S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 32

1
7. HD., E. 2015/3305 K. 2015/1758 T. 17.2.2015Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • haklı neden • haklı sebeple fesih • işçinin ölümü • kesin delil • taleple bağlılık ilkesi • toplu iş sözleşmesi

2
7. HD., E. 2013/26802 K. 2014/7067 T. 31.3.2014Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • hakimin davayı aydınlatma ödevi • haklı neden • işçi sendikası • işçinin ölümü • tespit davası • toplu iş sözleşmesi

3
9. HD., E. 2008/14577 K. 2010/294 T. 18.01.2010Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • eksik inceleme • feshin geçersizliği • haklı neden • hisse devri • işçi sendikası • işçinin ölümü • toplu iş sözleşmesi

4
9. HD., E. 2007/27145 K. 2008/26149 T. 10.10.2008Yargıtay

iş güvencesi • kötüniyet tazminatı • mevsimlik işçi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi

7
HGK., E. 2021/178 K. 2021/284 T. 16.3.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • taleple bağlılık ilkesi • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kesin süre • maddi hata • ön sorun • haklı neden • hukuki koruma • iş sözleşmesi • tasarruf ilkesi • sigorta primi • tespit davası • yargılama giderleri • asgari geçim indirimi • hakimin davayı aydınlatma ödevi

8
HGK., E. 2016/9 K. 2020/727 T. 6.10.2020Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kira sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı

9
HGK., E. 2016/1010 K. 2020/649 T. 22.9.2020Yargıtay

eda davası • bilirkişi raporu • işyeri devri • kısmi eda davası • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı defi • limited şirket • anonim şirket • haklı neden • hukuki koruma • iş sözleşmesi • sigorta primi • belirsiz alacak ve tespit davası • bilirkişi raporuna itiraz • direnme kararı • cevap dilekçesi • maddi hata • kısmi dava • ön sorun • kesin süre • tespit davası • yargılama giderleri • asgari geçim indirimi

10
22. HD., E. 2017/27013 K. 2020/1559 T. 4.2.2020Yargıtay

deneme süresi • hizmet tespiti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

11
HGK., E. 2018/418 K. 2020/4 T. 14.1.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • limited şirket • kısmi eda davası • davanın ihbarı • zamanaşımı defi • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • direnme kararı • sigorta primi • hukuki koruma • iş sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • haklı neden • taraf sıfatı • tespit davası • yargılama giderleri • ön sorun

12
HGK., E. 2016/2094 K. 2020/3 T. 14.1.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • ihbar süresi • kısmi eda davası • yetki belgesi • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • haklı neden • hukuki koruma • hukuki yarar yokluğu • iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi • sigorta primi • maddi hata • ön sorun • tespit davası • usulsüz tebligat • yargılama giderleri

13
HGK., E. 2016/2656 K. 2019/1075 T. 17.10.2019Yargıtay

bilirkişi raporu • deneme süresi • çağrı mektubu • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • irade açıklamalarının yorumu • işçiyi koruma ilkesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
22. HD., E. 2017/23034 K. 2019/13387 T. 19.6.2019Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • ispat yükü • işyeri devri • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

15
7. HD., E. 2013/22596 K. 2014/13167 T. 12.06.2014Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • feshin geçersizliği • haklı neden • işçi sendikası • işçinin ölümü • toplu iş sözleşmesi

16
9. HD., E. 2012/14865 K. 2014/18059 T. 4.6.2014Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • feshin geçersizliği • haklı neden • işçi sendikası • işçinin ölümü • tespit davası • toplu iş sözleşmesi

17
HGK., E. 2013/343 K. 2013/1042 T. 10.7.2013Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • davanın kabulü • deneme süresi • direnme kararı • lokavt • toplu iş sözleşmesi • yıllık izin süresi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
9. HD., E. 2011/2362 K. 2011/3737 T. 17.02.2011Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • feshin geçersizliği • haklı neden • işçi sendikası • işçinin ölümü • kanuni temsilci • toplu iş sözleşmesi

19
9. HD., E. 2008/12200 K. 2009/32659 T. 01.12.2009Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • davanın kabulü • feshin geçersizliği • haklı neden • inhisar hakkı • işçi sendikası • işçinin ölümü • toplu iş sözleşmesi

20
9. HD., E. 2007/39576 K. 2009/11409 T. 21.04.2009Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • eksik inceleme • haklı neden • işçinin ölümü • toplu iş sözleşmesi

21
9. HD., E. 2007/42892 K. 2009/11016 T. 20.04.2009Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • feshin geçersizliği • haklı neden • işçi sendikası • işçinin ölümü • toplu iş sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: