S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 134

1
9. HD., E. 2018/11190 K. 2019/3278 T. 11.02.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haksız fesih • hak düşürücü süre • elektronik ortam • asgari geçim indirimi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • dava şartı yokluğu • görevli mahkeme • istinaf yolu • karşı dava • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

2
21. HD., E. 2018/3546 K. 2019/1902 T. 12.3.2019 · Yargıtay

eser sözleşmesi • gemi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • görevli mahkeme

3
9. HD., E. 2019/1005 K. 2019/5347 T. 12.3.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı

4
21. HD., E. 2018/5873 K. 2019/1532 T. 4.3.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • karşı dava • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

5
HGK., E. 2015/2169 K. 2019/197 T. 21.2.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davaların birleştirilmesi • hizmet tespiti • zorunlu sigorta • davaların ayrılması • davaya fer'i müdahil olma • delil toplanması • direnme kararı • sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • iş sözleşmesi • tespit davası • sigorta primi • asgari geçim indirimi • taraf sıfatı

6
9. HD., E. 2018/5311 K. 2019/3652 T. 14.2.2019 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
9. HD., E. 2018/10914 K. 2019/3279 T. 11.2.2019 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

8
HGK., E. 2019/90 K. 2019/115 T. 7.2.2019 · Yargıtay

limited şirket • fesih ihbarı • ispat yükü • basit yargılama usulü • davanın kabulü • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • iade davası • iş sözleşmesi • ön inceleme

9
10. HD., E. 2019/280 K. 2019/874 T. 7.2.2019 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • maddi hata

10
22. HD., E. 2017/17307 K. 2019/2515 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • taşeronluk sözleşmesi

11
22. HD., E. 2017/17308 K. 2019/2516 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

12
22. HD., E. 2018/3801 K. 2019/2537 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • şirket merkezi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
9. HD., E. 2018/6921 K. 2019/2903 T. 6.2.2019 · Yargıtay

denetim raporu • eda davası • menfi tespit • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • taraf sıfatı • tespit davası

16
9. HD., E. 2018/9456 K. 2019/2798 T. 5.2.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

17
10. HD., E. 2019/253 K. 2019/764 T. 5.2.2019 · Yargıtay

ispat yükü • basit yargılama usulü • davaların yığılması

18
22. HD., E. 2018/16675 K. 2019/1920 T. 24.1.2019 · Yargıtay

feshin geçersizliği • fesih ihbarı • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • davanın kabulü • iade davası • karşı dava • iş sözleşmesi

19
9. HD., E. 2019/484 K. 2019/2023 T. 23.1.2019 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • ihtiyati tedbir kararı • yönetim kurulu • görevli mahkeme • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • karşı dava

20
22. HD., E. 2016/3533 K. 2019/1671 T. 23.1.2019 · Yargıtay

gemi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • manevi tazminat • görevsizlik kararı

22
21. HD., E. 2018/856 K. 2019/285 T. 21.1.2019 · Yargıtay

menfi tespit • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • haklı neden • sosyal güvenlik kurumu • şirketi temsil yetkisi • şirketin iflası • anonim şirket • kanuni temsilci • borca batık • kooperatif • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu üyesi • ihtiyati tedbir kararı • karşı dava • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • üst düzey yöneticinin sorumluluğu

23
22. HD., E. 2017/17728 K. 2019/1131 T. 17.1.2019 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • anahtar teslim olgusu • fazla çalışma ücreti • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

24
22. HD., E. 2017/17706 K. 2019/1133 T. 17.1.2019 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti

25
26
27
9. HD., E. 2018/4930 K. 2019/607 T. 10.1.2019 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

29
22. HD., E. 2016/4533 K. 2019/19 T. 7.1.2019 · Yargıtay

menfi tespit • kambiyo senetleri • bilirkişi raporu • bono • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kötüniyet tazminatı

30
9. HD., E. 2018/9378 K. 2018/23919 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • istinaf yolu • karşı dava

31
9. HD., E. 2018/4339 K. 2018/23128 T. 13.12.2018 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

32
9. HD., E. 2016/1990 K. 2018/22867 T. 11.12.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • iş sözleşmesi • görevli mahkeme

33
21. HD., E. 2018/436 K. 2018/8671 T. 26.11.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • karşı dava • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

34
21. HD., E. 2017/2533 K. 2018/8476 T. 20.11.2018 · Yargıtay

maluliyet raporu • idari nitelikte sözleşme • maddi ve manevi tazminat talebi • gemi adamları • anonim şirket • tazminat davası • sosyal güvenlik kurumu • inhisar hakkı • iş kazası • karşı dava • tahkim

35
10. HD., E. 2016/10749 K. 2018/9389 T. 14.11.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • istinaf dilekçesi

36
10. HD., E. 2018/3584 K. 2018/8955 T. 5.11.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • rücuan tazminat • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • karşı dava • tavzih talebi

37
10. HD., E. 2018/2577 K. 2018/8608 T. 30.10.2018 · Yargıtay

yeniden yargılama

38
21. HD., E. 2016/19798 K. 2018/7631 T. 22.10.2018 · Yargıtay

gemi • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • manevi zarar • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

39
22. HD., E. 2018/13102 K. 2018/22313 T. 16.10.2018 · Yargıtay

belirli süreli sözleşme • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • dava açma süresi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • istinaf yolu • karşı dava • zorunlu dava arkadaşlığı • okumadan imza atmak

40
9. HD., E. 2015/21392 K. 2018/17047 T. 01.10.2018 · Yargıtay

serbest zaman kullanma hakkı • asgari geçim indirimi • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • taleple bağlılık ilkesi • temyiz kesinlik sınırı • yargılama giderleri

41
21. HD., E. 2017/3238 K. 2018/5896 T. 2.7.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • karşı dava • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • tespit davası

42
9. HD., E. 2018/2982 K. 2018/14058 T. 28.6.2018 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iade davası • istinaf yolu • karşı dava

43
9. HD., E. 2018/2981 K. 2018/14057 T. 28.6.2018 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

44
9. HD., E. 2018/2845 K. 2018/14056 T. 28.6.2018 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
HGK., E. 2015/3384 K. 2018/1281 T. 27.6.2018 · Yargıtay

bahşiş • fazla çalışma ücreti • zıya • manevi tazminat • iş sözleşmesi • direnme kararı • görevsizlik kararı

46
10. HD., E. 2016/7819 K. 2018/4806 T. 17.5.2018 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • zorunlu sigorta • dava açma süresi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
10. HD., E. 2016/8380 K. 2018/4748 T. 15.5.2018 · Yargıtay

zorunlu sigorta • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı

49
10. HD., E. 2018/1673 K. 2018/4788 T. 15.5.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

50
10. HD., E. 2018/2300 K. 2018/4780 T. 15.5.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.