S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 419

1
CGK., E. 2016/513 K. 2019/371 T. 2.5.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • etkin pişmanlık • suça teşebbüs • meşru savunma • müsadere • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • iştirak • vücuttan örnek alınması • yaralama • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

2
CGK., E. 2016/361 K. 2017/139 T. 14.3.2017 · Yargıtay

adli kontrol • akıl hastalığı • bilgisayar programları • gasp • hak yoksunluğu • hakkın kullanılması • ilgilinin rızası • iştirak • meşru savunma • muhafaza altına alma • müsadere • nitelikli hırsızlık • patlayıcı madde • seçimlik hareketli suç • suça teşebbüs • toplantı ve gösteri yürüyüşü • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • vücuttan örnek alınması • zorunluluk hali

3
7. CD., E. 2016/20341 K. 2016/11534 T. 29.12.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma • müsadere

4
7
4. HD., E. 2016/158 K. 2016/8095 T. 20.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama

9
11. HD., E. 2015/10749 K. 2016/5560 T. 23.5.2016 · Yargıtay

mücbir sebep • poliçe • sigorta bedeli • zıya

10
17. HD., E. 2016/2884 K. 2016/5845 T. 12.5.2016 · Yargıtay

antrepo • bilirkişi raporu • davanın kabulü • poliçe • tazminat davası • yolcu taşıma

11
11. HD., E. 2015/13169 K. 2016/5128 T. 5.5.2016 · Yargıtay

antrepo • ardiye ücreti • davanın ıslahı • davanın kabulü • fatura

12
11. CD., E. 2014/16191 K. 2016/3297 T. 18.4.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

15
7. CD., E. 2015/28445 K. 2016/2356 T. 24.2.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

17
7. CD., E. 2015/20876 K. 2015/23592 T. 16.12.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

19
19. CD., E. 2015/16521 K. 2015/6018 T. 22.10.2015 · Yargıtay

kanun yararına bozma

20
21. CD., E. 2015/11615 K. 2015/3547 T. 6.10.2015 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

21
21. CD., E. 2015/9262 K. 2015/3092 T. 16.9.2015 · Yargıtay

iştirak • sahtecilik ve dolandırıcılık

22
11. CD., E. 2015/5433 K. 2015/28656 T. 16.9.2015 · Yargıtay

dava zamanaşımı • iştirak • resmi belgede sahtecilik

28
21. CD., E. 2015/8163 K. 2015/719 T. 5.5.2015 · Yargıtay

dava zamanaşımı • iştirak • resmi belgede sahtecilik

29
33
7. CD., E. 2013/21574 K. 2015/11030 T. 19.2.2015 · Yargıtay

müsadere • resmi belgede sahtecilik

34
7. CD., E. 2014/33096 K. 2015/9582 T. 16.2.2015 · Yargıtay

mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere

42
1. CD., E. 2012/3234 K. 2014/3287 T. 28.5.2014 · Yargıtay

askeri yasak bölge • ateşli silah • hakkın kullanılması • isyan • kasten öldürmeye teşebbüs • meşru savunma • müsadere • tehdit • zorunluluk hali

44
7. CD., E. 2013/19340 K. 2014/9986 T. 13.5.2014 · Yargıtay

fikri içtima • iştirak • seçimlik hareketli suç • zincirleme suç

46
7. CD., E. 2013/6742 K. 2014/887 T. 16.1.2014 · Yargıtay

kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 5 • etkin pişmanlik • fikri içtima • iştirak • seçimlik hareketli suç • etkin pişmanlık

47
11. HD., E. 2012/13830 K. 2013/13430 T. 27.06.2013 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • kesin süre • limited şirket

48
7. CD., E. 2012/20781 K. 2012/26302 T. 27.9.2012 · Yargıtay

petrol kaçakçılığı • sınırdan yurda sokma • zarar

50
TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: