S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 138

1
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 74 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

3
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

4
2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi · Tebliğler

RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

5
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) · Tebliğler

Seri No: 51 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

Sıra Numarası: 2019/1 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/9 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

8
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/8 - RG. 28.12.2018/30639 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

9
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 63 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

10
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 82 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

12
Harçlar Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 83 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

13
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 504 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

14
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 305 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

15
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar · Tebliğler

Sıra No: 60 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

16
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 51 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

17
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 50 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

18
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

540 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

19
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

536 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

20
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 17 - RG. 31.12.2018/30642/3 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

21
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

BİK/TÜRKPATENT: 2019/1 - RG. 31.12.2018/30642/4 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

22
Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2018/49 - RG. 12.12.2018/30623 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

28
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/1 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

29
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/11 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

30
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/13 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

31
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/14 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

32
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/16 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

33
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/18 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

34
Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/2 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

35
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/3 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

36
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/4 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

37
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/5 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

38
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/6 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

39
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/7 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

40
Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/8 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

41
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

MSGM - 2018/10 - RG. 26.12.2018/30637 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

44
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 Tarihli ve 8135 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8135 - RG. 20.10.2018/30571 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

45
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8301 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8301 - RG. 29.12.2018/30640 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

46
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

517 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

47
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8282 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8282 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

48
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8281 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8281 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

49
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8280 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8280 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

50
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8278 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8278 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.