S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.400

2
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2015/8346 - RG. 10.01.2016/29589 - Yürürlüğe Giriş T. 10.01.2016

3
Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8729 - RG. 05.05.2016/29703 - Yürürlüğe Giriş T. 05.05.2016

5
Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8749 - RG. 06.05.2016/29704 - Yürürlüğe Giriş T. 06.05.2016

7
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9666 - RG. 31.12.2016/29935/2 - Son Değişiklik T. 05.05.2017

8
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9673 - RG. 31.12.2016/29935/2 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2016

11
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9648 - RG. 12.01.2017/29946 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2017

12
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/9717 - RG. 20.01.2017/29954 - Yürürlüğe Giriş T. 20.01.2017

15
Orta Vadeli Program (2016-2018)’ın Kabul Edilmesi Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2015/8355 - RG. 11.01.2016/29590/1 - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2016

16
19
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Bağlı Ortaklık Kurulması Hakkında KararBakanlar Kurulu Kararları

2016/8676 - RG. 20.04.2016/29690 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2016

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: