S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 9.305

1
17. HD., E. 2014/13271 K. 2014/19789 T. 29.12.2014

kooperatif • hizmet tespiti • görevsizlik kararı

2
17. HD., E. 2014/16738 K. 2014/19683 T. 25.12.2014

kooperatif • görevsizlik kararı

5
13. HD., E. 2015/39535 K. 2017/3349 T. 20.3.2017

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • genel kurul kararı • ispat yükü • kötüniyet tazminatı • menfi tespit • tespit davası • ticari defter • yapı kooperatifi • yönetim kurulu kararı

6
23. HD., E. 2016/6897 K. 2017/480 T. 20.2.2017

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • genel kurul kararının iptali davası • kooperatif • tapu iptali • yönetim kurulu

7
23. HD., E. 2015/2216 K. 2017/440 T. 16.2.2017

dava şartlarının bulunmaması • genel kurul kararının iptali davası • genel kurula katılma • kooperatif genel kurul • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yönetim kurulu üyesi

8
23. HD., E. 2016/2409 K. 2017/448 T. 16.2.2017

bilirkişi raporu • genel kurula katılma • karşı dava • kooperatif genel kurul • yeniden yargılama • yönetim kurulu

9
23. HD., E. 2016/1262 K. 2017/430 T. 15.2.2017

kooperatif • yönetim kurulu

10
5. CD., E. 2016/8449 K. 2017/479 T. 13.2.2017

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak • zimmet suçu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: