S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 3.112

8
HGK., E. 2017/1115 K. 2021/681 T. 3.6.2021Yargıtay

bağlı ortaklık • usuli kazanılmış hak • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • satış sözleşmesi • yardım sandığı • toplu iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • anonim şirket • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • direnme kararı • işletmesel karar

9
HGK., E. 2017/1116 K. 2021/682 T. 3.6.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bağlı ortaklık • fazla çalışma ücreti • satış sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • yardım sandığı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • anonim şirket • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • görevsizlik kararı • işletmesel karar

10
HGK., E. 2016/2615 K. 2021/679 T. 3.6.2021Yargıtay

eksik inceleme • usuli kazanılmış hak • idari nitelikte sözleşme • bağlı ortaklık • satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • yardım sandığı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • anonim şirket • cevap dilekçesi • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • dava şartı noksanlığı • davanın kabulü • direnme kararı • sözleşme serbestisi • karşı dava • ön sorun • tahkim • yargılama giderleri • işletmesel karar

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
HGK., E. 2016/2613 K. 2021/673 T. 3.6.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bağlı ortaklık • eksik inceleme • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • yardım sandığı • idari nitelikte sözleşme • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu • satış sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • davanın kabulü • anonim şirket • direnme kararı • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • sözleşme serbestisi • karşı dava • ön sorun • tahkim • işletmesel karar

12
HGK., E. 2016/2609 K. 2021/674 T. 3.6.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • eksik inceleme • idari nitelikte sözleşme • satış sözleşmesi • yardım sandığı • anonim şirket • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • dava şartı noksanlığı • sözleşme serbestisi • davanın kabulü • cevap dilekçesi • direnme kararı • karşı dava • ön sorun • tahkim • yargılama giderleri • işletmesel karar

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
HGK., E. 2016/2610 K. 2021/675 T. 3.6.2021Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bağlı ortaklık • eksik inceleme • bilirkişi raporu • idari nitelikte sözleşme • yardım sandığı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • davanın kabulü • direnme kararı • satış sözleşmesi • karşı dava • ön sorun • tahkim • anonim şirket • yargılama giderleri • işletmesel karar • iş sözleşmesi • inhisar hakkı • kanuni temsilci • sözleşme serbestisi

14
HGK., E. 2016/2612 K. 2021/677 T. 3.6.2021Yargıtay

bağlı ortaklık • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • eksik inceleme • idari nitelikte sözleşme • yardım sandığı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • satış sözleşmesi • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • anonim şirket • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • direnme kararı • sözleşme serbestisi • davanın kabulü • karşı dava • ön sorun • tahkim • yargılama giderleri • işletmesel karar

15
HGK., E. 2017/3044 K. 2021/684 T. 3.6.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • idari nitelikte sözleşme • yardım sandığı • satış sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • anonim şirket • direnme kararı • davanın kabulü • görevsizlik kararı • maddi hata • inhisar hakkı • iş sözleşmesi • seferberlik • sözleşme serbestisi • tahkim • yetkisizlik kararı

17
9. HD., E. 2021/5044 K. 2021/9103 T. 18.5.2021Yargıtay

iş sözleşmesi • yönetim kurulu • bilirkişi raporu

18
11. HD., E. 2020/5694 K. 2021/4209 T. 28.4.2021Yargıtay

yargılama giderleri • devir sözleşmesi • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

19
11. HD., E. 2020/6139 K. 2021/4171 T. 28.4.2021Yargıtay

devir sözleşmesi • satış sözleşmesi • zamanaşımı defi • iş kazası • işletme hakkı devir sözleşmesi • karşı dava

20
11. HD., E. 2020/6134 K. 2021/4153 T. 27.4.2021Yargıtay

anonim şirket • bilânço • bilirkişi raporu • devir sözleşmesi • iş kazası • işletme hakkı devir sözleşmesi • davanın kabulü

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: