S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 7

1
Avukatın 'Özen Yükümlülüğü' (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve 'Görevi Kötüye Kullanma Suçu' (TCK. M. 257/2) · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

2
Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ve Akrabalık İlişkisi · Makaleler

Av. Ece Yükselen Ekinci / İstanbul Barosu Dergisi, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

3
Yargıtay Kararlarında Töre Saikiyle Öldürme Suçu · Makaleler

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2016, Sayı 126

4
Bilinçli Taksir Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Haluk Toroslu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2016, Sayı 126

6
Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı · Makaleler

Uğur Uruşak / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mart 2016, Cilt 11-12, Sayı 1-2

Neden • sebep • nedensellik • nedenlerin birleşmesi • suç • ceza hukuku

7
Tefecilik Suçu · Makaleler

Enes Köken / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şubat 2016, Sayı 123

TEMİZLE


-

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.