T.C. Resmi Gazete 12.06.2024/32574

Tebliğler

Yönetmelikler

Tezkereler

Anayasa Mahkemesi Kararları

12.06.2024 - Resmi Gazete dışındaki kaynak

Genelgeler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 Tarihli ve E-23294678-010.06.02-12751737 Sayılı Makam Oluru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 Tarihli ve E-23294678-010.07.02-12833379 Sayılı Makam Oluru

Kurul Kararları

Yönergeler

TEMİZLE