S
Gelişmiş arama Gizle
Göster

Toplam: 76

1
22. HD., E. 2016/26399 K. 2017/1096 T. 6.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • eksik inceleme • fatura • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

2
5. CD., E. 2016/4189 K. 2017/200 T. 18.1.2017 · Yargıtay

kanun yararına bozma • muhafaza altına alma

3
22. HD., E. 2016/29820 K. 2016/24650 T. 7.11.2016 · Yargıtay

kayyum • olağan genel kurul toplantısı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yönetim kurulu

4
22. HD., E. 2016/22549 K. 2016/23015 T. 10.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu üyesi

5
22. HD., E. 2016/17376 K. 2016/18273 T. 20.6.2016 · Yargıtay

dava dilekçesinin tebliği • davanın kabulü • eksik inceleme • hukuki dinlenilme hakkı • yönetim kurulu kararının iptali • zorunlu dava arkadaşlığı

6
22. HD., E. 2016/15500 K. 2016/17492 T. 13.6.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • salt çoğunluk • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararı

7
22. HD., E. 2016/12861 K. 2016/16434 T. 6.6.2016 · Yargıtay

dava açma süresi • hak düşümü süresi • katılma hakkı • mutlak butlan • olağan genel kurul toplantısı • yönetim kurulu

8
9. HD., E. 2016/8743 K. 2016/6877 T. 22.3.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • geçici yönetim • genel yetkili mahkeme • menfaat çatışması • yetkisizlik kararı • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu üyesi

10
22. HD., E. 2016/3026 K. 2016/3632 T. 15.2.2016 · Yargıtay

basit yargılama usulü • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • kayyum • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

13
14
22. HD., E. 2015/30074 K. 2015/30393 T. 9.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • zıya

15
22. HD., E. 2015/28963 K. 2015/28940 T. 19.10.2015 · Yargıtay

asli müdahil • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu

16
7. HD., E. 2015/34161 K. 2015/16745 T. 28.9.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • geçici yönetim • genel yetkili mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yetkisizlik kararı • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu toplantısı • zıya

17
7. HD., E. 2015/24625 K. 2015/14100 T. 7.9.2015 · Yargıtay

dava açma süresi • davanın kabulü • ihtiyati tedbir kararı • terditli dava • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu kararının iptali

18
22. HD., E. 2015/3550 K. 2015/4832 T. 16.2.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu karar defteri • yönetim kurulu kararının iptali

19
22. HD., E. 2013/28755 K. 2015/432 T. 20.01.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • toplu iş sözleşmesi

20
22. HD., E. 2015/166 K. 2015/8 T. 19.01.2015 · Yargıtay

yetki itirazı • davanın kabulü

22
HGK., E. 2014/1884 K. 2014/1045 T. 17.12.2014 · Yargıtay

amortisman gideri • anonim şirket • fatura • nesafet • karşı dava • inhisar hakkı • görevli mahkeme • direnme kararı • perakende satış • dürüstlük kuralı

24
3. HD., E. 2014/2058 K. 2014/8743 T. 3.6.2014 · Yargıtay

amortisman gideri • bilirkişi incelemesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • fatura • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • inhisar hakkı • nesafet • perakende satış • yetkili mahkeme

Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
9. HD., E. 2014/9321 K. 2014/12228 T. 10.4.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • ihtiyati tedbir kararı • yetkisizlik kararı • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu toplantısı • yönetim kurulu üyesi

27
22. HD., E. 2013/38309 K. 2014/150 T. 13.1.2014 · Yargıtay

sendika yönetim kurulunun işten el çektirilmesi ve kayyım tayini • kamu görevlileri sendikası olağanüstü genel kurul talebinin reddi • ayıp ihbarı • dürüstlük kuralı • genel kurulu toplantıya çağırma • görevli mahkeme • haklı neden • yönetim kurulu kararının iptali

28
22. HD., E. 2012/5520 K. 2012/7393 T. 13.4.2012 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kayyum • olağan genel kurul toplantısı • yönetim kurulu

32
9. HD., E. 2008/27253 K. 2009/257 T. 20.1.2009 · Yargıtay

görevsizlik kararı • iş mahkemesinin göre alanı • sendikalarda delege seçimi • yönetim kurulu

35
9. HD., E. 2006/28232 K. 2006/26830 T. 10.10.2006 · Yargıtay

davada taraf sıfatı • davanın kabulü • olağanüstü genel kurul toplantısı • yönetim kurulu

36
9. HD., E. 2004/28345 K. 2004/24792 T. 3.11.2004 · Yargıtay

sendika tüzüğünün düzeltilmesi • sendikanın kapatılması

37
9. HD., E. 2003/13085 K. 2003/13197 T. 17.7.2003 · Yargıtay

yetkili hizmet kolunun tespiti • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • eksik inceleme • kesin delil • lokavt • toplu iş sözleşmesi

38
22. HD., E. 2016/30086 K. 2020/1554 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • dolandırıcılık • eksik inceleme • ikramiye alacağı • toplu iş sözleşmesi • hile • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • dava şartlarının bulunmaması • görevli ve yetkili mahkeme

39
4. HD., E. 2017/831 K. 2020/329 T. 3.2.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • olağan genel kurul toplantısı • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • görevli ve yetkili mahkeme

40
22. HD., E. 2019/4095 K. 2019/14387 T. 27.6.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mutlak butlan • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • iş sözleşmesi • katılma hakkı • davanın kabulü • karşı dava • sendikanın kapatılması

41
22. HD., E. 2019/2620 K. 2019/9901 T. 7.5.2019 · Yargıtay

esas sözleşme • aktif dava ehliyeti • anonim şirket • yatırım bankası • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • davanın kabulü • görevsizlik kararı • karşı dava • taraf sıfatı • topluluk davası • davacı sıfatı

42
22. HD., E. 2016/25446 K. 2019/2830 T. 7.2.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • haksız fiil sorumluluğu • fatura • adli yardım talebinin reddi • toplu iş sözleşmesi • vekalet sözleşmesi • hile • ihtiyati tedbir kararı • ticari defter • inhisar hakkı • yeminli mali müşavir • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu toplantısı • adli yardım talebi • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davaların ayrılması • zıya • hakimin reddi • ihtiyati tedbir talebi • maddi hata • ön inceleme • tedbirin kaldırılması • tedbir kararının kaldırılması • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yazılı talimat

43
9. HD., E. 2018/10300 K. 2018/22988 T. 12.12.2018 · Yargıtay

yönetim kurulu • davanın kabulü • karşı dava • hile • kayyum

44
22. HD., E. 2018/12058 K. 2018/22579 T. 18.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • yönetim kurulu kararının iptali • davanın kabulü • ihtiyati tedbir kararı

45
3. HD., E. 2018/1860 K. 2018/9704 T. 09.10.2018 · Yargıtay

fatura • eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • perakende satış • bilirkişi raporu • davanın kabulü • yargılama giderleri

46
22. HD., E. 2017/42404 K. 2017/30360 T. 21.12.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • toplu iş sözleşmesi • istinaf yolu • karşı dava

47
HGK., E. 2016/2316 K. 2017/1461 T. 29.11.2017 · Yargıtay

yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • davalının birden fazla olması • davanın kabulü • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • geçici yönetim • genel yetkili mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • lokavt • menfaat çatışması • karşı dava • maddi hata • yetki itirazı • yetkisizlik kararı

48
22. HD., E. 2017/39946 K. 2017/22482 T. 19.10.2017 · Yargıtay

kanuna karşı hile • yönetim kurulu kararı • toplu iş sözleşmesi • karşı dava • olağanüstü genel kurul toplantısı

49
22. HD., E. 2017/34432 K. 2017/13805 T. 12.6.2017 · Yargıtay

anonim şirket • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • esas sözleşme • karşı dava • örf ve âdet • toplu iş sözleşmesi • topluluk davası • yatırım bankası • yönetim kurulu kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: