S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 136.765

4
2. HD., E. 2018/3127 K. 2018/15305 T. 25.12.2018 · Yargıtay

yabancı mahkeme kararının tanınması • iptal davası • eşitlik ilkesi • usuli kazanılmış hak • kesin delil • bekletici mesele • tenfiz kararı • davanın kabulü

7
17. HD., E. 2017/2059 K. 2017/4461 T. 24.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
17. HD., E. 2017/2067 K. 2017/4466 T. 24.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
9. HD., E. 2017/3567 K. 2017/6751 T. 18.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • gerekçeli kararın kısa karara uygun olması • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • yargılama giderleri

10
17. HD., E. 2017/2064 K. 2017/4128 T. 17.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
17. HD., E. 2017/1631 K. 2017/3880 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
17. HD., E. 2017/1636 K. 2017/3882 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
17. HD., E. 2017/1830 K. 2017/3889 T. 10.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
17. HD., E. 2017/1620 K. 2017/3406 T. 29.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
17. HD., E. 2017/227 K. 2017/3278 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
17. HD., E. 2017/230 K. 2017/3280 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
9. HD., E. 2017/597 K. 2017/5190 T. 27.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği • görevli ve yetkili mahkeme

18
17. HD., E. 2017/212 K. 2017/3273 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

20
10. HD., E. 2016/13408 K. 2017/2455 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • menfi tespit • muvazaa iddiası • ödeme emrinin iptali

21
10. HD., E. 2016/13476 K. 2017/2467 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • muvazaa iddiası

22
15. HD., E. 2017/196 K. 2017/1217 T. 21.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • cevap süresi • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının incelenmesi • görevsizlik kararı • hukuki dinlenilme hakkı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ilk itirazlar • ön inceleme • savunma hakkı • tazminat davası

23
17. HD., E. 2016/19471 K. 2017/2924 T. 20.3.2017 · Yargıtay

iptal davası • tahkim yeri • hakem kurulu kararı • görevli mahkeme • tahkim yargılaması • görevli ve yetkili mahkeme • hakemlerin seçimi

24
9. HD., E. 2016/8093 K. 2017/4309 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • feshin geçersizliği • savunma hakkının kısıtlanması • yönetim kurulu

25
12. HD., E. 2017/437 K. 2017/4106 T. 20.3.2017 · Yargıtay

cari hesap • ipotek hakkı • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • üst sınır ipoteği

26
9. HD., E. 2016/5586 K. 2017/3715 T. 13.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

27
8. HD., E. 2017/9679 K. 2017/3733 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • maddi hata • usuli kazanılmış hak

Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
3. HD., E. 2016/8652 K. 2017/2554 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • denkleştirme • iptal davası • ıskat • tenkis talebi • vasiyetnamenin tenfizi

29
3. HD., E. 2017/2766 K. 2017/2464 T. 6.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ilk itirazlar • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

31
20. HD., E. 2016/14720 K. 2017/1779 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • bilirkişi incelemesi • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ispat yükü • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

32
8. HD., E. 2015/10165 K. 2017/2753 T. 2.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • gizli bağış • mal rejimi • örf ve âdet • tapu iptali

33
8. HD., E. 2017/9569 K. 2017/2754 T. 2.3.2017 · Yargıtay

direnme kararı • gizli bağış • ikrar • mal rejimi

34
20. HD., E. 2016/14736 K. 2017/1799 T. 2.3.2017 · Yargıtay

asli zilyet • dava ehliyeti • davacı sıfatı • devlet ormanı • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kadastro tesbitine itiraz • kamulaştırma • savunma hakkı • taraf sıfatı

35
14. HD., E. 2015/8694 K. 2017/1616 T. 2.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i • muvazaa iddiası • önalım hakkı • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi

36
17. HD., E. 2015/1653 K. 2017/2110 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • menfi tespit • tespit davası • yargılama giderleri

37
8. HD., E. 2017/8459 K. 2017/2735 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • kamulaştırma • yeniden yargılama

38
23. HD., E. 2016/8043 K. 2017/626 T. 28.2.2017 · Yargıtay

kooperatif • yetki itirazı

39
14. HD., E. 2016/8390 K. 2017/1545 T. 28.2.2017 · Yargıtay

borca batık • yetkili mahkeme

40
9. HD., E. 2015/8489 K. 2017/2634 T. 27.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • takas hakkı • takas hakkından önceden feragat • taleple bağlılık ilkesi • tasarruf işlemi

41
22. HD., E. 2017/187 K. 2017/3855 T. 27.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • elektronik işlem • elektronik ortam • feshin geçersizliği • güvenli elektronik imza • hukuki koruma • iş sözleşmesi • istinaf dilekçesi • karşı dava

42
8. HD., E. 2016/8217 K. 2017/2419 T. 23.2.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • kesin süre • ön inceleme • yargılama giderleri

43
10. HD., E. 2016/14332 K. 2017/1416 T. 23.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • kapıcılık hizmeti • lokavt • muvazaa iddiası • zorunlu sigorta

44
9. HD., E. 2015/7886 K. 2017/2374 T. 21.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • el yazısı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • taleple bağlılık ilkesi • yeniden yargılama

45
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

46
8. HD., E. 2017/8445 K. 2017/2144 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bütünleyici parça • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • kamulaştırma • tespit davası

47
8. HD., E. 2017/8447 K. 2017/2146 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma • tespit davası

48
11. HD., E. 2015/14502 K. 2017/832 T. 15.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • borç ikrarı • eksik inceleme

49
14. HD., E. 2015/7825 K. 2017/982 T. 14.2.2017 · Yargıtay

cebri icra • cevap dilekçesi • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği • kambiyo senetleri • yetki belgesi

50
12. HD., E. 2016/32338 K. 2017/1878 T. 14.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • ikrar • imza inkarı • imza itirazı • istinabe • kambiyo senetleri • sahtelik incelemesi • tarafların eşitliği

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: