S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 241

1
9. HD., E. 2018/11190 K. 2019/3278 T. 11.02.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haksız fesih • hak düşürücü süre • elektronik ortam • asgari geçim indirimi • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • dava şartı yokluğu • görevli mahkeme • istinaf yolu • karşı dava • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre

2
21. HD., E. 2019/5063 K. 2020/902 T. 20.2.2020 · Yargıtay

gemi • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • intihar • iş kazası • iş sözleşmesi • işgöremezlik hali • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • delillerin değerlendirilmesi • görevli mahkeme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
9. HD., E. 2019/8347 K. 2020/1837 T. 11.2.2020 · Yargıtay

feshin geçersizliği • fesih ihbarı • davanın yenilenmesi • karşı dava

4
9. HD., E. 2020/78 K. 2020/1838 T. 11.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi davada kesinlik sınırı • kısmi dava • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

6
10. HD., E. 2020/143 K. 2020/705 T. 5.2.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
10. HD., E. 2020/229 K. 2020/709 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

8
22. HD., E. 2017/26972 K. 2020/1536 T. 4.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • lokavt • davayı inkar etmiş sayılma

9
9. HD., E. 2020/61 K. 2020/1286 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eda davası • yargılama giderleri • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

10
10. HD., E. 2019/950 K. 2020/646 T. 4.2.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • iş kazası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

11
22. HD., E. 2017/26914 K. 2020/1472 T. 3.2.2020 · Yargıtay

gemi • toplu iş sözleşmesi • eklenti niteliği • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • hukuki yarar yokluğu

12
10. HD., E. 2018/5215 K. 2020/534 T. 23.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

13
10. HD., E. 2019/1555 K. 2020/433 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

14
10. HD., E. 2019/1591 K. 2020/430 T. 22.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

15
10. HD., E. 2019/1735 K. 2020/431 T. 22.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

16
10. HD., E. 2019/1713 K. 2020/424 T. 22.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

17
10. HD., E. 2018/4402 K. 2020/462 T. 22.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

18
9. HD., E. 2020/62 K. 2020/751 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

19
22. HD., E. 2016/28914 K. 2020/845 T. 21.1.2020 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

20
10. HD., E. 2018/5724 K. 2020/339 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

21
10. HD., E. 2018/236 K. 2020/290 T. 20.1.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • usulüne uygun tebligat • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

22
22. HD., E. 2017/26749 K. 2020/516 T. 16.1.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • işletme hakkı devir sözleşmesi • cevap dilekçesi

23
9. HD., E. 2019/8331 K. 2020/568 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

24
21. HD., E. 2019/6207 K. 2020/181 T. 16.1.2020 · Yargıtay

avans alacağı • manevi tazminat • duruşmalara katılmama • eski hale iade talebi • temyiz kesinlik sınırı

25
10. HD., E. 2018/4501 K. 2020/153 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

26
22. HD., E. 2017/26554 K. 2020/358 T. 15.1.2020 · Yargıtay

zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

27
10. HD., E. 2019/4586 K. 2020/212 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

28
22. HD., E. 2017/26244 K. 2020/296 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

29
22. HD., E. 2017/26240 K. 2020/308 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • anahtar teslim olgusu • şirket merkezi • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

30
10. HD., E. 2019/6480 K. 2020/109 T. 14.1.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • yaşlılık aylığı

31
10. HD., E. 2018/5219 K. 2020/119 T. 14.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • temyiz kesinlik sınırı

32
10. HD., E. 2018/4650 K. 2020/120 T. 14.1.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden değerleme • cevap dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

33
10. HD., E. 2018/3994 K. 2020/20 T. 13.1.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • hizmet tespiti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

34
10. HD., E. 2019/1165 K. 2020/23 T. 13.1.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • davanın konusuz kalması • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

35
9. HD., E. 2019/4728 K. 2020/76 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fesih ihbarı • feshin geçersizliği • işletmesel karar • ispat yükü • iş sözleşmesi • kayyum • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava

36
21. HD., E. 2018/950 K. 2019/4819 T. 27.6.2019 · Yargıtay

gemi • iş kazası • sosyal güvenlik kurumu • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • görevli mahkeme

37
10. HD., E. 2017/2819 K. 2019/5578 T. 27.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre

38
10. HD., E. 2016/18008 K. 2019/5586 T. 27.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
HGK., E. 2015/3354 K. 2019/811 T. 27.6.2019 · Yargıtay

menfi tespit • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • lokavt • gemi • gemi adamları • direnme kararı • iş sözleşmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tespit davası • yetkili mahkeme

40
10. HD., E. 2017/3627 K. 2019/5504 T. 26.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • karşı dava • istinaf yolu • kesin süre • hak düşürücü süre

41
10. HD., E. 2017/3794 K. 2019/5505 T. 26.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • kooperatif • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • karşı dava • istinaf yolu • kesin süre

42
10. HD., E. 2017/2763 K. 2019/5300 T. 20.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • müracaat hakkı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
10. HD., E. 2017/2987 K. 2019/5303 T. 20.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • davanın kabulü • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

44
10. HD., E. 2019/2655 K. 2019/5290 T. 20.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin süre

45
9. HD., E. 2019/4720 K. 2019/13528 T. 18.6.2019 · Yargıtay

feshin geçersizliği • iade davası • istinaf yolu

46
47
10. HD., E. 2018/3321 K. 2019/4905 T. 29.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • müracaat hakkı • zorunlu sigorta • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • kesin süre

48
HGK., E. 2019/83 K. 2019/611 T. 28.5.2019 · Yargıtay

kooperatif • davanın kabulü • direnme kararı • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • hizmet tespiti • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • ön sorun • tespit davası • yaşlılık aylığı bağlanması istemi

50
10. HD., E. 2017/4934 K. 2019/4738 T. 23.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • müracaat hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin süre • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: