S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.096

1
10. HD., E. 2015/13842 K. 2017/2073 T. 14.3.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

2
10. HD., E. 2016/15055 K. 2017/1407 T. 23.2.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

3
10. HD., E. 2015/4326 K. 2017/1350 T. 21.2.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı

4
10. HD., E. 2016/16958 K. 2017/1161 T. 16.2.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

5
10. HD., E. 2016/15210 K. 2017/940 T. 13.2.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
10. HD., E. 2016/15199 K. 2017/926 T. 13.2.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta

7
10. HD., E. 2016/13819 K. 2017/556 T. 26.1.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
10. HD., E. 2016/18701 K. 2017/186 T. 17.1.2017 · Yargıtay

görevsizlik kararı • rücuan tazminat

10
8. HD., E. 2016/21948 K. 2017/191 T. 16.1.2017 · Yargıtay

yargılama giderleri

11
13. HD., E. 2016/8799 K. 2016/23915 T. 20.12.2016 · Yargıtay

kamulaştırma • kira bedeli • kısmi dava

12
4. HD., E. 2016/14349 K. 2016/12076 T. 12.12.2016 · Yargıtay

denetim raporu • eksik inceleme • menfi tespit

13
4. HD., E. 2016/11917 K. 2016/12049 T. 12.12.2016 · Yargıtay

maddi zarar • tahkim

15
4. HD., E. 2016/13130 K. 2016/11681 T. 29.11.2016 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi zarar • nispi vekalet ücreti

16
4. HD., E. 2016/13155 K. 2016/11685 T. 29.11.2016 · Yargıtay

bedensel zarar • manevi zarar

18
4. HD., E. 2016/10956 K. 2016/11558 T. 24.11.2016 · Yargıtay

iş sözleşmesi • manevi zarar

19
4. HD., E. 2016/10236 K. 2016/11450 T. 21.11.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması

20
4. HD., E. 2016/8508 K. 2016/11208 T. 15.11.2016 · Yargıtay

dava zamanaşımı

22
14. HD., E. 2015/17220 K. 2016/9392 T. 14.11.2016 · Yargıtay

idari nitelikte sözleşme • tapu iptali • ortaklık payı

23
4. HD., E. 2015/7954 K. 2016/10996 T. 9.11.2016 · Yargıtay

adli yardım talebi • delillerin değerlendirilmesi • görevsizlik kararı • manevi zarar

24
4. HD., E. 2016/6207 K. 2016/10571 T. 27.10.2016 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar

25
4. HD., E. 2016/7108 K. 2016/10516 T. 27.10.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • manevi tazminat • tazminat davası

26
4. HD., E. 2016/9643 K. 2016/10237 T. 19.10.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • görevsizlik kararı

27
4. HD., E. 2016/8262 K. 2016/10219 T. 19.10.2016 · Yargıtay

görevsizlik kararı • ifa etmeme • manevi zarar

29
8. HD., E. 2016/11846 K. 2016/13507 T. 10.10.2016 · Yargıtay

yargılama giderleri

30
17. HD., E. 2014/24029 K. 2016/8589 T. 6.10.2016 · Yargıtay

ağır kusur • bilirkişi raporu • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • davanın kabulü • manevi zarar • poliçe • tazminat davası

31
8. HD., E. 2016/16153 K. 2016/13045 T. 4.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • ihtiyati haciz • menfi tespit • tespit davası • yargılama giderleri

32
8. HD., E. 2016/16191 K. 2016/13046 T. 4.10.2016 · Yargıtay

ihtiyati haciz • menfi tespit • tapu iptali • tespit davası • yargılama giderleri

33
34
4. HD., E. 2016/5971 K. 2016/9121 T. 28.9.2016 · Yargıtay

hasar bedeli • maddi zarar

35
36
4. HD., E. 2015/16491 K. 2016/8913 T. 22.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • eski hale iade talebi • görevsizlik kararı • haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemi

37
17. HD., E. 2016/6829 K. 2016/8033 T. 22.9.2016 · Yargıtay

hasar bedeli • tazminat davası

38
5. CD., E. 2014/5509 K. 2016/6760 T. 24.6.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • tehdit

39
17. HD., E. 2016/10284 K. 2016/7694 T. 23.6.2016 · Yargıtay

sigorta ettiren lehine hak • tazminat davası

40
17. HD., E. 2014/12089 K. 2016/7616 T. 22.6.2016 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası

41
10. HD., E. 2016/7364 K. 2016/10376 T. 21.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü

42
4. HD., E. 2016/2321 K. 2016/8103 T. 20.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • görevsizlik kararı

43
10. HD., E. 2015/23433 K. 2016/10023 T. 16.6.2016 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • sosyal güvenlik kurumu

44
8. HD., E. 2016/4952 K. 2016/10621 T. 16.6.2016 · Yargıtay

yargılama giderleri

45
4. HD., E. 2015/3972 K. 2016/7925 T. 15.6.2016 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • ihtiyati haciz • munzam zarar • tazminat davası

46
17. HD., E. 2016/5598 K. 2016/7175 T. 13.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dava şartlarının bulunmaması • tazminat davası

47
10. HD., E. 2016/8636 K. 2016/9765 T. 13.6.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • sosyal güvenlik kurumu

48
17. HD., E. 2015/5339 K. 2016/6980 T. 8.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • destekten yoksun kalma • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • tazminat davası

49
17. HD., E. 2016/8580 K. 2016/7017 T. 8.6.2016 · Yargıtay

kasko sigorta poliçesi • tazminat davası

50
4. HD., E. 2016/1199 K. 2016/7384 T. 2.6.2016 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: