S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 457

1
5. CD., E. 2016/2105 K. 2017/964 T. 16.3.2017 · Yargıtay

adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi • adli kontrol • denetimli serbestlik • devlet alım satımına fesat karıştırmak • edimin ifasına fesat karıştırma • ek savunma hakkı • gizliliğin ihlali • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iftira • iletişimin tespiti • iştirak • kamu görevlisinin suçu bildirmemesi • kamu güvenine karşı suçlar • mükerrirlere özgü infaz rejimi • müsadere • müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması • nitelikli yağma • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • özel belgede sahtecilik • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • suç örgütüne üye olmak • tesadüfen elde edilen deliller • yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama • zincirleme suç

2
22. HD., E. 2017/16650 K. 2017/4576 T. 6.3.2017 · Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • işçi sendikası • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

6
15. HD., E. 2016/1121 K. 2016/4277 T. 17.10.2016 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • eser sözleşmesi • feshin geçersizliği • götürü bedel • mücbir sebep

7
22. HD., E. 2016/19116 K. 2016/19602 T. 19.9.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • işçi sendikası • lokavt • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

8
11. HD., E. 2015/8755 K. 2016/6721 T. 16.6.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu

9
22. HD., E. 2016/10289 K. 2016/16443 T. 6.6.2016 · Yargıtay

işçi sendikası • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

10
22. HD., E. 2016/12863 K. 2016/15303 T. 30.5.2016 · Yargıtay

ilk itirazlar • işçi sendikası • kesin yetki kuralı • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı

11
11. HD., E. 2015/15426 K. 2016/5036 T. 4.5.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • fatura • kooperatif

12
7. HD., E. 2016/13894 K. 2016/9405 T. 27.4.2016 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
19. HD., E. 2015/18244 K. 2016/7425 T. 25.4.2016 · Yargıtay

fatura • karşı dava

14
22. HD., E. 2016/10040 K. 2016/12109 T. 25.4.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • işçi sendikası • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

15
9. HD., E. 2015/27420 K. 2016/7836 T. 30.3.2016 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • davanın kabulü • sözleşme yapma zorunluluğu • yeniden yargılama

16
13. HD., E. 2016/7205 K. 2016/8744 T. 28.3.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • hile • katılım bankası

17
7. HD., E. 2016/7768 K. 2016/5619 T. 8.3.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • davanın kabulü • işçi sendikası • lokavt • taraf sıfatı • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

18
9. HD., E. 2016/5842 K. 2016/4464 T. 1.3.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • görevli ve yetkili mahkeme • işçi sendikası • işletme merkezi • maddi hata • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • yetki itirazı • yetkisizlik kararı

19
22. HD., E. 2016/3929 K. 2016/5771 T. 29.2.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • görevli ve yetkili mahkeme • ilk itirazlar • işletme merkezi • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • yetki itirazı • yetkisizlik kararı

20
7. HD., E. 2016/3531 K. 2016/3311 T. 16.2.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli ve yetkili mahkeme • işçi sendikası • işletme merkezi • maddi hata • toplu iş sözleşmesi • yetki itirazı • yetkisizlik kararı

21
7. HD., E. 2016/2205 K. 2016/3307 T. 16.2.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi

22
23. HD., E. 2015/6467 K. 2016/776 T. 15.2.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • maddi zarar

23
15. HD., E. 2015/4955 K. 2016/553 T. 1.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • dolandırıcılık • kesin delil

26
13. HD., E. 2015/33181 K. 2015/36796 T. 15.12.2015 · Yargıtay

cezai şart • davanın kabulü • gecikme tazminatı • karşı dava • kısmi kabul • limited şirket

27
15. HD., E. 2015/930 K. 2015/4925 T. 9.10.2015 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • eser sözleşmesi • haklı neden • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
23. HD., E. 2014/9099 K. 2015/6293 T. 5.10.2015 · Yargıtay

adi şirket • bilirkişi raporu • davanın kabulü

29
15. HD., E. 2014/6354 K. 2015/4792 T. 5.10.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • eser sözleşmesi • fatura • götürü bedel

30
15. HD., E. 2014/6009 K. 2015/4441 T. 16.9.2015 · Yargıtay

adi şirket • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • götürü bedel • limited şirket • taraf sıfatı

31
23. HD., E. 2014/9527 K. 2015/5665 T. 7.9.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • kazanç kaybı • kesin süre • maddi zarar • tazminat davası • teminat senedi

32
15. HD., E. 2014/7074 K. 2015/3995 T. 6.7.2015 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • haklı neden • menfi zarar • sözleşmeye aykırı hareket etme

36
13. HD., E. 2014/19831 K. 2015/7516 T. 10.3.2015 · Yargıtay

cezai şart • gecikme tazminatı • karşı dava

37
11. HD., E. 2014/18363 K. 2015/3093 T. 6.3.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • sigorta primi • yargılama giderleri • yetki itirazı

38
15. HD., E. 2014/2410 K. 2015/908 T. 23.2.2015 · Yargıtay

alt yüklenici • anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • götürü bedel • haklı neden • haksız fesih

39
15. HD., E. 2014/550 K. 2015/666 T. 12.2.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • eser sözleşmesi • götürü bedel

40
9. HD., E. 2014/29261 K. 2015/668 T. 15.1.2015 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş kazası • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası

41
11. HD., E. 2014/11927 K. 2014/18797 T. 2.12.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • tahkikatın sona ermesi

42
11. HD., E. 2014/11572 K. 2014/18419 T. 26.11.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cezai şart • eksik inceleme • taşıma sözleşmesi

43
15. HD., E. 2014/5468 K. 2014/6828 T. 25.11.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • haksız fesih • hesap sonuçları • teminatın iadesi • yargılama giderleri • yönetim kurulu kararı

44
15. HD., E. 2013/5284 K. 2014/4680 T. 3.7.2014 · Yargıtay

cezai şart • eser sözleşmesi • menfi zarar

45
5. CD., E. 2013/3053 K. 2014/7073 T. 25.6.2014 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • görevi kötüye kullanma • iştirak

46
13. HD., E. 2013/16740 K. 2014/18696 T. 11.6.2014 · Yargıtay

haksız fesih • sahte belge düzenleme • yetersiz bilirkişi raporu

47
23. HD., E. 2014/939 K. 2014/4041 T. 26.5.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • fatura • taleple bağlılık ilkesi

48
15. HD., E. 2013/1154 K. 2014/3148 T. 7.5.2014 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • eser sözleşmesi • götürü bedel • haklı neden • kısmi ifa • maddi zarar

49
5. CD., E. 2012/13725 K. 2014/1372 T. 13.2.2014 · Yargıtay

doğrudan temin • ihaleye fesat karıştırmak • görevi kötüye kullanmak • resmi belgede sahtecilik • gerçeğe aykırı hakediş düzenlemek • kişilere haksız menfaat sağlamak • dava zamanaşımı süresi • görevi kötüye kullanma • resmi belgede sahtecilik • zincirleme suç

50
9. HD., E. 2013/11358 K. 2014/2699 T. 3.2.2014 · Yargıtay

eksik ödenen fark ücret • fark kıdem tazminatı alacakları • belirsiz alacak ve tespit davası • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi incelemesi • hukuki yarar yokluğu • iş sözleşmesi • kesin süre • kısmi dava • ön inceleme • ücretin ödenmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: