S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 6.059

2
TS EN 854 Hortum ve Hortum Takımları – Lastikten Tekstil Takviyeli – Hidrolik Tip – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/6 - RG. 22.01.2019/30663 - Yürürlüğe Giriş T. 22.07.2019

4
TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/9 - RG. 10.01.2019/30651 - Yürürlüğe Giriş T. 10.07.2019

5
TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/17 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2019

6
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) · Tebliğler

Seri No: 1 - RG. 23.01.2019/30664 - Yürürlüğe Giriş T. 23.04.2019

7
2019 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi · Tebliğler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

8
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

9
2019 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi · Tebliğler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

10
2019 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi · Tebliğler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

11
2019 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi · Tebliğler

RG. 17.03.2019/30717 - Yürürlüğe Giriş T. 17.03.2019

14
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 306 - RG. 15.03.2019/30715 - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2019

15
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 14.03.2019/30714 - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2019

16
Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği · Tebliğler

2019/22 - RG. 14.03.2019/30714 - Yürürlüğe Giriş T. 14.03.2019

17
Hava Trafik Kontrol Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı (SHT-ATCO/EĞİTİM) · Tebliğler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2019

18
Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 11.03.2019/30711 - Yürürlüğe Giriş T. 11.03.2019

20
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği · Tebliğler

RG. 10.03.2019/30710 - Yürürlüğe Giriş T. 10.03.2019

21
Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ · Tebliğler

RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

22
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/10 - RG. 09.03.2019/30709 - Yürürlüğe Giriş T. 09.03.2019

23
2018 Yılı Aralık Ayına Ait Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 28.02.2019/30700 - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2019

24
2018 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 28.02.2019/30700 - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2019

25
Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği · Tebliğler

2019/12 - RG. 27.02.2019/30699 - Yürürlüğe Giriş T. 27.02.2019

26
2019 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi · Tebliğler

RG. 22.02.2019/30694 - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2019

27
2019 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi · Tebliğler

RG. 22.02.2019/30694 - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2019

28
2019 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi · Tebliğler

RG. 22.02.2019/30694 - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2019

29
2019 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi · Tebliğler

RG. 22.02.2019/30694 - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2019

30
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 22.02.2019/30694 - Yürürlüğe Giriş T. 22.02.2019

32
İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği · Tebliğler

RG. 20.02.2019/30692 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2019

33
2016 York Anvers Kuralları · Tebliğler

RG. 19.02.2019/30691 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2019

34
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 16.02.2019/30688 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2019

35
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı · Tebliğler

75935942-050.01.04-[01/69] - RG. 16.02.2019/30688 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2019

36
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2019

37
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019/1 - RG. 14.02.2019/30686 - Yürürlüğe Giriş T. 14.02.2019

39
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ · Tebliğler

2019/11 - RG. 10.02.2019/30682 - Yürürlüğe Giriş T. 10.02.2019

40
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2019/1 - RG. 09.02.2019/30681 - Yürürlüğe Giriş T. 09.02.2019

41
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 04.02.2019

42
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 505 - RG. 02.02.2019/30674 - Yürürlüğe Giriş T. 02.02.2019

43
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2019-1 - RG. 10.01.2019/30651 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2019

44
Kamu İhale Tebliği · Tebliğler

2019/1 - RG. 25.01.2019/30666 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2019

46
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/15 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 30.01.2019

47
Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 29.01.2019/30670 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2019

48
Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği · Tebliğler

2018/52 - RG. 29.01.2019/30670 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2019

50
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ · Tebliğler

Sıra Numarası: 2019/2 - RG. 29.01.2019/30670 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.