S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 5.981

2
TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/9 - RG. 10.01.2019/30651 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2019

3
TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/17 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2019

4
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2019

5
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.02.2019

6
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019-1 - RG. 10.01.2019/30651 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2019

7
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/15 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 30.01.2019

9
Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 16.01.2019/30657 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2019

10
2018 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 16.01.2019/30657 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2019

11
2018 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 16.01.2019/30657 - Yürürlüğe Giriş T. 16.01.2019

12
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 Türkiye Finansal Raporlama Standalarının İlk Uygulaması · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

13
Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

14
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 3 İşletme Birleşmeleri · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

15
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

16
Türkiye Muhasebe Standardı 32 Finansal Araçlar: Sunum · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

17
Türkiye Muhasebe Standardı 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar'ın Yayımlanması · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

18
TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları'nın Yayımlanması · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

19
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 11 Müşterek Anlaşmalar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

20
Türkiye Muhasebe Standardı 21 Kur Değişiminin Etkileri · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

21
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

22
Türkiye Muhasebe Standardı 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

23
Türkiye Muhasebe Standardı 23 Borçlanma Maliyetleri · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

24
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

25
Türkiye Muhasebe Standardı 41 Tarımsal Faaliyetler · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

26
Türkiye Muhasebe Standardı 37 - Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

27
28
TMS Yorum 29 İmziyazlı Hizmet Anlaşmaları- Açıklamalar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

29
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 4 Sigorta Sözleşmeleri · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

30
Türkiye Muhasebe Standardı 12 Gelir Vergileri · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

31
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar · Tebliğler

RG. 15.01.2019/30656/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

32
Milli Emlak Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 389 - RG. 27.12.2018/30638 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

33
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 1 - RG. 15.01.2019/30656 - Yürürlüğe Giriş T. 15.01.2019

34
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

35
2018 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi · Tebliğler

RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

36
2018 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi · Tebliğler

RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

37
2018 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi · Tebliğler

RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

38
2018 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi · Tebliğler

RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

39
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/7 - RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

40
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/5 - RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

41
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/6 - RG. 12.01.2019/30653 - Yürürlüğe Giriş T. 12.01.2019

42
49
TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/1 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.01.2019

50
TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/2 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.