S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 176

1
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 Sayılı Kanunun 8, 9 ve 10’uncu Maddeleri Uyarınca Kesinleşen Kararı · TBMM Kararları

2 - RG. 27.11.2019/30961/1 - Yürürlüğe Giriş T. 27.11.2019

2
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1252 - RG. 18.07.2020/31189 - Yürürlüğe Giriş T. 18.07.2020

3
Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1244 - RG. 12.06.2020/31153 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2020

4
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1242 - RG. 14.03.2020/31068 - Yürürlüğe Giriş T. 14.03.2020

6
Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1131 - RG. 19.11.2016/29893 - Yürürlüğe Giriş T. 19.11.2016

7
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar · TBMM Kararları

1138 - RG. 22.03.2017/30015 - Yürürlüğe Giriş T. 22.03.2017

9
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1189 - RG. 19.07.2018/30483 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2018

10
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa ŞENTOP’un Seçildiğine Dair Karar · TBMM Kararları

1246 - RG. 09.07.2020/31180 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2020

11
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1247 - RG. 09.07.2020/31180 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2020

12
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar · TBMM Kararları

1245 - RG. 03.07.2020/31174 - Yürürlüğe Giriş T. 03.07.2020

13
On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar · TBMM Kararları

1225 - RG. 23.07.2019/30840/1 - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2019

17
Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar · TBMM Kararları

1157 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2017

18
Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar · TBMM Kararları

1158 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2017

19
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM’ın Seçildiğine Dair Karar · TBMM Kararları

1188 - RG. 13.07.2018/30477 - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2018

20
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1226 - RG. 23.07.2019/30840 - Yürürlüğe Giriş T. 23.07.2019

23
Ağrı Milletvekili Leyla ZANA'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar · TBMM Kararları

1176 - RG. 13.01.2018/30300 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

25
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1265 - RG. 08.10.2020/31268 - Yürürlüğe Giriş T. 08.10.2020

27
Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar · TBMM Kararları

1267 - RG. 09.10.2020/31269 - Yürürlüğe Giriş T. 09.10.2020

30
İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1166 - RG. 28.10.2017/30224 - Yürürlüğe Giriş T. 28.10.2017

32
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar · TBMM Kararları

1178 - RG. 18.01.2018/30305/1 - Yürürlüğe Giriş T. 18.01.2018

33
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar · TBMM Kararları

1182 - RG. 18.04.2018/30395/1 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2018

42
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1219 - RG. 12.07.2019/30829 - Yürürlüğe Giriş T. 12.07.2019

45
46
Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1222 - RG. 19.07.2019/30836 - Yürürlüğe Giriş T. 19.07.2019

48
49
Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1191 - RG. 24.07.2018/30488 - Yürürlüğe Giriş T. 24.07.2018

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: