S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 3.922

1
3. HD., E. 2015/15613 K. 2017/2515 T. 6.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

2
3. HD., E. 2016/1698 K. 2017/3724 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

3
3. HD., E. 2016/6550 K. 2017/3110 T. 15.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporu • çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fatura • menfi tespit • perakende satış • taleple bağlılık ilkesi • tespit davası

4
3. HD., E. 2016/7936 K. 2017/2707 T. 8.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • fatura • perakende satış

5
3. HD., E. 2016/11060 K. 2017/967 T. 8.2.2017 · Yargıtay

anonim şirket • bölünme planı • bölünme sözleşmesi • borcun nakli • davacı sıfatı • fatura • karşı dava • kesin aciz vesikası • konkordato mühleti • malvarlığının devralınması • müteselsil sorumluluk • perakende satış • taraf sıfatı

7
3. HD., E. 2016/15071 K. 2016/17064 T. 29.12.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • dava zamanaşımı • fatura • perakende satış

8
11. CD., E. 2015/6073 K. 2016/8670 T. 21.12.2016 · Yargıtay

kamu güvenine karşı suçlar • mühür bozma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi

9
3. HD., E. 2016/5580 K. 2016/15361 T. 19.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • fatura • görevsizlik kararı • perakende satış • ticari işletme

10
3. HD., E. 2016/14269 K. 2016/15170 T. 15.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • görevli mahkeme • idari düzenleme • kesin süre • perakende satış • yetki itirazı • yetkili mahkeme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
3. HD., E. 2016/9403 K. 2016/14805 T. 14.12.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • fatura • perakende satış • yeniden değerleme

12
3. HD., E. 2015/18878 K. 2016/14323 T. 8.12.2016 · Yargıtay

fatura • perakende satış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
3. HD., E. 2016/4410 K. 2016/13736 T. 1.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
15
3. HD., E. 2015/17083 K. 2016/13266 T. 23.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • fatura • kısmi dava • perakende satış • taraf sıfatı

16
3. HD., E. 2015/16419 K. 2016/12946 T. 21.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

17
3. HD., E. 2015/16906 K. 2016/13026 T. 21.11.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • elektronik ortam • fatura • perakende satış • ticari işletme

18
3. HD., E. 2016/4397 K. 2016/12771 T. 14.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış

19
3. HD., E. 2015/17874 K. 2016/12360 T. 1.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • perakende satış • ticari defter

20
22. HD., E. 2016/16195 K. 2016/20097 T. 21.9.2016 · Yargıtay

adli yardım talebi • anahtar teslim olgusu • bilirkişi raporu • dürüstlük kuralı • ikramiye alacağı • muvazaa iddiası • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
2. CD., E. 2016/6266 K. 2016/12013 T. 23.6.2016 · Yargıtay

karşılıksız yararlanma • mühür bozma

22
7. HD., E. 2016/10164 K. 2016/13363 T. 15.6.2016 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
24
CGK., E. 2015/228 K. 2016/270 T. 24.5.2016 · Yargıtay

ceza zamanaşımı • hırsızlık • kamu güvenine karşı suçlar • muhafaza altına alma • mühür bozma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi

25
3. HD., E. 2015/8541 K. 2016/5546 T. 11.4.2016 · Yargıtay

fatura • perakende satış • yeniden yargılama • yetkisizlik kararı

26
22. HD., E. 2014/34751 K. 2016/9073 T. 22.3.2016 · Yargıtay

muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi

27
18. HD., E. 2016/1527 K. 2016/4838 T. 22.3.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • devir sözleşmesi • eksik inceleme • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • kooperatif

28
3. HD., E. 2016/3800 K. 2016/4047 T. 16.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • fatura • gecikme tazminatı • genel kurul kararı • nesafet • perakende satış

29
22. HD., E. 2015/23527 K. 2016/7273 T. 9.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dürüstlük kuralı • esas sözleşme • muvazaalı işlem • toplu iş sözleşmesi

30
5. HD., E. 2015/23899 K. 2016/3968 T. 1.3.2016 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • kısmi dava

31
3. HD., E. 2015/2292 K. 2016/2177 T. 18.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • fatura • genel kurul kararı • perakende satış

33
3. HD., E. 2015/2408 K. 2016/622 T. 25.1.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • genel kurul kararı • nesafet • perakende satış • ticari iş • yetersiz bilirkişi raporu

36
5. HD., E. 2015/9640 K. 2015/20135 T. 10.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • kamulaştırma • maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama

37
5. HD., E. 2015/8616 K. 2015/19157 T. 2.11.2015 · Yargıtay

devir sözleşmesi • kamulaştırma

39
3. HD., E. 2015/12212 K. 2015/14901 T. 1.10.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • cevap dilekçesi • fatura • genel kurul kararı • menfi tespit • nesafet • perakende satış • tespit davası • yetersiz bilirkişi raporu

40
41
42
11. CD., E. 2015/3059 K. 2015/27966 T. 6.7.2015 · Yargıtay

kamu güvenine karşı suçlar • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • mühür bozma • seçenek yaptırım • suçta ve cezada kanunilik ilkesi

45
7. HD., E. 2015/12481 K. 2015/9485 T. 21.5.2015 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
3. HD., E. 2014/21313 K. 2015/3255 T. 2.3.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • elektronik ortam • fatura • perakende satış

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: