S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.405

1
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2011/2632 - RG. 16.01.2012/28175 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2012

3
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2015/8346 - RG. 10.01.2016/29589 - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2016

4
Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8729 - RG. 05.05.2016/29703 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2016

6
Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8749 - RG. 06.05.2016/29704 - Yürürlüğe Giriş T. 06.05.2016

8
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9666 - RG. 31.12.2016/29935/2 - Son Değişiklik T. 05.05.2017

9
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9673 - RG. 31.12.2016/29935/2 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2016

12
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9648 - RG. 12.01.2017/29946 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2017

13
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9717 - RG. 20.01.2017/29954 - Yürürlüğe Giriş T. 20.01.2017

16
Orta Vadeli Program (2016-2018)’ın Kabul Edilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2015/8355 - RG. 11.01.2016/29590/1 - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2016

17
20
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8676 - RG. 20.04.2016/29690 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2016

23
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2017/9856 - RG. 11.03.2017/30004 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2017

24
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2017/9889     - RG. 11.03.2017/30004 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2017

28
33
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2018/11483 - RG. 28.03.2018/30374 - Yürürlüğe Giriş T. 28.03.2018

34
Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8530    - RG. 06.04.2016/29676 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2016

38
Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2018/11662 - RG. 05.06.2018/30442/1 - Son Değişiklik T. 31.08.2018

39
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkına İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2018/11479 - RG. 01.06.2018/30438 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

40
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8834 - RG. 18.05.2016/29716 - Yürürlüğe Giriş T. 18.05.2016

41
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2013/5848 - RG. 27.01.2014/28895 - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2014

42
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2018/11592 - RG. 29.05.2018/30435 - Yürürlüğe Giriş T. 29.05.2018

46
Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8858 - RG. 01.06.2016/29729 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2016

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: