S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 11

1
CGK., E. 2017/956 K. 2017/370 T. 26.9.2017 · Yargıtay

kapalı duruşma • kasten öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adam öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • siyasal veya askeri casusluk • kesintisiz suçlar • devlet sırrı • suç işlemek için örgüt kurma • adli kontrol • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • taksirle öldürme • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • gizliliğin ihlali • tehdit • görevi kötüye kullanma • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • resmi belgede sahtecilik • hırsızlık • yağma • yaralama • hükümete karşı suç • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • irtikap • iştirak • kanun yararına bozma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

2
17. CD., E. 2016/10020 K. 2016/11226 T. 1.11.2016 · Yargıtay

felsefi inanç • hırsızlık • kişisel verilerin kaydedilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • moleküler genetik incelemeler • siyasi düşünce

3
16. CD., E. 2019/11335 K. 2020/3744 T. 8.9.2020 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • etkin pişmanlık • anayasal düzene karşı suçlar • hakkın kullanılması • hırsızlık • şantaj • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • işkence • iştirak • muhafaza altına alma • orantılılık ilkesi • tehdit • örgüte üye olma • yaralama

4
16. CD., E. 2019/8467 K. 2020/984 T. 11.2.2020 · Yargıtay

silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • şantaj • anayasal düzene karşı suçlar • muhafaza altına alma • tehdit • orantılılık ilkesi • hakkın kullanılması • örgüte üye olma • etkin pişmanlık • işkence • iştirak • yaralama • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti

5
CGK., E. 2015/708 K. 2019/414 T. 9.5.2019 · Yargıtay

felsefi inanç • fikri içtima • gerçek içtima • hak yoksunluğu • hakaret • hakkın kullanılması • içtima • ihtilat • cinsel taciz • özel hayatın gizliliğini ihlal • sahtecilik ve dolandırıcılık • suçların içtimaı • tehdit • verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • zincirleme suç

6
12. CD., E. 2015/13758 K. 2017/2514 T. 29.3.2017 · Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

7
17. CD., E. 2015/22839 K. 2017/2999 T. 14.3.2017 · Yargıtay

felsefi inanç • hırsızlık • kişisel verilerin kaydedilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • moleküler genetik incelemeler • siyasi düşünce

8
8. CD., E. 2016/3214 K. 2016/10758 T. 24.11.2016 · Yargıtay

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması • mala zarar verme • müsadere

9
17. CD., E. 2016/9901 K. 2016/11870 T. 16.11.2016 · Yargıtay

felsefi inanç • hırsızlık • kişisel verilerin kaydedilmesi • konut dokunulmazlığının ihlali • moleküler genetik incelemeler • siyasi düşünce

10
17. CD., E. 2015/18421 K. 2016/11783 T. 14.11.2016 · Yargıtay

felsefi inanç • hırsızlık • kişisel verilerin kaydedilmesi • mala zarar verme • moleküler genetik incelemeler • siyasi düşünce

11
19. CD., E. 2018/3318 K. 2018/9281 T. 24.9.2018 · Yargıtay

devlet sırrı • düşünce hürriyeti • suçu ve suçluyu övme • cinsel saldırı • kanaat hürriyeti • kanun yararına bozma • hakaret • hakkın kullanılması • iftira

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: