S

Lexpera Seminer


7101 SAYILI KANUNLA
KONKORDATO VE ELEKTRONİK TEBLİGAT
KONULARINDA GETİRİLEN YENİ HÜKÜMLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNERİ

4 Mayıs 2018
İstanbul Marriott Hotel – ŞişliOturum Başkanı:
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Prof. Dr. Murat ATALI
Doç. Dr. Mine AKKAN


13:30 - 14:00
Kayıt
14:00 - 14:15
Açılış
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
14:15 - 15:00
Konkordatoda Yeni Düzenlemeye İlişkin Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
15:00 - 15:45
Konkordato Başvurusu ve Geçici Mühlet Verilmesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
15.45 - 16.15
Kahve Arası
16:15 - 17:00
Konkordatoda Kesin Mühlet ve Konkordatonun Tasdiki
Prof. Dr. Murat ATALI
17:00 - 17:45
Elektronik Tebligat Konusunda Yeni Düzenlemeler
Doç. Dr. Mine AKKAN
17:45 - 18: 45
Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Soru – Cevap

Bu seminer,
LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi / On İki Levha Yayıncılık A. Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Seminer sonunda Katılım Belgesi verilecektir.


Katılım ücreti 250 TL olup, LEXPERA Profesyonel Plus Üyelerine %40 indirim uygulanmaktadır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.