S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 143

2
18. HD., E. 2016/9624 K. 2016/8464 T. 24.5.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • genel kurulu toplantıya çağırma • yönetim kurulu

3
4. CD., E. 2014/585 K. 2016/9881 T. 12.5.2016 · Yargıtay

fikri içtima • hakkın kullanılması • kasten yaralama • siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi • suça iştirak • tehdit • zincirleme suç

4
10. HD., E. 2016/5163 K. 2016/6478 T. 25.4.2016 · Yargıtay

davacı sıfatı • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • temsil yetkisi

5
6. HD., E. 2016/1479 K. 2016/2754 T. 5.4.2016 · Yargıtay

tahliye talebi • yetki belgesi

6
11. HD., E. 2015/13177 K. 2016/3414 T. 28.3.2016 · Yargıtay

dava ehliyeti • fatura • yönetim kurulu

7
11. HD., E. 2015/8519 K. 2016/3252 T. 23.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat alacağı

8
6. HD., E. 2015/11784 K. 2016/2176 T. 21.3.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kira bedeli • taraf sıfatı • yönetim kurulu

11
19. CD., E. 2015/14459 K. 2016/1219 T. 4.2.2016 · Yargıtay

suçu ve suçluyu övme

16
6. HD., E. 2015/2178 K. 2015/2456 T. 11.03.2015 · Yargıtay

dava ehliyeti • davanın kabulü • tahliye talebi • yönetim kurulu

17
10. HD., E. 2014/27933 K. 2015/3442 T. 2.3.2015 · Yargıtay

hizmet tespiti • yönetim kurulu

19
6. HD., E. 2014/2872 K. 2014/12739 T. 20.11.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • isticvap davetiyesi • kira bedeli • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
4. HD., E. 2014/605 K. 2014/15435 T. 17.11.2014 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar

22
6. HD., E. 2014/6906 K. 2014/8452 T. 25.6.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • tahliye talebi • yönetim kurulu

23
6. HD., E. 2013/15012 K. 2014/6055 T. 12.5.2014 · Yargıtay

eksik inceleme • yönetim kurulu

24
18. HD., E. 2013/18614 K. 2014/8619 T. 12.5.2014 · Yargıtay

genel kurul toplantısının iptali • genel kurulu toplantıya çağırma • görevli mahkeme • yönetim kurulu

25
3. HD., E. 2014/2781 K. 2014/5359 T. 3.4.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • karşı dava • ticaret odası

26
10. HD., E. 2013/14316 K. 2014/2606 T. 13.2.2014 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • yönetim kurulu

29
9. HD., E. 2012/2748 K. 2012/5316 T. 21.02.2012 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • yönetim kurulu

30
10. HD., E. 2011/2064 K. 2011/2690 T. 03.03.2011 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu

31
11. HD., E. 2009/6996 K. 2011/293 T. 18.01.2011 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • hasar bedeli • riziko • yönetim kurulu

35
2. HD., E. 2005/18115 K. 2006/2495 T. 28.2.2006 · Yargıtay

siyasi partileri temsil yetkisi • eksik inceleme • temsil yetkisi

38
HGK., E. 2005/569 K. 2005/601 T. 26.10.2005 · Yargıtay

direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • fatura • hasar bedeli • ön sorun • sigorta poliçesi • tazminat davası • yeni hüküm niteliğinde karar • yönetim kurulu

39
4. HD., E. 2003/15197 K. 2004/3592 T. 9.2.2004 · Yargıtay

davanın kabulü • olağan genel kurul toplantısı • yönetim kurulu

40
9. HD., E. 2002/3723 K. 2002/2895 T. 19.02.2002 · Yargıtay

eksik inceleme • yönetim kurulu kararı

42
9. HD., E. 2017/15821 K. 2020/6018 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • yönetim kurulu

43
44
4. HD., E. 2019/3369 K. 2020/792 T. 24.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

45
4. HD., E. 2020/69 K. 2020/796 T. 24.2.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • davanın yenilenmesi • istinaf yolu

46
4. HD., E. 2017/1104 K. 2020/616 T. 17.2.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • zamanaşımı defi • cevap süresi

47
4. HD., E. 2017/1084 K. 2020/485 T. 11.2.2020 · Yargıtay

taahhütlü mektup • iadeli taahhütlü mektup • ihtiyati tedbir kararı • davanın kabulü • karşı dava • kanun yararına temyiz • savunma hakkı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

49
4. HD., E. 2017/790 K. 2020/145 T. 20.1.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • hile • iç tüzük • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

50
4. HD., E. 2019/1042 K. 2019/3504 T. 24.6.2019 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: