S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 27.315

2
5. HD., E. 2017/2200 K. 2017/8441 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti

3
8. HD., E. 2017/8447 K. 2017/2146 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma • tespit davası

4
5. HD., E. 2015/23639 K. 2016/12580 T. 23.6.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

5
5. HD., E. 2017/29156 K. 2018/21814 T. 22.11.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • maktu vekalet ücreti • taşınmaz malın idare adına tescili • zıya • davanın kabulü • karşı dava • yargılama giderleri

6
5. HD., E. 2017/30038 K. 2018/4329 T. 13.3.2018 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

7
HGK., E. 2017/540 K. 2017/857 T. 26.4.2017 · Yargıtay

direnme kararı • enkaz • kısmi ödeme • ön sorun

8
5. HD., E. 2017/5152 K. 2017/11198 T. 19.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma • karşı dava

9
5. HD., E. 2016/15002 K. 2017/11074 T. 18.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

10
5. HD., E. 2017/1573 K. 2017/10578 T. 12.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
5. HD., E. 2017/4049 K. 2017/10561 T. 12.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma

12
5. HD., E. 2017/5037 K. 2017/10368 T. 10.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • karşı dava

13
5. HD., E. 2017/8159 K. 2017/10205 T. 6.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti

14
5. HD., E. 2017/6066 K. 2017/10180 T. 6.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • karşı dava

15
5. HD., E. 2016/8494 K. 2017/9930 T. 4.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

16
5. HD., E. 2017/3503 K. 2017/9612 T. 30.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

17
5. HD., E. 2016/3983 K. 2017/9280 T. 27.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

19
5. HD., E. 2017/1760 K. 2017/8978 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti • kanuni faiz

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
5. HD., E. 2017/1818 K. 2017/8979 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti • kanuni faiz

21
5. HD., E. 2017/1863 K. 2017/8980 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma

22
5. HD., E. 2017/1756 K. 2017/8981 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • enkaz • kamulaştırma bedelinin tespiti • kanuni faiz

23
5. HD., E. 2016/3358 K. 2017/8943 T. 23.3.2017 · Yargıtay

anonim şirket • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

24
5. HD., E. 2017/1974 K. 2017/8918 T. 23.3.2017 · Yargıtay

anonim şirket • bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • limited şirket

25
5. HD., E. 2017/1800 K. 2017/8985 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ortaklık payı

26
5. HD., E. 2017/12557 K. 2017/8882 T. 22.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

27
5. HD., E. 2017/3109 K. 2017/8647 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak

28
5. HD., E. 2017/2167 K. 2017/8443 T. 16.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kamulaştırma

29
HGK., E. 2017/467 K. 2017/510 T. 15.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • kamulaştırma • kanuni temsilci • karşı dava • tapu iptali • tapu sicili • yargılama giderleri

30
5. HD., E. 2016/15568 K. 2017/7794 T. 9.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

31
20. HD., E. 2016/14358 K. 2017/1901 T. 7.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası

32
20. HD., E. 2016/13604 K. 2017/1372 T. 21.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yargılama giderleri

33
20. HD., E. 2016/13605 K. 2017/1374 T. 21.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
20. HD., E. 2016/13606 K. 2017/1376 T. 21.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
20. HD., E. 2016/13509 K. 2017/1370 T. 21.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yargılama giderleri

36
20. HD., E. 2016/13603 K. 2017/1371 T. 21.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • faizin başlangıç tarihi • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • yargılama giderleri

37
5. HD., E. 2016/12143 K. 2017/6262 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti

38
5. HD., E. 2016/4707 K. 2017/5989 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama

39
5. HD., E. 2016/4484 K. 2017/5930 T. 16.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

40
5. HD., E. 2016/4483 K. 2017/5979 T. 16.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • satış bedeli

41
5. HD., E. 2016/4506 K. 2017/5933 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
5. HD., E. 2016/4489 K. 2017/5981 T. 16.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti

43
5. HD., E. 2016/17789 K. 2017/6064 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • yeniden yargılama

44
5. HD., E. 2016/5104 K. 2017/4832 T. 14.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
5. HD., E. 2016/3968 K. 2017/4841 T. 14.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi

46
8. HD., E. 2016/14227 K. 2017/1710 T. 14.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz

47
5. HD., E. 2016/8111 K. 2017/4516 T. 14.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • nispi vekalet ücreti • zorunlu dava arkadaşlığı

48
5. HD., E. 2016/2059 K. 2017/5033 T. 14.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • yeniden yargılama

49
5. HD., E. 2016/1713 K. 2017/3478 T. 13.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama

50
5. HD., E. 2016/2942 K. 2017/3463 T. 13.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • yeniden yargılama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: