S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 3.851

2
18. CD., E. 2017/2029 K. 2017/9551 T. 25.9.2017 · Yargıtay

fikri içtima • gerçek içtima • imar kirliliğine neden olma • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • sahtecilik ve dolandırıcılık • suçların içtimaı • zincirleme suç

3
20. HD., E. 2016/4115 K. 2017/2342 T. 23.3.2017 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • tavzih talebi

4
8. HD., E. 2016/20904 K. 2017/1102 T. 6.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • satış bedeli • tapu iptali

5
12. CD., E. 2016/12387 K. 2017/712 T. 2.2.2017 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
18. CD., E. 2015/36027 K. 2017/352 T. 11.1.2017 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

9
14. HD., E. 2015/17803 K. 2017/41 T. 9.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • tapu iptali

10
11
11. CD., E. 2016/1296 K. 2016/8356 T. 13.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • anayasal düzene karşı suçlar • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devletin güvenliğine karşı suçlar • edimin ifasına fesat karıştırma • güveni kötüye kullanma • hırsızlık • irtikap • kanun yararına bozma • milli savunmaya karşı suçlar • mühür bozma • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar

12
3. HD., E. 2015/15487 K. 2016/14480 T. 12.12.2016 · Yargıtay

denetim raporu • eksik inceleme

13
3. HD., E. 2015/19830 K. 2016/13961 T. 6.12.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • kısmi dava • vasiyetnamenin tenfizi

14
15. HD., E. 2016/2355 K. 2016/4991 T. 5.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • esas sözleşme • eser sözleşmesi • karşı dava • kooperatif

15
15. HD., E. 2016/1328 K. 2016/4967 T. 1.12.2016 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • bilirkişi raporu • eser sözleşmesi

16
20. HD., E. 2015/15184 K. 2016/11550 T. 1.12.2016 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma • kadastro tesbitine itiraz • tapu sicili

17
18. CD., E. 2015/28191 K. 2016/17833 T. 21.11.2016 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

18
18. HD., E. 2015/21142 K. 2016/12227 T. 15.11.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • kamulaştırma bedelinin tespiti • ortaklık payı

19
14. HD., E. 2015/17220 K. 2016/9392 T. 14.11.2016 · Yargıtay

idari nitelikte sözleşme • tapu iptali • ortaklık payı

20
9. HD., E. 2016/20789 K. 2016/19544 T. 8.11.2016 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • işverenin ücret yükümlülüğü • kapıcılık sözleşmesi • kira bedeli

21
20. HD., E. 2015/4048 K. 2016/9745 T. 31.10.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • tapu sicili

22
15. HD., E. 2016/1509 K. 2016/4376 T. 26.10.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

23
18. HD., E. 2016/4476 K. 2016/11595 T. 24.10.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın konusuz kalması • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • ön inceleme

24
19. CD., E. 2016/10819 K. 2016/21470 T. 17.10.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

25
19. CD., E. 2015/34492 K. 2016/21471 T. 17.10.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

26
5. HD., E. 2015/26513 K. 2016/14097 T. 13.10.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma • karşı dava

27
12. CD., E. 2015/10287 K. 2016/11676 T. 6.10.2016 · Yargıtay

kültür ve tabiat varlıklarını koruma

28
20. HD., E. 2016/2882 K. 2016/8351 T. 4.10.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • kamulaştırma • manevi tazminat • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası

29
18. HD., E. 2015/12563 K. 2016/10786 T. 29.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • ortaklık payı

30
14. HD., E. 2015/16965 K. 2016/7390 T. 22.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • intifa hakkı • muvazaa iddiası

31
15. HD., E. 2016/2135 K. 2016/3983 T. 21.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • eksik inceleme • yapı kooperatifi

32
23. HD., E. 2016/2013 K. 2016/4085 T. 30.6.2016 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • davanın açılmamış sayılması • davaya müdahale talebi • dosyanın işlemden kaldırılması • ecrimisil talebi • enkaz • fuzuli işgal • ifa etmeme • karşı dava • kooperatif • müdahalenin men'i • resmi şekil • yargılama giderleri

33
23. HD., E. 2015/6043 K. 2016/4014 T. 28.6.2016 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kira bedeli

34
23. HD., E. 2015/343 K. 2016/3919 T. 27.6.2016 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ifa imkansızlığı • sözleşmeye katılma • tapu iptali

35
23. HD., E. 2015/4734 K. 2016/3954 T. 27.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kooperatif • müşterek kusur • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası

36
18. HD., E. 2015/12587 K. 2016/10100 T. 23.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • ortaklık payı • satış bedeli • ticari işletme

37
18. HD., E. 2015/11030 K. 2016/10045 T. 23.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • ortaklık payı

38
18. CD., E. 2015/29614 K. 2016/13980 T. 22.6.2016 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

39
18. HD., E. 2015/10788 K. 2016/9991 T. 21.6.2016 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • maktu vekalet ücreti • ortaklık payı

40
5. CD., E. 2014/6174 K. 2016/6479 T. 20.6.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma

42
18. CD., E. 2015/26378 K. 2016/13620 T. 20.6.2016 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma • mühür bozma

43
18. HD., E. 2016/8138 K. 2016/9877 T. 20.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • maktu vekalet ücreti • ortaklık payı

44
3. HD., E. 2016/1336 K. 2016/9474 T. 16.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • eksik inceleme • kooperatif

45
18. CD., E. 2015/15432 K. 2016/13498 T. 16.6.2016 · Yargıtay

imar kirliliğine neden olma

46
3. HD., E. 2016/7842 K. 2016/9273 T. 9.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü

47
3. HD., E. 2015/15499 K. 2016/9316 T. 9.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
20. HD., E. 2015/8838 K. 2016/6502 T. 8.6.2016 · Yargıtay

davacı sıfatı • devlet ormanı • ortaklık payı • tapu iptali • tapu sicili

49
3. HD., E. 2015/11599 K. 2016/9109 T. 7.6.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi

50
18. HD., E. 2016/4846 K. 2016/9032 T. 6.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ortaklık payı • taşınmaz malın idare adına tescili • tazminat davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: