S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 34.914

1
CGK., E. 2017/956 K. 2017/370 T. 26.9.2017

kapalı duruşma • kasten öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • adam öldürme • devletin güvenliğine karşı suçlar • siyasal veya askeri casusluk • kesintisiz suçlar • devlet sırrı • suç işlemek için örgüt kurma • adli kontrol • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • taksirle öldürme • etkin pişmanlık • nitelikli dolandırıcılık • gizliliğin ihlali • tehdit • görevi kötüye kullanma • terör örgütü üyesi olma • örgüte üye olma • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • resmi belgede sahtecilik • hırsızlık • yağma • yaralama • hükümete karşı suç • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • bilgisayar kütükleri • bilgisayar programları • irtikap • iştirak • kanun yararına bozma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

2
6. CD., E. 2017/693 K. 2017/1122 T. 3.5.2017

iletişimin tespiti • denetimli serbestlik • yağma • genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması • asli fail • azmettirme • silahla tehdit • mükerrirlere özgü infaz rejimi • örgüte üye olma • hakaret • tefecilik • zincirleme suç • ateşli silah • suçun işlendiği yer

3
19. CD., E. 2016/629 K. 2017/248 T. 16.1.2017

iştirak • rüşvet • kanun yararına bozma • etkin pişmanlık • suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama • edimin ifasına fesat karıştırma • seçenek yaptırım • müsadere • sahtecilik ve dolandırıcılık • zimmet suçu • iletişimin tespiti

6
15. CD., E. 2013/19305 K. 2015/32037 T. 9.12.2015

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

7
15. CD., E. 2014/1913 K. 2016/5235 T. 23.5.2016

nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik

10
1. CD., E. 2017/1710 K. 2017/2761 T. 18.9.2017

denetimli serbestlik • içtima • kanun yararına bozma • kasten öldürme • kasten yaralama • neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama • uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti • yağma

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: