S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 131

1
Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2018/49 - RG. 12.12.2018/30623 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/1 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

8
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/11 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

9
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/13 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

10
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/14 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

11
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/16 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

12
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/18 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

13
Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/2 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

14
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/3 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

15
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/4 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

16
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/5 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

17
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/6 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

18
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/7 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

19
Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/8 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

20
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

MSGM - 2018/10 - RG. 26.12.2018/30637 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

25
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 Tarihli ve 8135 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8135 - RG. 20.10.2018/30571 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

26
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8301 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8301 - RG. 29.12.2018/30640 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

27
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

517 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

29
Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

453 - RG. 11.12.2018/30622 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

30
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

31
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8277 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8277 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

32
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8280 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8280 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

33
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8281 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8281 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

34
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8282 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8282 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

35
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8275 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8275 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

36
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8265 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8265 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

37
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8261 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8261 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

38
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8276 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8276 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

39
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8278 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8278 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

40
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli 8279 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8279 - RG. 23.12.2018/30634 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

41
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

42
Elektronik Tebligat Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.12.2018/30617 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

43
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 29.12.2018/30640 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

44
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu · Kanunlar

7156 - RG. 31.12.2018/30642/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

45
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/15 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

46
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/17 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

47
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/9 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

48
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/10 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

49
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2019/12 - RG. 29.12.2018/30640/2 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

50
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10 - RG. 30.12.2018/30641/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.