S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 1.100

2
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

3
14. CD., E. 2014/7105 K. 2017/342 T. 30.1.2017 · Yargıtay

çocukların basit cinsel istismarı • iştirak

4
13. CD., E. 2016/18085 K. 2016/17444 T. 28.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • hırsızlık

5
13. CD., E. 2016/13449 K. 2016/17335 T. 27.12.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

6
17. CD., E. 2015/18101 K. 2016/12869 T. 7.12.2016 · Yargıtay

hak yoksunluğu • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme

7
13. CD., E. 2016/4557 K. 2016/15599 T. 23.11.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

8
11. CD., E. 2015/4796 K. 2016/7763 T. 23.11.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

9
15. HD., E. 2016/3921 K. 2016/4251 T. 13.10.2016 · Yargıtay

eser sözleşmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • ticari iş karinesi • ticari işletme rehni • vedia • yapı kooperatifi • zıya

10
8. HD., E. 2016/10484 K. 2016/13508 T. 10.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk • dürüstlük kuralına uygun davranma • örf ve âdet • taleple bağlılık ilkesi • yeniden yargılama

11
11. CD., E. 2015/8484 K. 2016/6793 T. 6.10.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik

12
23. CD., E. 2016/8299 K. 2016/8351 T. 28.9.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • güveni kötüye kullanma • resmi belgede sahtecilik

13
14. CD., E. 2016/2186 K. 2016/6199 T. 22.6.2016 · Yargıtay

çocuğun nitelikli cinsel istismarı

14
15. CD., E. 2016/1298 K. 2016/6517 T. 21.6.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

15
16. CD., E. 2016/2657 K. 2016/3923 T. 13.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • iftira • kanun yararına bozma • karşılıksız çek

16
15. CD., E. 2014/2045 K. 2016/6202 T. 13.6.2016 · Yargıtay

sahtecilik ve dolandırıcılık

17
12. CD., E. 2016/1411 K. 2016/9759 T. 8.6.2016 · Yargıtay

hakkın kullanılması • trafik güvenliğini tehlikeye sokma

18
13. CD., E. 2015/10333 K. 2016/10553 T. 7.6.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

19
21. CD., E. 2015/8129 K. 2016/4645 T. 25.5.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik

20
15. CD., E. 2016/1300 K. 2016/5008 T. 17.5.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

21
CGK., E. 2015/302 K. 2016/260 T. 10.5.2016 · Yargıtay

denetimli serbestlik • hakkın kullanılması

22
1. CD., E. 2016/2580 K. 2016/2427 T. 9.5.2016 · Yargıtay

haksız tahrik • kasten öldürmeye teşebbüs

23
13. CD., E. 2015/13614 K. 2016/8135 T. 3.5.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

24
9. HD., E. 2016/12154 K. 2016/10766 T. 28.4.2016 · Yargıtay

kanuni temsilci • yargılama giderleri

25
14. CD., E. 2016/1153 K. 2016/4200 T. 26.4.2016 · Yargıtay

cinsel saldırı • vücut dokunulmazlığını ihlal • zaman bakımından uygulama

26
15. HD., E. 2016/1903 K. 2016/2364 T. 19.04.2016 · Yargıtay

anonim şirket • eser sözleşmesi • esnaf işletmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • işletme merkezi • limited şirket • sermaye koyma borcu • ticaret siciline tescil • ticaret unvanı • ticari defter • ticari işletme sahibi • vedia • yapı kooperatifi • zıya

28
14. CD., E. 2014/3574 K. 2016/3882 T. 18.4.2016 · Yargıtay

cinsel saldırı • suçun işlendiği yer

29
4. CD., E. 2016/5596 K. 2016/7283 T. 14.4.2016 · Yargıtay

görevi yaptırmamak için direnme • hakaret • hakkın kullanılması • tehdit • yaralama

30
19. CD., E. 2015/16525 K. 2016/15293 T. 14.4.2016 · Yargıtay

kanun yararına bozma

32
5. CD., E. 2014/1090 K. 2016/3718 T. 11.4.2016 · Yargıtay

görevi kötüye kullanma • şüpheden sanık yararlanır ilkesi • masumiyet karinesi • güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

33
16. CD., E. 2016/444 K. 2016/2370 T. 6.4.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • dava zamanaşımı • hakkın kullanılması • iftira • resmi belgede sahtecilik

34
17. HD., E. 2016/1510 K. 2016/3792 T. 24.3.2016 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • manevi tazminat • tazminat davası

35
13. CD., E. 2016/2246 K. 2016/5087 T. 23.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

36
13. CD., E. 2016/1193 K. 2016/5088 T. 23.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık

37
14. CD., E. 2016/1995 K. 2016/2794 T. 22.3.2016 · Yargıtay

hak yoksunluğu • kanun yararına bozma • zorla kaçırıp alıkoyma

39
1. CD., E. 2016/1061 K. 2016/1339 T. 21.3.2016 · Yargıtay

nitelikli öldürme

40
23. CD., E. 2016/139 K. 2016/3147 T. 21.3.2016 · Yargıtay

nitelikli dolandırıcılık

41
11. CD., E. 2014/19477 K. 2016/2355 T. 16.3.2016 · Yargıtay

resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

42
13. CD., E. 2015/9795 K. 2016/4475 T. 16.3.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hırsızlık • konut dokunulmazlığının ihlali

43
8. HD., E. 2015/19523 K. 2016/4650 T. 15.3.2016 · Yargıtay

dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk • dürüstlük kuralına uygun davranma • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • örf ve âdet

44
4. CD., E. 2013/39821 K. 2016/4093 T. 3.3.2016 · Yargıtay

birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit • asliye ceza mahkemesi • denetimli serbestlik • seçenek yaptırım • tehdit

45
3. CD., E. 2015/21813 K. 2016/4007 T. 22.2.2016 · Yargıtay

kasten yaralama • seçenek yaptırım

46
14. CD., E. 2016/947 K. 2016/1533 T. 18.2.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • kanun yararına bozma

47
21. CD., E. 2015/5279 K. 2016/1485 T. 18.2.2016 · Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • hakkın kullanılması • resmi belgede sahtecilik • sahte para • tesadüfen elde edilen deliller

48
10. HD., E. 2015/24301 K. 2016/2292 T. 18.2.2016 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • ödeme emrinin iptali

49
4. CD., E. 2015/27961 K. 2016/2249 T. 11.2.2016 · Yargıtay

tehdit suçu • eski hale getirme • kanun yolu bildirimi • temyiz incelemesi • tehdit

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.