S
Skip to Search Results

Toplam: 747

1
8. HD., E. 2016/14227 K. 2017/1710 T. 14.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz

4
8. HD., E. 2015/10773 K. 2016/15217 T. 08.11.2016 · Yargıtay

cebri icra • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz

5
9. HD., E. 2016/27017 K. 2016/18806 T. 31.10.2016 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • yönetim kurulu kararı • görevsizlik kararı

6
9. HD., E. 2016/30269 K. 2016/17695 T. 11.10.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • eksik inceleme • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı • yönetim kurulu kararı

8
22. HD., E. 2016/6757 K. 2016/9544 T. 4.4.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

9
9. HD., E. 2016/2708 K. 2016/6863 T. 22.3.2016 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

10
12. HD., E. 2015/31119 K. 2016/8057 T. 17.3.2016 · Yargıtay

bono • fazla çalışma ücreti • kambiyo senetleri

11
9. HD., E. 2014/33231 K. 2016/6203 T. 16.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

12
22. HD., E. 2014/34774 K. 2016/7573 T. 10.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

13
21. HD., E. 2016/3438 K. 2016/3890 T. 10.3.2016 · Yargıtay

yargıtay onama ve bozma kararlarında maddi hata • usuli kazanılmış hak • 4/b'lilerin ek ödemelerinden kesilen sgk primlerinin geri ödenmesi talebi

14
22. HD., E. 2014/32755 K. 2016/4419 T. 18.2.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • görevsizlik kararı • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
22. HD., E. 2015/32276 K. 2015/33086 T. 30.11.2015 · Yargıtay

cezai şart • dava şartlarının bulunmaması • iş sözleşmesi • yeniden yargılama

17
22. HD., E. 2015/9865 K. 2015/26364 T. 5.10.2015 · Yargıtay

anonim şirket • düzenlenme tarihi • eksik inceleme • görevsizlik kararı • yönetim kurulu

20
7. HD., E. 2015/11220 K. 2015/8473 T. 11.5.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
9. HD., E. 2015/1285 K. 2015/7612 T. 23.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • yönetim kurulu kararı

23
12. HD., E. 2014/28448 K. 2015/2199 T. 29.1.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti

25
5. HD., E. 2014/10437 K. 2014/24187 T. 28.10.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • müracaat hakkı • tazminat davası

26
7. HD., E. 2013/25237 K. 2014/13158 T. 12.06.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

27
12. HD., E. 2014/13880 K. 2014/15979 T. 3.6.2014 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti

28
7. HD., E. 2014/566 K. 2014/7381 T. 3.4.2014 · Yargıtay

bağlı ortaklık • davanın kabulü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
8. HD., E. 2014/2803 K. 2014/3107 T. 21.2.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • yargılama giderleri

30
8. HD., E. 2013/13927 K. 2014/741 T. 21.1.2014 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz

31
8. HD., E. 2013/6415 K. 2013/14369 T. 7.10.2013 · Yargıtay

anayasa mahkemesi kararlarının ilanı ve uygulanması • idarenin mal ve alacaklarının haczedilmezliği • kamulaştırmasız elatma tazminatı ilamının uygulanmasında idare mal ve alacaklarının haczedilmezliği • eksik inceleme • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • tazminat alacağı

32
4. HD., E. 2021/374 K. 2021/1230 T. 17.3.2021 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • iş sözleşmesi • küçük ve orta ölçekli işletme • orta ölçekli işletme • görevsizlik kararı

33
9. HD., E. 2020/9075 K. 2021/1363 T. 18.1.2021 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu

34
9. HD., E. 2018/1373 K. 2021/294 T. 12.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • davanın kabulü

35
9. HD., E. 2018/1372 K. 2021/293 T. 12.1.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • davanın kabulü

36
11. HD., E. 2020/834 K. 2020/5120 T. 17.11.2020 · Yargıtay

primli pay • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • kar payı • yıllık kâr • davanın kabulü • karşı dava

37
22. HD., E. 2017/23739 K. 2020/7356 T. 22.6.2020 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • davanın kabulü

38
9. HD., E. 2020/913 K. 2020/4124 T. 11.3.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hukuki yarar yokluğu • karşı dava

39
9. HD., E. 2016/14900 K. 2020/3884 T. 9.3.2020 · Yargıtay

idari nitelikte sözleşme • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü

40
22. HD., E. 2017/43162 K. 2020/3805 T. 27.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

41
22. HD., E. 2017/43161 K. 2020/3804 T. 27.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

42
22. HD., E. 2016/31064 K. 2020/3374 T. 25.2.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • idari nitelikte sözleşme • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

43
HGK., E. 2017/1863 K. 2020/206 T. 25.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • ispat yükü • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • cevap dilekçesi • direnme kararı • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

44
3. HD., E. 2019/4129 K. 2020/464 T. 22.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeni hüküm niteliğinde karar • eşitlik ilkesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • bilirkişi kurulu

45
22. HD., E. 2016/23379 K. 2019/20898 T. 12.11.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
22. HD., E. 2016/31082 K. 2019/16112 T. 12.9.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yönetim kurulu • iş sözleşmesi

47
22. HD., E. 2017/46409 K. 2019/15958 T. 12.9.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • merci tayini

48
22. HD., E. 2019/5243 K. 2019/14307 T. 27.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
22. HD., E. 2019/5249 K. 2019/14313 T. 27.6.2019 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
22. HD., E. 2016/28076 K. 2019/14319 T. 27.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: