S
Gelişmiş arama Gizle
Göster

Toplam: 1

1
Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması · Makaleler

Hakan Albayrak, Serkan Ağar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Nisan 2016, Sayı 124

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.