Sayı 171

External Source Icon
16
İşçinin İş Sözleşmesini Mobbing Nedeniyle Fesih Hakkı

Alptekin Burak Boydak / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2024, Sayı 171

External Source Icon
18
15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumsal Yansıması: Uygulamalı Bir Araştırma

Giray Saynur Derman, Ali Serdar Yücel, Murat Kormaz / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2024, Sayı 171

External Source Icon
20
Milletlerarası Ticaret Hukuku

H. Ercüment Erdem / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2024

TEMİZLE
-