S
Göster

Toplam: 7

1
2
Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ve Akrabalık İlişkisi · Makaleler

Av. Yükselen Ekinci Ece / İstanbul Barosu, Temmuz 2017, Cilt 91, Sayı 4

3
Bilinçli Taksir Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Toroslu Haluk / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

4
Yargıtay Kararlarında Töre Saikiyle Öldürme Suçu · Makaleler

Doğan Recep / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

6
Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı · Makaleler

Yard. Doç. Dr. Uğur Uruşak / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mart 2016, Cilt 11-12, Sayı 2-1

Neden • sebep • nedensellik • nedenlerin birleşmesi • suç • ceza hukuku

7
Tefecilik Suçu · Makaleler

Köken Enes / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

TEMİZLE
-