S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 60

1
19. CD., E. 2016/108 K. 2017/37 T. 9.1.2017 · Yargıtay

kanun yararına bozma

3
9. HD., E. 2016/21466 K. 2016/18928 T. 01.11.2016 · Yargıtay

görevsizlik kararı • yönetim kurulu

4
19. CD., E. 2016/11171 K. 2016/21824 T. 25.10.2016 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iştirak

6
11. HD., E. 2015/10164 K. 2016/5587 T. 23.5.2016 · Yargıtay

bağımsız denetim • denetim raporu • sermaye artırım kararı • sermaye borcu

7
19. CD., E. 2015/4724 K. 2016/16728 T. 27.4.2016 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma • iştirak • zincirleme suç

9
19. CD., E. 2015/6294 K. 2016/15295 T. 14.4.2016 · Yargıtay

iştirak • seçenek yaptırım

10
11. HD., E. 2016/1057 K. 2016/3877 T. 7.4.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cari hesap • denetim raporu • eksik inceleme • esas mukavele • müteselsil sorumluluk • nominal değer • ortaklık payı • pay defteri

11
19. CD., E. 2016/46 K. 2016/13857 T. 24.3.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

12
19. CD., E. 2015/5403 K. 2016/6634 T. 9.3.2016 · Yargıtay

seçenek yaptırım

13
11. HD., E. 2015/5286 K. 2016/2544 T. 8.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • hisse senedi • karşı dava • müteselsil sorumluluk • pay defteri

15
18
CGK., E. 2015/911 K. 2016/1 T. 19.1.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • bağlantılı suçlar • dava zamanaşımı süresi • ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar • fikri içtima • güveni kötüye kullanma • iştirak • kanun yararına bozma • kanunilik ilkesi • kasten öldürme • taksirle öldürme • tehdit

19
13. HD., E. 2014/29121 K. 2015/31620 T. 02.11.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • menfi tespit • tespit davası

20
11. HD., E. 2014/16259 K. 2015/4167 T. 25.3.2015 · Yargıtay

aracı kurum • borsa fiyatı • hisse senedi • imtiyazlı pay • ortaklık payı

21
11. HD., E. 2014/1434 K. 2015/971 T. 26.1.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hisse senedi

23
5. CD., E. 2013/3839 K. 2014/9508 T. 13.10.2014 · Yargıtay

güveni kötüye kullanma

24
7. CD., E. 2014/12321 K. 2014/14212 T. 07.07.2014 · Yargıtay

kanun yararına bozma

26
HGK., E. 2012/11-659 K. 2013/71 T. 16.1.2013 · Yargıtay

banka nezdindeki hesapta bulunan paranın üçüncü kişilerce internet yöntemleriyle usulsüz olarak havale edilmesi • elektronik hizmetlerde kullanılan müşteri numarasının çalınmasından kaynaklanan zarardan bankanın sorumluluğu • acente • ağır kusur • aracı kurum • cevap dilekçesi • direnme kararı • dürüstlük kuralı • elektronik işlem • hile • hizmet sağlayıcısı • karz sözleşmesi • tazminat davası • vedia • yetki belgesi

27
19. CD., E. 2017/6538 K. 2018/2202 T. 28.2.2018 · Yargıtay

azmettirme • görevi kötüye kullanma • özel belgede sahtecilik • rüşvet

28
11. HD., E. 2016/5512 K. 2017/5292 T. 12.10.2017 · Yargıtay

denetim raporu • ifa imkansızlığı • yönetim kurulu başkanı • dürüstlük kuralı • pay defteri • anonim şirket • ikrar • hile • hisse devri • hisse senedi • şirket birleşmesi • şirket kasası • tasfiyesiz infisah

29
11. HD., E. 2016/2381 K. 2017/5106 T. 5.10.2017 · Yargıtay

müktesep hak • nama yazılı hisse senedi • elektronik ortam • pay defteri • aracı kurum • sınırlı ayni hak • hisse senedi • şirket payları • davacı sıfatı • taraf sıfatı

30
11. HD., E. 2016/5247 K. 2017/4829 T. 28.9.2017 · Yargıtay

ifa imkansızlığı • yönetim kurulu başkanı • denetim raporu • anonim şirket • dürüstlük kuralı • hile • hisse devri • hisse senedi • pay defteri • taleple bağlılık ilkesi • şirket kasası • şirket birleşmesi

31
11. HD., E. 2016/5192 K. 2017/4615 T. 21.9.2017 · Yargıtay

yönetim kurulu • mükerrer ödeme • dürüstlük kuralı • hisse senedi • usuli kazanılmış hak • pay defteri

32
11. HD., E. 2016/1533 K. 2017/4571 T. 20.9.2017 · Yargıtay

vekalet sözleşmesi • ortaklık payı • aracı kurum • sınırlı ayni hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı • sermaye piyasası aracı

33
19. CD., E. 2015/19699 K. 2017/6375 T. 4.7.2017 · Yargıtay

ek savunma hakkı

34
11. HD., E. 2016/5456 K. 2017/3636 T. 12.6.2017 · Yargıtay

aracı kurum • hisse senedi • müktesep hak • nominal değer • sınırlı ayni hak • zorunlu dava arkadaşlığı

35
19. CD., E. 2016/2616 K. 2017/3801 T. 25.4.2017 · Yargıtay

iştirak • özel belgede sahtecilik

36
12. HD., E. 2016/11917 K. 2017/3923 T. 16.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • geminin terki • hisse senedi

37
11. HD., E. 2015/13090 K. 2017/1360 T. 08.03.2017 · Yargıtay

aracı kurum • ortaklık payı • sermaye piyasası aracı • sınırlı ayni hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı • vekalet sözleşmesi

39
11. HD., E. 2015/12348 K. 2017/371 T. 19.1.2017 · Yargıtay

aracı kurum • bilirkişi raporu • hisse senedi • müktesep hak • sınırlı ayni hak

40
5. CD., E. 2016/8614 K. 2016/8871 T. 9.11.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

46
11. HD., E. 2015/11079 K. 2016/2188 T. 29.2.2016 · Yargıtay

bedel iadesi • bilirkişi raporu • dolandırıcılık • hamiline yazılı pay • hisse senedi • pay defteri • ticari defter • yetki belgesi • yönetim kurulu

47
48
49
22. CD., E. 2015/6518 K. 2015/7368 T. 18.11.2015 · Yargıtay

hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.