S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 5.549

1
TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/1 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.01.2019

2
Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/8 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

3
TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/2 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

5
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/07/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-44 - RG. 13.07.2018/30477 - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2018

6
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/07/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-45 - RG. 13.07.2018/30477 - Yürürlüğe Giriş T. 13.07.2018

7
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/13 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2018

8
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 501 - RG. 09.07.2018/30473 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2018

9
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/83 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/83 - RG. 09.07.2018/30473/4 - Yürürlüğe Giriş T. 09.07.2018

10
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/40 - RG. 08.07.2018/30472 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

11
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/41 - RG. 08.07.2018/30472 - Yürürlüğe Giriş T. 08.07.2018

12
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/14 - RG. 07.07.2018/30471/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2018

18
25
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 07.07.2018/30471/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2018

26
Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

RG. 07.07.2018/30471/1 - Yürürlüğe Giriş T. 07.07.2018

27
31
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 304 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

32
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 500 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.07.2018

33
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/39 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

34
2018 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi · Tebliğler

RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

35
2018 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi · Tebliğler

RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

36
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

37
2018 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi · Tebliğler

RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

38
2018 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi · Tebliğler

RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.07.2018

41
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/37 - RG. 03.07.2018/30467 - Yürürlüğe Giriş T. 03.07.2018

43
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25 - RG. 02.05.2018/30409/1 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

44
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

45
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/38 - RG. 30.06.2018/30464 - Yürürlüğe Giriş T. 30.06.2018

46
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti · Tebliğler

RG. 29.06.2018/30463 - Yürürlüğe Giriş T. 29.06.2018

47
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Çek Takas Sistemini Kurarak İşletmesine İlişkin Karar · Tebliğler

10617/20216 - RG. 29.06.2018/30463 - Yürürlüğe Giriş T. 29.06.2018

48
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/06/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-41 - RG. 28.06.2018/30462 - Yürürlüğe Giriş T. 28.06.2018

49
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/06/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-42 - RG. 28.06.2018/30462 - Yürürlüğe Giriş T. 28.06.2018

50
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/33 - RG. 27.06.2018/30461 - Yürürlüğe Giriş T. 27.06.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.