S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 2.545

2
13. HD., E. 2015/39535 K. 2017/3349 T. 20.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • genel kurul kararı • ispat yükü • kötüniyet tazminatı • menfi tespit • tespit davası • ticari defter • yapı kooperatifi • yönetim kurulu kararı

3
23. HD., E. 2016/6897 K. 2017/480 T. 20.2.2017 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • genel kurul kararının iptali davası • kooperatif • tapu iptali • yönetim kurulu

4
23. HD., E. 2016/2409 K. 2017/448 T. 16.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • genel kurula katılma • karşı dava • kooperatif genel kurul • yeniden yargılama • yönetim kurulu

5
23. HD., E. 2015/2216 K. 2017/440 T. 16.2.2017 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • genel kurul kararının iptali davası • genel kurula katılma • kooperatif genel kurul • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yönetim kurulu üyesi

6
23. HD., E. 2016/1262 K. 2017/430 T. 15.2.2017 · Yargıtay

kooperatif • yönetim kurulu

7
19. CD., E. 2016/2861 K. 2017/1120 T. 13.2.2017 · Yargıtay

iştirak • seçenek yaptırım

8
5. CD., E. 2016/8449 K. 2017/479 T. 13.2.2017 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak • zimmet suçu

9
23. HD., E. 2015/9014 K. 2017/287 T. 8.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • davadan feragat • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • hisse devri • kooperatif • tapu iptali • yeniden yargılama • yönetim kurulu kararı

10
23. HD., E. 2015/5243 K. 2017/278 T. 7.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • kooperatif • tazminat davası

18
19. CD., E. 2016/15610 K. 2017/537 T. 30.1.2017 · Yargıtay

iştirak • seçenek yaptırım

19
23. HD., E. 2016/385 K. 2017/166 T. 25.1.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • esas sözleşme • kooperatif • yönetim kurulu kararının iptali

20
5. CD., E. 2016/6088 K. 2017/304 T. 25.1.2017 · Yargıtay

nitelikli zimmet • özel belgede sahtecilik • zimmet suçu

22
5. CD., E. 2016/7846 K. 2017/201 T. 18.1.2017 · Yargıtay

kanun yararına bozma • nitelikli dolandırıcılık

23
15. HD., E. 2016/4488 K. 2017/168 T. 16.1.2017 · Yargıtay

anonim şirket • çekişmesiz yargı işi • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • esnaf işletmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • işletme merkezi • limited şirket • sermaye koyma borcu • ticaret siciline tescil • ticaret unvanı • ticari defter • ticari işletme sahibi • yapı kooperatifi • zıya

27
19. CD., E. 2015/33050 K. 2017/297 T. 16.1.2017 · Yargıtay

seçenek yaptırım

28
19. CD., E. 2015/34533 K. 2017/291 T. 16.1.2017 · Yargıtay

seçenek yaptırım

29
19. CD., E. 2016/15071 K. 2017/23 T. 9.1.2017 · Yargıtay

ek savunma hakkı

32
19. CD., E. 2016/2770 K. 2017/29 T. 9.1.2017 · Yargıtay

seçenek yaptırım

37
15. CD., E. 2014/1719 K. 2016/9757 T. 21.12.2016 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ek savunma hakkı • iştirak • nitelikli dolandırıcılık • zincirleme suç

39
23. HD., E. 2016/6514 K. 2016/5401 T. 14.12.2016 · Yargıtay

cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • kooperatif • manevi tazminat

40
15. HD., E. 2016/1098 K. 2016/4945 T. 1.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • kooperatif

41
44
23. HD., E. 2015/7414 K. 2016/4641 T. 20.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • kooperatif • yolcu taşımacılığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
12. HD., E. 2016/4236 K. 2016/21958 T. 20.10.2016 · Yargıtay

bono • düzenlenme tarihi • eksik inceleme • ikrar • kambiyo senetleri • kooperatif ana sözleşmesi • kooperatif genel kurul • kooperatifin temsili • poliçe • temsil yetkisi • yetki itirazı

46
15. HD., E. 2016/3921 K. 2016/4251 T. 13.10.2016 · Yargıtay

eser sözleşmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • ticari iş karinesi • ticari işletme rehni • vedia • yapı kooperatifi • zıya

47
22. HD., E. 2016/18536 K. 2016/23334 T. 13.10.2016 · Yargıtay

görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • kooperatif

48
19. CD., E. 2016/9649 K. 2016/21435 T. 12.10.2016 · Yargıtay

seçenek yaptırım

49
23. HD., E. 2015/581 K. 2016/4448 T. 11.10.2016 · Yargıtay

adli yardım talebi • asli müdahil • basit yargılama usulü • davanın açılmamış sayılması • iş bölümü itirazı • kesin süre • kooperatif • mutlak butlan • muvazaa iddiası • tapu iptali • yönetim kurulu

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.