S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.711

5
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

6
HGK., E. 2019/571 K. 2020/23 T. 16.1.2020 · Yargıtay

feshin geçersizliği • haklı sebeple fesih • ispat yükü • işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi incelemesi • psikolojik taciz • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delil toplanması • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • manevi tazminat • manevi zarar • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • ispat hakkı • karşı dava • savunma hakkı • taraflarca getirilme ilkesi • tanıkların dinlenmesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • iş sözleşmesi • serbest meslek • tazminat davası • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı

9
14. CD., E. 2014/7105 K. 2017/342 T. 30.1.2017 · Yargıtay

çocukların basit cinsel istismarı • iştirak

10
13. CD., E. 2016/18085 K. 2016/17444 T. 28.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • hırsızlık

11
13. CD., E. 2016/13449 K. 2016/17335 T. 27.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

12
17. CD., E. 2015/18101 K. 2016/12869 T. 7.12.2016 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

13
13. CD., E. 2016/4557 K. 2016/15599 T. 23.11.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

14
11. CD., E. 2015/4796 K. 2016/7763 T. 23.11.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

15
15. HD., E. 2016/3921 K. 2016/4251 T. 13.10.2016 · Yargıtay

eser sözleşmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • ticari iş karinesi • ticari işletme rehni • vedia • yapı kooperatifi • zıya

16
8. HD., E. 2016/10484 K. 2016/13508 T. 10.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk • dürüstlük kuralına uygun davranma • örf ve âdet • taleple bağlılık ilkesi • yeniden yargılama

17
11. CD., E. 2015/8484 K. 2016/6793 T. 6.10.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik

18
23. CD., E. 2016/8299 K. 2016/8351 T. 28.9.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • resmi belgede sahtecilik

19
17. HD., E. 2014/8886 K. 2016/8097 T. 22.9.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • kanuni faiz • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası

20
7. HD., E. 2016/4149 K. 2016/14265 T. 19.9.2016 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • manevi tazminat

21
14. CD., E. 2016/2186 K. 2016/6199 T. 22.6.2016 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı

22
15. CD., E. 2016/1298 K. 2016/6517 T. 21.6.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

23
16. CD., E. 2016/2657 K. 2016/3923 T. 13.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • iftira • kanun yararına bozma • karşılıksız çek

24
15. CD., E. 2014/2045 K. 2016/6202 T. 13.6.2016 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

25
12. CD., E. 2016/1411 K. 2016/9759 T. 8.6.2016 · Yargıtay

hakkın kullanılması • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

26
13. CD., E. 2015/10333 K. 2016/10553 T. 7.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

27
5. CD., E. 2014/4538 K. 2016/5551 T. 30.5.2016 · Yargıtay

denetim görevinin ihmali • nitelikli zimmet • orantılılık ilkesi • suça iştirak • zimmet suçu • zincirleme suç

28
21. CD., E. 2015/8129 K. 2016/4645 T. 25.5.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

29
15. CD., E. 2016/1300 K. 2016/5008 T. 17.5.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

30
CGK., E. 2015/302 K. 2016/260 T. 10.5.2016 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakkın kullanılması

31
1. CD., E. 2016/2580 K. 2016/2427 T. 9.5.2016 · Yargıtay

haksız tahrik • kasten öldürmeye teşebbüs

32
13. CD., E. 2015/13614 K. 2016/8135 T. 3.5.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

33
7. HD., E. 2016/13501 K. 2016/9718 T. 2.5.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • muvazaa iddiası

34
9. HD., E. 2016/12154 K. 2016/10766 T. 28.4.2016 · Yargıtay

kanuni temsilci • yargılama giderleri

35
14. CD., E. 2016/1153 K. 2016/4200 T. 26.4.2016 · Yargıtay

cinsel saldırı • vücut dokunulmazlığını ihlal • zaman bakımından uygulama

36
15. HD., E. 2016/1903 K. 2016/2364 T. 19.04.2016 · Yargıtay

anonim şirket • eser sözleşmesi • esnaf işletmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • işletme merkezi • limited şirket • sermaye koyma borcu • ticaret siciline tescil • ticaret unvanı • ticari defter • ticari işletme sahibi • vedia • yapı kooperatifi • zıya

38
14. CD., E. 2014/3574 K. 2016/3882 T. 18.4.2016 · Yargıtay

cinsel saldırı • suçun işlendiği yer

39
19. CD., E. 2015/16525 K. 2016/15293 T. 14.4.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

40
4. CD., E. 2016/5596 K. 2016/7283 T. 14.4.2016 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • hakkın kullanılması • tehdit • yaralama

42
5. CD., E. 2014/1090 K. 2016/3718 T. 11.4.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • şüpheden sanık yararlanır ilkesi • masumiyet karinesi • güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

43
16. CD., E. 2016/444 K. 2016/2370 T. 6.4.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • hakkın kullanılması • iftira • resmi belgede sahtecilik

44
17. HD., E. 2016/1510 K. 2016/3792 T. 24.3.2016 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • manevi tazminat • tazminat davası

45
13. CD., E. 2016/1193 K. 2016/5088 T. 23.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

46
13. CD., E. 2016/2246 K. 2016/5087 T. 23.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

47
14. CD., E. 2016/1995 K. 2016/2794 T. 22.3.2016 · Yargıtay

hak yoksunluğu • kanun yararına bozma • zorla kaçırıp alıkoyma

49
23. CD., E. 2016/139 K. 2016/3147 T. 21.3.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

50
1. CD., E. 2016/1061 K. 2016/1339 T. 21.3.2016 · Yargıtay

nitelikli öldürme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: