S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 204

2
Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin KararTBMM Kararları

1144 - RG. 01.07.2017/30111 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

3
Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin KararTBMM Kararları

1145 - RG. 01.07.2017/30111 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

5
7
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin KararTBMM Kararları

1151 - RG. 01.07.2017/30111 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

9
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Aravermesine Dair KararTBMM Kararları

1152 - RG. 01.07.2017/30111 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2017

12
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair KararTBMM Kararları

1154 - RG. 18.07.2017/30127/1 - Yürürlüğe Giriş T. 18.07.2017

13
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair KararTBMM Kararları

1134 - RG. 05.01.2017/29939 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2017

14
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin KararTBMM Kararları

1161 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2017

15
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair KararTBMM Kararları

1135 - RG. 07.01.2017/29941 - Yürürlüğe Giriş T. 07.01.2017

20
24
30
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin KararTBMM Kararları

1288 - RG. 24.06.2021/31521 - Yürürlüğe Giriş T. 24.06.2021

31
Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair KararTBMM Kararları

1289 - RG. 24.06.2021/31521 - Yürürlüğe Giriş T. 24.06.2021

34
Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair KararTBMM Kararları

1183 - RG. 20.04.2018/30397/1 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2018

36
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair KararTBMM Kararları

1139 - RG. 18.04.2017/30042/1 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2017

38
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı Açıklamalarına Dair KararTBMM Kararları

1268 - RG. 28.10.2020/31288 - Yürürlüğe Giriş T. 28.10.2020

41
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin KararTBMM Kararları

1187 - RG. 20.05.2018/30426 - Yürürlüğe Giriş T. 20.05.2018

44
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair KararTBMM Kararları

1171 - RG. 29.11.2017/30255 - Yürürlüğe Giriş T. 29.11.2017

45
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair KararTBMM Kararları

1164 - RG. 18.10.2017/30214 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2017

49
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair KararTBMM Kararları

1278 - RG. 02.03.2021/31411 - Yürürlüğe Giriş T. 25.02.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: