S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 61

1
2
13. HD., E. 2016/12718 K. 2016/18811 T. 19.10.2016 · Yargıtay

maddi zarar • tüketici kredisi • görevsizlik kararı

3
19. HD., E. 2016/1764 K. 2016/9771 T. 31.5.2016 · Yargıtay

ariyet sözleşmesi • bilirkişi raporu • intifa hakkı

4
19. HD., E. 2015/15384 K. 2016/6844 T. 19.4.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • intifa hakkı

5
11. HD., E. 2015/7405 K. 2016/3442 T. 29.3.2016 · Yargıtay

bilânço • dava zamanaşımı • manevi zarar • müruruzaman • tazminat davası • ticari itibar • zıya

6
19. HD., E. 2015/14840 K. 2016/4720 T. 17.3.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • fesih hakkı

7
11. HD., E. 2015/5134 K. 2016/2543 T. 8.3.2016 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • dava zamanaşımı • gemi • maddi zarar • manevi tazminat • tazminat alacağı • tazminat davası

8
11. HD., E. 2015/7998 K. 2016/1528 T. 16.2.2016 · Yargıtay

feshin geçersizliği

9
19. HD., E. 2015/10799 K. 2016/2269 T. 15.2.2016 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • eksik inceleme • haklı neden • intifa hakkı • yetki itirazı

10
11. HD., E. 2015/3450 K. 2015/11139 T. 27.10.2015 · Yargıtay

anonim şirket • ayıp ihbarı • dava zamanaşımı • inhisar hakkı • iptal davası • limited şirket • manevi tazminat • müruruzaman • zıya

14
11. HD., E. 2014/9988 K. 2015/638 T. 19.1.2015 · Yargıtay

çekince ileri sürme • feshin geçersizliği • ayıp ihbarı • sözleşmeye aykırı hareket etme • ciro

15
11. HD., E. 2012/10309 K. 2014/1890 T. 4.2.2014 · Yargıtay

rekabet yasağı • bilirkişi raporu • cari hesap • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi tazminat davası • rekabet yasağı sözleşmesi

16
19. HD., E. 2011/1931 K. 2011/11014 T. 19.9.2011 · Yargıtay

kira ve bayilik sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • vekalet ücreti • kira bedeli • maktu vekalet ücreti

23
19. HD., E. 2004/9634 K. 2005/4463 T. 21.4.2005 · Yargıtay

rekabetin korunması • cezai şart

24
19. HD., E. 2020/356 K. 2020/378 T. 10.2.2020 · Yargıtay

intifa hakkı • intifa hakkı sahibi • kira sözleşmesi • kira sözleşmesinin feshi • davanın kabulü • hükmün tavzihi • tavzih kararı • tavzih talebi • intifa hakkının terkini

25
11. HD., E. 2019/1672 K. 2019/5015 T. 1.7.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • manevi tazminat • müruruzaman • zıya • direnme kararı

26
19. HD., E. 2017/4246 K. 2019/1791 T. 19.3.2019 · Yargıtay

rekabet yasağı • cezai şart • davanın kabulü • karşı dava

27
19. HD., E. 2017/3052 K. 2019/696 T. 6.2.2019 · Yargıtay

rekabet yasağı • cezai şart talebi • cezai şart • eksik inceleme • davanın kabulü • karşı dava

28
19. HD., E. 2018/30 K. 2019/595 T. 5.2.2019 · Yargıtay

cezai şart • sözleşme cezası • rekabet yasağı sözleşmesi • intifa hakkı • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • geçersiz sözleşme • davanın kabulü • limited şirket • karşı dava • takas ve mahsup talebi • dava şartlarının bulunmaması • tespit davası

29
19. HD., E. 2018/2598 K. 2018/6397 T. 6.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • tazminat davası • intifa hakkının terkini • intifa senedi

30
HGK., E. 2017/19 K. 2018/1151 T. 30.5.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • zıya • müruruzaman • adli para cezası • direnme kararı • tazminat davası • karşı dava • ön sorun

31
11. HD., E. 2018/25 K. 2018/2049 T. 16.03.2018 · Yargıtay

devir sözleşmesi • cezai şart • yıllık faiz oranı • yediemin • birleşme kararı • hakkın kötüye kullanılması • bilirkişi raporu • nama yazılı senetler • nominal değer • dürüstlük kuralına uygun davranma • temlik cirosu

32
11. HD., E. 2016/9235 K. 2018/1332 T. 22.2.2018 · Yargıtay

ticari itibar • bilânço • dava zamanaşımı • manevi zarar • inhisar hakkı • tazminat davası

33
19. HD., E. 2016/10675 K. 2017/5443 T. 22.6.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tazminat davası

34
19. HD., E. 2016/10649 K. 2017/5244 T. 20.6.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tazminat davası

35
19. HD., E. 2016/10957 K. 2017/4906 T. 13.6.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • görevli mahkeme • maddi zarar • tazminat davası

37
19. HD., E. 2016/7671 K. 2017/4545 T. 5.6.2017 · Yargıtay

cari hesap • eksik inceleme • intifa hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ticari defter

38
11. HD., E. 2016/3688 K. 2017/3289 T. 1.6.2017 · Yargıtay

anonim şirket • dava zamanaşımı • inhisar hakkı • iptal davası • limited şirket • manevi tazminat

39
11. HD., E. 2016/8614 K. 2017/2654 T. 4.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • cezai şart talebi • haksız fesih • inhisar hakkı • kısmi butlan • numune

40
19. HD., E. 2016/5209 K. 2017/1885 T. 8.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • intifa hakkı • rehnin paraya çevrilmesi

41
11. HD., E. 2016/1781 K. 2017/1052 T. 23.02.2017 · Yargıtay

anonim şirket • ciro • dava şartlarının bulunmaması • rekabet sınırlaması • ticari iş • yargılama giderleri • yönetim kurulu başkanı

42
19. HD., E. 2016/8115 K. 2016/15193 T. 28.11.2016 · Yargıtay

akdi faiz • cezai şart • cezai şart talebi • intifa hakkı • kısmi dava

43
19. HD., E. 2016/4203 K. 2016/14485 T. 9.11.2016 · Yargıtay

intifa hakkı • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu sicili

44
HGK., E. 2014/1011 K. 2016/596 T. 11.5.2016 · Yargıtay

rekabet yasağı • bilirkişi raporu • sözleşme serbestisi • cezai şart • direnme kararı

45
1. HD., E. 2015/10493 K. 2016/1402 T. 9.2.2016 · Yargıtay

tapuya şerh • tazminat davası

46
14. HD., E. 2012/12348 K. 2012/12945 T. 8.11.2012 · Yargıtay

intifa hakkına elatmanın önlenmesi • intifa hakkının terkini

47
19. HD., E. 2011/998 K. 2011/4619 T. 7.4.2011 · Yargıtay

bayilik ve taşınmaz kira sözleşmesi • intifa hakkı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: