S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 879

1
Banka Şubelerinin Sürekli Damga Vergisi Hk.

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.03.2012

2
Ek:23 Bilgi Formunun Düzenlenmesi Hk.

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 11.11.2011

3
7269 Sayılı Kanun Hükümlerince Damga Vergisi Muafiyeti Hk.

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 16.09.1999

4
İzmir'de Mucbir Sebep Haline İlişkin Genel Yazı

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.12.2001

5
Gemilere Ve Yatlara İlişkin Alım, Satım, İpotek, Tescil, Kredi Ve Navlun Mukaveleleri Hk.

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2002

6
Sakatlık İstisnası Formu Hakkında

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 30.01.2003

7
Pay Devri Veya Devir Vaadi Sözleşmelerinin Noterlerce Tasdikine İlişkin Genel Yazı

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2001

8
Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Hakkında

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2003

9
Pıck-up'ların G.t.i.p. Numaraları Hakkında

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2003

10
İade Hakkı Doğuran İşlemler Hakkında Genel Yazı

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 28.03.2011

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: