S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 78

1
Eşya Hukuku - Yasal Önalım Hakkı

Lexpera, Temmuz 2019

Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Niteliği, Kullanılması • Yasal Önalım Olayı ve Buna İlişkin Örnekler • Paylı Mülkiyet • Taşınmazda Pay Devri • Muvazaa

2
Eşya Hukuku - Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi

Lexpera, Temmuz 2019

Paylı mülkiyet • Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi

3
Eşya Hukuku - Terkinin Türleri

Lexpera, Temmuz 2019

Terkin • Terkinin Türleri • Terkinin Şartları • İpotek Hakkının Terkini

4
Eşya Hukuku - Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu

Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu • Eski Hale İade Talebi • Tehlikenin Giderilmesi Talebi • Tazminat Talebi • Kusursuz Sorumluluk

5
Eşya Hukuku - Önemli Yönetim İşi

Lexpera, Temmuz 2019

Paylı Mülkiyet • Olağanüstü Yönetim İşi • Paydaşlıktan Çıkarma

6
Eşya Hukuku - Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği

Lexpera, Temmuz 2019

Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği • Alım Hakkı ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklar • Alım Hakkını Kuran Sözleşmenin Şekli • Alım Hakkının Şerhi • Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlaması

7
Eşya Hukuku - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası

Lexpera, Temmuz 2019

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri • Yolsuz Tescil • Elbirliği Mülkiyeti • Geçici Tescil Şerhi

9
Eşya Hukuku - Taşınmaz Mülkiyeti ve Kısıtlamaları

Lexpera, Temmuz 2019

Taşkın Yapı

10
Eşya Hukuku - Tescilin Hükmü

Lexpera, Temmuz 2019

Ayni Sözleşme • Tescilin Hükmü • Tescilin Olumlu Hükmü • Tescilin Olumsuz Hükmü • Tescilin Koşula Bağlanmazlığı • Tescilin Hüküm İfade Etme Anı • MK m.1022-1023 • TST m.16-23-27

TEMİZLE
-