S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 77

1
6. CD., E. 2019/1305 K. 2021/4595 T. 11.3.2021

kasten yaralama • hakaret • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • tehdit • yağma • yaralama

2
8. CD., E. 2020/9378 K. 2021/3618 T. 9.3.2021

silahla tehdit • mala zarar verme • tehdit • etkin pişmanlık • zincirleme suç • iş ve çalışma hürriyetinin ihlali

3
8. HD., E. 2019/1364 K. 2021/2040 T. 8.3.2021

el atmanın önlenmesi • istinaf yolu • karşı dava • merci tayini

4
8. HD., E. 2018/12155 K. 2021/1412 T. 18.2.2021

el atmanın önlenmesi • zilyetlik hakkının korunması • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • merci tayini

5
3. HD., E. 2020/646 K. 2021/703 T. 1.2.2021

yeniden yargılama • fatura • inşaat sözleşmesi • kira sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • takas ve mahsup talebi • kira bedeli

7
CGK., E. 2017/ K. 2020/507 T. 8.12.2020

dava zamanaşımı • akıl hastalığı • görevi kötüye kullanma • zaman bakımından uygulama

8
3. CD., E. 2020/9627 K. 2020/12092 T. 29.9.2020

kasten yaralama • yaralama • iştirak

9
8. CD., E. 2018/8142 K. 2020/15684 T. 17.9.2020

orantılılık ilkesi • yaralama

10
20. HD., E. 2020/496 K. 2020/3011 T. 16.9.2020

eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ortak mülkiyet

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: