S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 5

2
Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması · Makaleler

Hakan Albayrak, Serkan Ağar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Nisan 2016, Sayı 124

3
İhale ve İhalenin Feshi Konusunda Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şubat 2016, Sayı 123

4
Adi ve Resmi Senette Sahtelik İddiasının Hukuk Davalarına ve İcra Takiplerine Etkisi · Makaleler

Güray Erdönmez / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şubat 2016, Sayı 123

Adi Senet • Resmi Senet • Sahtelik İddiası • Sahtelik Davası • Sahtelik İddiasının Davaya Etkisi • Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi

5
Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi? (İik. M. 257) · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2016, Sayı 122

TEMİZLE


-

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.