S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.091

51
9. HD., E. 2014/28928 K. 2016/3677 T. 23.2.2016 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı

52
21. HD., E. 2015/7017 K. 2016/2661 T. 23.2.2016 · Yargıtay

anonim şirket • hisse devri • limited şirket • tasfiye halindeki şirket • yaşlılık aylığı • yönetim kurulu üyesi

53
21. HD., E. 2015/6872 K. 2016/1367 T. 22.02.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • hisse devri • limited şirket • sosyal güvenlik kurumu • tasfiye halindeki şirket • yaşlılık aylığı

54
10. HD., E. 2014/27971 K. 2016/2341 T. 18.2.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • gelir tablosu • sosyal güvenlik kurumu

55
22. HD., E. 2016/1666 K. 2016/4322 T. 17.2.2016 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • fazla çalışma ücreti • muvazaa iddiası • yaşlılık aylığı

56
10. HD., E. 2015/25224 K. 2016/2023 T. 16.2.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • davanın kabulü

57
9. HD., E. 2014/32938 K. 2016/2494 T. 15.2.2016 · Yargıtay

yardım sandığı

58
10. HD., E. 2014/20423 K. 2016/1845 T. 15.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • birlikte kusur • davanın kabulü • iş kazası • müşterek kusur • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi

59
10. HD., E. 2015/23309 K. 2016/1333 T. 8.2.2016 · Yargıtay

gelir tablosu • yaşlılık aylığı

60
10. HD., E. 2015/10338 K. 2016/1338 T. 8.2.2016 · Yargıtay

gelir tablosu • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta

62
21. HD., E. 2015/18235 K. 2016/1179 T. 4.2.2016 · Yargıtay

gelir tablosu • davanın kabulü • bilirkişi raporu • yaşlılık aylığı

63
7. HD., E. 2015/40292 K. 2016/1873 T. 2.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • taleple bağlılık ilkesi • toplu iş sözleşmesi

64
10. HD., E. 2015/25187 K. 2016/1012 T. 28.1.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • faizin başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

65
10. HD., E. 2015/22511 K. 2016/683 T. 25.1.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cenaze masrafları • iş kazası • kesin delil • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • tazminat davası • usuli kazanılmış hak

66
10. HD., E. 2015/22477 K. 2016/535 T. 21.1.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi

68
9. HD., E. 2014/29326 K. 2016/1362 T. 20.1.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

69
9. HD., E. 2014/22661 K. 2016/698 T. 13.1.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • delillerin değerlendirilmesi • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • sözleşme özgürlüğü • yaşlılık aylığı

70
9. HD., E. 2014/25913 K. 2016/695 T. 13.1.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • kesin delil • sigorta primi • yazılı delille ispat

71
7. HD., E. 2015/39581 K. 2015/26608 T. 24.12.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • hile • iade davası • iş sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

72
9. HD., E. 2014/26152 K. 2015/36839 T. 24.12.2015 · Yargıtay

iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı

73
10. HD., E. 2014/21576 K. 2015/23053 T. 24.12.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat

74
10. HD., E. 2015/21573 K. 2015/22680 T. 21.12.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hizmet tespiti • maddi hata

75
9. HD., E. 2014/22961 K. 2015/35693 T. 16.12.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı

76
21. HD., E. 2015/8530 K. 2015/22506 T. 15.12.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme

77
9. HD., E. 2014/26207 K. 2015/35199 T. 14.12.2015 · Yargıtay

elektronik ortam • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu

78
9. HD., E. 2014/23702 K. 2015/35185 T. 14.12.2015 · Yargıtay

bahşiş • elektronik ortam • fazla çalışma ücreti • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • zıya

79
9. HD., E. 2015/22987 K. 2015/33603 T. 26.11.2015 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • iş sözleşmesi • şirketin feshi • sözleşme özgürlüğü

80
10. HD., E. 2015/13491 K. 2015/20213 T. 23.11.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • zamanaşımı süresinin başlangıcı

81
21. HD., E. 2015/879 K. 2015/20487 T. 19.11.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • yaşlılık aylığı

82
10. HD., E. 2015/13916 K. 2015/19691 T. 16.11.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • imza inkarı

83
10. HD., E. 2014/14263 K. 2015/19445 T. 12.11.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat

84
9. HD., E. 2015/21169 K. 2015/31279 T. 5.11.2015 · Yargıtay

cevap dilekçesi • feshin geçersizliği • iade davası • iş sözleşmesi • maddi hata • sözleşme özgürlüğü

85
21. HD., E. 2015/18188 K. 2015/19338 T. 3.11.2015 · Yargıtay

karşı dava • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • yaşlılık aylığı

86
88
10. HD., E. 2015/9375 K. 2015/17392 T. 22.10.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • yaşlılık aylığı • yeniden yargılama

90
21. HD., E. 2015/17706 K. 2015/18640 T. 15.10.2015 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • yeniden yargılama

91
10. HD., E. 2015/4411 K. 2015/16612 T. 12.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti

92
20. HD., E. 2015/3184 K. 2015/8789 T. 8.10.2015 · Yargıtay

görevsizlik kararı • iş sözleşmesi

93
10. HD., E. 2015/13622 K. 2015/15835 T. 6.10.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • esas mukavele • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • sosyal güvenlik kurumu • yardım akçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

94
20. HD., E. 2015/3707 K. 2015/8439 T. 6.10.2015 · Yargıtay

görevsizlik kararı

95
10. HD., E. 2015/508 K. 2015/15642 T. 5.10.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta

96
10. HD., E. 2015/4403 K. 2015/15655 T. 5.10.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • gelir tablosu • sosyal güvenlik kurumu • usuli kazanılmış hak • yaşlılık aylığı

97
10. HD., E. 2015/13402 K. 2015/15788 T. 5.10.2015 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

98
10. HD., E. 2015/13448 K. 2015/15759 T. 5.10.2015 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı

99
21. HD., E. 2014/16942 K. 2015/15930 T. 8.9.2015 · Yargıtay

cebri icra • davanın kabulü • yaşlılık aylığı

100
10. HD., E. 2015/12998 K. 2015/14212 T. 8.9.2015 · Yargıtay

basit rücu hakkı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • maddi zarar

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: