DİİB Kapsamında İthalatın Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Kredilerde Belge Üzerine Düşülecek Şerh
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Hamdi İlkay Girgin

Bu doküman Lexpera dışındaki bir web sitesinde kamuya açık olarak yayımlanmaktadır. İlgili web sitesinde yayımlanan metne ulaşmanızı sağlayacak bağlantıyı sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz görüntüleyebilir.


©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.