S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.240

1
11. HD., E. 2020/1455 K. 2022/4194 T. 30.5.2022

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • yoksun kalınan kazanç

2
11. HD., E. 2020/8380 K. 2022/3948 T. 24.5.2022

eksik inceleme • haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • ticaret unvanı • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar

3
HGK., E. 2017/1456 K. 2021/1278 T. 21.10.2021

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ülke hukuku • mutlak butlan • fikri mülkiyet hakları • zıya • inhisar hakkı • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava • hakimin hukuk yaratması

7
11. HD., E. 2022/6021 K. 2024/2811 T. 4.4.2024

görsel ve işitsel benzerlik • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

8
11. HD., E. 2022/7507 K. 2024/3558 T. 6.5.2024

elektronik ortam • marka tescili • toptan satış • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi

9
11. HD., E. 2022/7521 K. 2024/3259 T. 25.4.2024

marka tescili • perakende satış • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • müktesep hak • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

10
11. HD., E. 2022/6940 K. 2024/3221 T. 25.4.2024

haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • ticari teamül • bilirkişi raporu • manevi tazminat • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: