S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 328.436

1
CGK., E. 2016/513 K. 2019/371 T. 2.5.2019 · Yargıtay

akıl hastalığı • bilgisayar programları • etkin pişmanlık • suça teşebbüs • meşru savunma • müsadere • hakkın kullanılması • hak yoksunluğu • iştirak • vücuttan örnek alınması • yaralama • zorunluluk hali • patlayıcı madde • ilgilinin rızası

2
16. CD., E. 2019/1950 K. 2019/2164 T. 29.3.2019 · Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • asli fail • asli iştirak • devletin güvenliğine karşı suçlar • bağlılık kuralı • azmettirme • anayasayı ihlal • cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı • fer'i iştirak • fikri içtima • gözetim yükümlülüğü • gerçek içtima • suçun işlendiği yer • irtikap • iştirak • tehdit • özel faillik • hükümete karşı suç • yağma • yaralama • suça iştirak • suça teşebbüs • içtima • ihmali davranış

3
16. CD., E. 2018/3805 K. 2018/4057 T. 12.11.2018 · Yargıtay

adli kontrol • etkin pişmanlık • örgüte üye olma • iştirak

6
2. CD., E. 2015/1649 K. 2018/386 T. 29.1.2018 · Yargıtay

mala zarar verme • hırsızlık

7
CGK., E. 2017/956 K. 2017/370 T. 26.9.2017 · Yargıtay

kapalı duruşma • kasten öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adam öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • siyasal veya askeri casusluk • kesintisiz suçlar • devlet sırrı • suç işlemek için örgüt kurma • adli kontrol • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • taksirle öldürme • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • gizliliğin ihlali • tehdit • görevi kötüye kullanma • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • resmi belgede sahtecilik • hırsızlık • yağma • yaralama • hükümete karşı suç • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • irtikap • iştirak • kanun yararına bozma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

8
18. CD., E. 2015/9506 K. 2017/9608 T. 26.9.2017 · Yargıtay

cumhurbaşkanına hakaret • düşünce hürriyeti • ek savunma hakkı • hak yoksunluğu • hakaret • hırsızlık

9
12. CD., E. 2017/150 K. 2017/6231 T. 13.9.2017 · Yargıtay

verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • mağdurun rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • tehdit

10
6. CD., E. 2017/693 K. 2017/1122 T. 3.5.2017 · Yargıtay

iletişimin tespiti • denetimli serbestlik • yağma • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • asli fail • azmettirme • silahla tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • hakaret • tefecilik • zincirleme suç • ateşli silah • suçun işlendiği yer

11
16. CD., E. 2017/562 K. 2017/3535 T. 4.4.2017 · Yargıtay

devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak • düşünce hürriyeti • intihar • meşru savunma • örgüte üye olma • silahlı örgüt üyesi olma • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç işlemeye tahrik • suça iştirak • terör örgütü üyesi olma

12
6. CD., E. 2014/1487 K. 2017/880 T. 30.3.2017 · Yargıtay

genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • iştirak • örgüte üye olma • silahla yaralama • suç işlemek için örgüt kurma • tehdit • yağma

13
13. CD., E. 2017/1419 K. 2017/3333 T. 30.3.2017 · Yargıtay

iştirak • kanun yararına bozma • mala zarar verme • nitelikli hırsızlık

14
8. CD., E. 2015/14527 K. 2017/2855 T. 20.3.2017 · Yargıtay

ateşli silah • kasten yaralama • müsadere

15
8. CD., E. 2016/5416 K. 2017/2744 T. 16.3.2017 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • hakkın kullanılması • iştirak • kanun yararına bozma • seçenek yaptırım

16
10. CD., E. 2017/178 K. 2017/883 T. 7.3.2017 · Yargıtay

zincirleme suç

17
10. CD., E. 2014/8171 K. 2017/850 T. 6.3.2017 · Yargıtay

denetimli serbestlik

19
5. CD., E. 2015/7864 K. 2017/668 T. 23.2.2017 · Yargıtay

hakaret • rüşvet

20
17. HD., E. 2016/14342 K. 2017/298 T. 19.1.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • maddi zarar • manevi zarar • tazminat davası • tehlike sorumluluğu

21
12. CD., E. 2015/3890 K. 2017/492 T. 19.1.2017 · Yargıtay

fikri içtima • görevi yaptırmamak için direnme • mala zarar verme • ek savunma hakkı • kasten yaralama • yağma • konut dokunulmazlığının ihlali • tehdit • hırsızlık • hakaret • gerçek içtima • iştirak • adil yargılamayı etkileme • kişilerin huzur ve sükununu bozma

24
19. CD., E. 2016/629 K. 2017/248 T. 16.1.2017 · Yargıtay

edimin ifasına fesat karıştırma • etkin pişmanlık • iletişimin tespiti • iştirak • kanun yararına bozma • müsadere • rüşvet • sahtecilik ve dolandırıcılık • seçenek yaptırım • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • zimmet suçu

26
12. CD., E. 2015/35 K. 2015/7819 T. 11.5.2015 · Yargıtay

tehdit • özel hayatın gizliliğini ihlal

28
8. CD., E. 2018/9355 K. 2020/15081 T. 7.7.2020 · Yargıtay

fikri içtima • gerçek içtima • genel ahlaka karşı suçlar • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • ateşli silah • kumar oynanması için yer ve imkan sağlama • içtima • tehdit • suçların içtimaı • yaralama

29
1. CD., E. 2019/3789 K. 2020/167 T. 20.1.2020 · Yargıtay

kasten öldürme • nitelikli hırsızlık • haksız tahrik • hırsızlık

30
18. CD., E. 2019/6828 K. 2020/241 T. 13.1.2020 · Yargıtay

kişilerin huzur ve sükununu bozma • sükunu bozma • gürültü yapma • hak yoksunluğu

31
10. CD., E. 2018/4308 K. 2019/1980 T. 2.4.2019 · Yargıtay

zincirleme suç

32
16. CD., E. 2018/7265 K. 2019/2013 T. 25.3.2019 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • kasten öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • anayasayı ihlal • azmettirme • suça iştirak • suça teşebbüs • bağlılık kuralı • tehdit • mala zarar verme • fer'i iştirak • kasten yaralama • suçun işlendiği yer • işkence • iştirak • özel faillik • gözetim yükümlülüğü • yağma • hükümete karşı suç • ihmali davranış • yaralama

34
CGK., E. 2018/427 K. 2018/517 T. 8.11.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kamu güvenine karşı suçlar • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

35
16. CD., E. 2018/1054 K. 2018/2134 T. 21.6.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkına aykırılık • silahlı örgüt üyesi olma • hakkın kullanılması • iştirak • sağır ve dilsizlik • terör örgütü üyesi olma

38
16. CD., E. 2018/986 K. 2018/1740 T. 25.5.2018 · Yargıtay

silahlı örgüt • etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • bilinçli taksir • orantılılık ilkesi • örgüte üye olma • iştirak • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler • seçenek yaptırım

39
16. CD., E. 2018/354 K. 2018/1458 T. 7.5.2018 · Yargıtay

silahlı örgüt üyesi olma • adil yargılamayı etkileme • terör örgütü üyesi olma • hakkın kullanılması • iştirak • örgüte üye olma • sağır ve dilsizlik

40
15. CD., E. 2018/1171 K. 2018/2725 T. 18.4.2018 · Yargıtay

suç işlemek için örgüt kurma • azmettirme • nitelikli dolandırıcılık • örgüte üye olma • özel belgede sahtecilik • iştirak

41
12. CD., E. 2017/10713 K. 2018/2242 T. 28.2.2018 · Yargıtay

kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • haberleşmenin gizliliğini ihlal • verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme • özel hayatın gizliliğini ihlal • cinsel taciz

42
12. CD., E. 2017/1832 K. 2018/2246 T. 28.2.2018 · Yargıtay

düşünce hürriyeti • kötü muamele • gizliliğin ihlali • görevi kötüye kullanma • hırsızlık • cumhurbaşkanına hakaret • yaralama • devlet sırrı • rüşvet • kanaat hürriyeti • hakaret • iftira • zincirleme suç

43
20. CD., E. 2017/6806 K. 2018/1082 T. 21.2.2018 · Yargıtay

muhafaza altına alma • müsadere • haksız arama • uyuşturucu madde temin etme • iştirak

44
17. CD., E. 2016/7685 K. 2018/1757 T. 15.2.2018 · Yargıtay

akıl hastalığı • konut dokunulmazlığının ihlali • hırsızlık

45
CGK., E. 2017/692 K. 2018/41 T. 13.2.2018 · Yargıtay

silah sağlama • kasten öldürme • silahlı örgüt • kötü muamele • kültür ve tabiat varlıklarını koruma • ateşli silah • suça teşebbüs • azmettirme • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • örgüte yardım etme • yağma • yaralama • yardım ve yataklık • insan ticareti • iletişimin tespiti

46
20. CD., E. 2017/2642 K. 2018/128 T. 10.1.2018 · Yargıtay

denetimli serbestlik

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
1. CD., E. 2016/2333 K. 2017/5316 T. 26.12.2017 · Yargıtay

sınırın aşılması • askeri yasak bölge • meşru savunma • isyan

49
15. CD., E. 2017/15654 K. 2017/24631 T. 23.11.2017 · Yargıtay

iştirak • nitelikli dolandırıcılık • özel belgede sahtecilik

50
13. CD., E. 2015/17375 K. 2017/10057 T. 4.10.2017 · Yargıtay

cezada orantılılık ilkesi • cinsel saldırı • fikri içtima • gerçek içtima • hakaret • hırsızlık • işkence • kasten öldürme • kasten yaralama • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • sahtecilik ve dolandırıcılık • tehdit • yağma • zincirleme suç

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: