S

Lexpera Seminer


7101 SAYILI KANUNLA
KONKORDATO VE ELEKTRONİK TEBLİGAT
KONULARINDA GETİRİLEN YENİ HÜKÜMLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNERİ

4 Mayıs 2018
İstanbul Marriott Hotel – ŞişliOturum Başkanı:
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Prof. Dr. Murat ATALI
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ
Doç. Dr. Mine AKKAN
Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ


13:30 - 14:00
Kayıt
14:00 - 14:15
Açılış
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
14:15 - 14:55
Konkordatoda Yeni Düzenlemeye İlişkin Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
14:55 - 15:35
Konkordato Başvurusu ve Geçici Mühlet Verilmesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
15:35 - 16:05
Kahve Arası
16:05 - 16:45
Konkordatoda Kesin Mühlet ve Konkordatonun Tasdiki
Prof. Dr. Murat ATALI
16:45 - 17:05
7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ
17:05 - 17:45
Elektronik Tebligat Konusunda Yeni Düzenlemeler
Doç. Dr. Mine AKKAN
17:45 - 18: 45
Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ
Soru – Cevap

Bu seminer,
LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi / On İki Levha Yayıncılık A. Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Seminer sonunda Katılım Belgesi verilecektir.


Katılım ücreti 250 TL olup, LEXPERA Profesyonel Plus Üyelerine %40 indirim uygulanmaktadır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.